ZPRÁVA ZE SCHŮZE ČDVS V CHICAGU 24.3.1894

Česko – Dělnický vzdělávací spolek v  Chicagu odbýval dne 24. března 1894 svou řádnou schůzi, kteráž byla dosti četně navštívena a jelikož nebylo nic důležitého, co by předlÉhalo dennímu pořádku, přikročilo se k volnému rozhovoru, který se točil okolo předmětu, jak by se mohly stát naše schůze svému účeli lépe prospívajícími a zábavnějšími.

Náhledy soudruhů čelily pak k tomu, by se získal pro každou schůzi řečník, který nejen aby mluvil o dělnické otázce, ale též o něčem z oboru vědy, na př. z lékařství, hvězdářství, lučby a o jiném podobném. Po důkladném probrání tohoto předmětu bylo pak usnešeno, by pro každou příští schůzi byl nějaký řečník požádán a pro příští schůzi, která se bude odbývat dne 14. dubna 1894, byl hned navržen soudruh Josef Boleslav Pecka, jenž má býti požádán o přednesení nějaké poučné přednášky, což bylo přijato za všeobecného souhlasu.

Po vyřízení této záležitosti povoleno pak na náš orgán „Dělnické Listy“ 16 dollarů, které pokladníkem na pravé místo co nejdříve budou odeslány, načež pak schůze ukončena.

Dopisovatel.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 07.04.1894, č. 23

Josef Boleslav Pecka (1849-1897)