ZPRÁVA ZE SILVESTROVSKÉ ZÁBAVY ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SPOLKŮ V NEW YORKU, 31.12.1895

Kdo byl přítomen soukromé Silvestrovské zábavě, pořádané pokrokovým českým dělnictvem, zajistě dlouho nezapomene na dojem, jež na něj učinila. Vzdor tomu, že se nic neagitovalo, sešlo se přec dosti soudruhů a jich přátel, by vyplnili ne právě velkou síň, v níž „Omladina“ ponejprv své schůze odbývala. Zábava se skládala s přiměřeného programu a sice soudruh V. Ptáček, přednes báseň „Novoroční kauzona“, soudruzi Alois Procházka a Eduard Konopásek přednesli žertovný kuplet „Když nás nikdo nevidí“; soudružka Anežka Nováková přednesla dělnickou báseň Jakého muže chci“ a pak se soudružkou Marií Servusovou přednesly dvojmluvu V pokušení“. Soudružka Karolina Pecková přednesla úchvatně krásnou báseň Mužem buď!“ a nucena jsouc opakovati, přednesla „Ku předu dělníci.“. Další básně dělnického i žertovného obsahu přednesli p. Ferdinand Helebrandt a soudruzi Josef Kočár a Josef Radouš, vesměs s dobrým úspěchem, načež pak soudruh Gustav Haberman přednesl k této novoroční době přiměřenou řeč, jež byla příjmuta bouřlivým souhlasem. Skromný výtěžek $12, bylo posláno do Evropy respektive do Rakouska kdež v našich časopisech kvitován bude.