Podpořte vydání knížky Petra Kropotkina: „Anarchismus jeho filozofie a ideál“ koupí v předprodeji.

Tato Kropotkinova knížka výjde Čechách úplně poprvé a budeme velice rádi, když nám s tím pomůžete, tím, že si ji předplatíte, potřebujeme dát dohromady náklady na tiskárnu. Rádi bychom ji vydali ke konci června.Obdobně jestliže by jste chtěli podpořit vydání i této Kropotkinovi knihy, můžete tak učinit tím, že si ji jednoduše zakoupíte v předprodeji.

Předplatné 200 Kč zašlete na účet Zádruhy: 1024164477/6100 (Equa bank) a do poznámky pro příjemce napište svoji adresu, kam vám knížku po vydání zašleme.

Nemusíte se o nic dalšího starat, shánět ji, prostě vám bude doručena do vaší poštovní schránky.

Předem moc díky za podporu a pomoc s vydáním.

PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ PROTI KOMPROMITUJÍCÍ KAMPANI POLICIE (1908)

Policie snaží se kompromitovati anarchistické hnutí v Čechách tím, že sprosté individuélní krádeže uvádí v souvislost s myšlenkovým anarchismem českým. Tak v případě Svatopetrském prostý fakt, že věci z kostela odnesené nalezeny byly u obchodníka starými pytly, jenž občas také koupil nějaký anarchistický tiskopis, zpracován byl policii s průhlednou tendenci.

Hned zatčena řada kamarádů z Karlína, téže noci však s velikou policejní blamáži opětně propuštěna. Policie jest však geniální a situace byla svůdná. Což kdyby se dalo anarchistům imputovati aspoň nějaké spiknutíčko? Sotva že uplynulo několik hodin od blamáže bezpečnostní policie, ihned vrhla se celá smečka státní policie do bytu několika karlínských kamarádů, provedla tam úplně bezvýslédnou prohlídku, t. j. řádila jako zběsilá a eskortovala tři kamarády, Kastnera, Kupra a Nedbala za ohromného vzrušení veškerého karlínského obyvatelstva na policejní řiditelství. Přepadení uvězněni byli ve studených, zavšivených celách se zloději a kuplíři, byli týráni hladem a podrobeni potupné policejní proceduře. Před jakousi prostitutkou donuceni byli svléci se do naha, ó té c. k. policejní mravopočestnosti! Pak byli fotografováni, měřeni a daktyloskopováni jako sprostí zločinci.

Po čtyřiadvaceti hodinách byli propušteni, aníž by s nimi byl sepsán protokol a aniž by jediným slovem byla jim oznámena příčina zatčení.

Policie byla tímto případem tak dokonale blamována a zostuzena, že uznala za nejvhodnější se zatčenými „spiklenci“ vůbec ani nemluvit. Jsme posud občani rakouští, Havlíčku!

Dne 12. října 1908 zatčen opětně nuselský anarchista Josef Roubíček, podroben stejné proceduře a propuštěn. Ze všech okolností je zřejmo, že policii jedná se o to, aby pomoci klerikálních a německých žurnalistických šmoků kvalifikovala anarchistické socialisty české jako zloděje. Jsme přesvědčeni, že kromě klerikálů nenajde se v Čechách jediný žurnalisla bez ohledu na různost ideových hledisek, jenž by této policejní podlosti sekundoval a žádáme veškerou pokrokovou a socialistickou žurnalistiku českou za uveřejnění tohoto protestu.

Stanovisko anarchistů českých k expropriaci a individuélní krádeži vyložíme teoretickými články ve svých listech.

Tolik je však zajisté každému rozumnému člověku jasno, že anarchismus a socialismus vůbec, ačkoli má ve svém programu sociální expropriaci, nemá ničeho společného se sprostými zloději. Kdyby některý anarchista na svůj vrub kradl, učinil tak ne protože je anarchista, nýbrž protože je zloděj, právě tak jako může býti zlodějem mladočech, realista, sociální demokrat a národní socialista, nikdo však nemůže politické, sociální a kulturnl ideály činiti stínidlem svých osobních činů. Vláčení ideálů bahnem zlodějství má vždy silně policejní příchuť.

Protestujeme tedy se vší energii proti tomu, aby v Praze spáchané krádeže byly kýmkoliv uváděny v jakoukoliv souvislost s českým anarchistickým hnutím, jež s nimi nemá zcela nic společného.

