ZPRÁVA ZE SLAVNOSTI KOMUNY ČESKÝCH ANARCHISTŮ V NEW BEDFORD, 16.3.1895

Slavnost Pařížské komuny, kterou spolek náš 16. března 1895 pořádal, vydařila se dosti skvěle a finančně docílili jsme značný přebytek. Želit můžeme pouze, že agitační účinek byl poněkud rušen cizojazyčným, zejména anglickým odrostem, který slavnost naši navštívil, aby si zatančil. Co se českého obecenstva týče, tu můžeme říci, že byl každý slavnostně naladěn a výtečná slavnostní řeč, kterou soudruh František Hlaváček přednesl, se každému velmi líbila a patrně na každého trvalý dojem učinila. Básně a zpěvy, které byly od našich soudruhů předneseny, byly od českého obecenstva nadšeně přijaty. Slavnost trvala až do půl noci a odbyla se beze vší výtržnosti, vzdor tomu, že bylo více různých národností pohromadě.