ZPRÁVA ZE SCHŮZE ČDVS V EDWARDSVILLE, 11.2.1894

Dne 11. února 1894 odbýval náš Česko-delnický vzdělávací spolek svou schůzí, která byla hojně navštívena a do níž dostavili se též soudruzi Jan Kála ze St. Louisu a Antonín Švejkovský z Clevelandu. Oba bylii co nejpřátelštěji uvítání.

Soudruh František Zdvoráček zahájil schůzi. Na to čten byl dopis od soudruhů z New Yorku ohledně veřejné schůze v New Yorku, kterou kvůli volbám svolal Česko-dělnický spolek Jan Žižka.

Soudruh Zdvořáček ujal se slova a v znamenitě promyšlené a logické řeči dokázal neprospěšnost voleb pro dělnictvo a litoval, že k vůli těmto škodlivým volbám stalo se rozštěpení naší strany. Řečník všestranně objasnil, že volbami nemůže býti dělnictvu nikdy spomožíno, poněvadž předně většinu do parlamentu nezvolíme ani za 2,000,000 roků a za druhé by nám ani tato většina poslanců v parlamentu nebyla nic platná, poněvadž než by se tam ohřála, vláda a panující třída by parlament rozehnaly a zrušily a dělnictvo by mělo tolik co dřív — nic. My musíme pracovat k našemu cíli z jiné strany a sice organisací a agitací pro naše ideje a cíle, kterých dosáhneme jen sociálním převratem.

Soudruzi František Hrubec se vyjádřil, že se máme chopit všech prostředků, které vedou k našemu cíli, třeba prý i voleb. Soudruh Švejkovský dokazoval, že kapitalismus a panující nespravedlivé zřízení jsou příčinou naší bídy a otroctví. Panující třída má v rukou veškerou moc a proti té nic nespomohou dělničtí poslanci v legislatuře ani v kongresu, kterých tam ani za tisíc let nepošleme většinu. Tuto moc kapitalismu a vládnoucí třídy volbami nepřemůžeme, nýbrž přesilou, násilím, neboť po dobrém panující třída nám v ničem nepovolí.

Soudruh Kála pravil, že neschvaluje volby, poněvadž se při volbách provádí ten největší švindl, úplatnost a darebáctví a uvedl k tomu řadu případů.

Pak byl čten dopis od tiskového výboru „Dělnických Listů,“ v němž se žádá o podporu pro rodiny uvězněných soudruhů ve Woodville, Pa., a k němuž byla přiložena též sběrací listina. Dopis byl přijat a hned se malá částka sebrala, která účeli tomu věnována.

Na to rozpředl se další rozhovor, který se točil kolem voleb a rozdávání almužen chudým dělníkům. Debata byla zajímavá, čehož důkazem, že vzdálenější soudruzi od Edwardsville zmeškali vlak a museli capat 5 mil cesty domů.

Po rozhovoru schůze skončena a příští schůze odbývá se 2. neděli v měsíci březnu. Soudruhu Kálovi vzdáváme za jeho zajímavou a poučnou řeč vřelý dík. Těšilo by nás, kdyby nás zase brzo poctil svou návštěvou.

S pozdravem A. B. Slosser, tajemník

Edvardsville, v únoru 1894.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č.18