Redakce týdeníku „Zádruha“. Redakce týdeníku „Hornické Listy“ v Duchcově. Redakce čtrnáctideníku „Matice Svobody“ v Brně. Redakce čtrnáctideníku „Proletář“ v Liberci. Michael Kácha, redaktor revue „Práce“, Praha-Žižkov.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA ŘEMESELNICKÉ JEDNOTY „ČELAKOVSKÝ“ V STRAKONICÍCH (1880)

Řemeselnická jednota „Čelakovský“ ve Strakonicích odbývala dne 24.října 1880 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 83 členů spolku. Spolek čítal 187 řádných členů. Volba do výboru byla následující:

 • STULÍK Antonín za předsedu
 • NOVÁČEK Matěj za místopředsedu
 • NEUMANN Tomáš za jednatele
 • MAŘÍK Leopold za účatního
 • SUŠICKÝ František za obřadníka
 • PRÁŠIL August za člena výboru
 • FIALA Vít za člena výboru
 • MĚCHURA František za člena výboru
 • ELIÁŠ František za člena výboru
 • REININGER František za člena výboru
 • TŘEBITSKÝ Karel za člena výboru
 • JÁRA František za člena výboru
 • LIEBELT August za náhradníka
 • VOLF Jan za náhradníka
 • BABOR Josef za revisora
 • LEBEDA František za revisora

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ VŠEODBOROVÉHO VZDĚLÁVACÍHO A KOOPERATIVNÍHO SPOLKU „VOLNOST“ V MACHENDORFU (1908)

V neděli dne 25. října 1908 byla svolána ustavující valná hromada Všeodborového vzdělávacího a kooperativního spolku „Volnost“ z Vísky u Liberce do Machendorfu. Spolek se ihned ustavil s trvalým sídlem v Machendorfu.

Jelikož rozpuštěním skupiny Č. F. V. O. jsme postrádali života spolčovacího, založili jsme spolek s dobrými podklady a vyzýváme kamarády, kteří se cítí být potlačenými, aby si podali ruce k dílu, a tak zmařili radost našich nepřátel, kteří se domnívali, že nám usadili poslední ránu rozpuštěním Č. F. V. O.

Kdo máš zájem, dostav se do spolkové schůze a staň se členem. Schůze se odbývají vždy: výborová 1. neděli v měsíci a spolková každou druhou neděli v měsíci . Vyzýváme tímto zároveň všechny členy, aby nezapomínali navštěvovati svoji spolkovou místnost.

Za výbor: Jan Svoboda, t. č. předseda, Šourek Josef, t. č. jednatel.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA POLITICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1880)

Politický spolek v Praze odbýval dne 19.srpna 1880 valnou hromadu. Do nového výboru zvoleni:

 • JANATA František za předsedu
 • MOTTL Antonín za místopředsedu
 • PECKA Josef Boleslav za jednatele
 • BRADÁČ František za pokladníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za zapisovatele
 • FRANĚK Eduard za zapisovatele
 • HUŇÁČEK Václav za člena výboru
 • NEBESKÝ za člena výboru
 • VEŠKRNA Antonín za člena výboru
 • MUDROŇKA Vilém za člena výboru
Josef Boleslav Pecka (1849 – 1897)

PROHLÁŠENÍ ANARCHISTICKÉHO PEKAŘSKÉHO DRUŽSTVA FEDERACE V LIBKOVICÍCH (1908)

Kamarádi – horníci! Mnoho bojů podnikli jsme již s kapitalisty. Vždy byli jsme nuceni rváti se s nimi o kus většího chleba a o snažší existenci dělníka. S nasazením posledních sil podařilo se nám častokráte vymoci si většl mzdy u těch upírů. A dnes? Po sběžněpřehlídce všech bojů seznáváme, že i ta nepatrná vítězství nepřinesla nám žádouclch úlev. Po každém vítězném boji přihnala se na nás velká spousta vyssávačů, pány domácími počínaje a velkozloději konče. Veškeré výhody putovaly takovýmto zpsobem přímo do kapes těchto vydřiduchů. A proč to? Příčina jest jasná. Hornictvo a zodborové organisace neuznávaly za vhodné dosud podepříti veškeré své mezdné akce o nejhlavnější kádr – o potravní a výrobní družstva. Tím způsobem byli jsme přímo nuceni výtěžky své práce zanášelt do podniků často nám krajně nepřátelských. By odpomohlo se od těchlo hrozných pijavic, jest nutné, by veškeré naše spolky a hornictvo staly se členy potravních a výrobních družstev a kde tyto nejsou, by okamžitě si přispíšily s jich založením. Za tím účelem založeno také bylo první naše výrobní družstvo pekařů se sídlern v Bruchu. Kamarádi – horníci! Má-li příště naše odborově hnutí dojíti k správnému řešení mezdných sporů, jest nutno, aby takovéto podniky byly všemi uvědomělými socialisty co nejvíce podporovány.

Novokooperační, dělnické výrobní pekařské družstvo „Federace“ pro zaopatřováni obydlí a záloh se sídlem v Bruchu.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

dělnická pekárna Federace v Libkovicích

STÍŽNOST ANARCHISTY ALOISE FRUHAUFA NA NEZÁKONNÝ POSTUP PŘI DOMOVNÍ PROHLÍDCE (1908)

Jaké poměry panují na teplickém hejtmanství, ukazuje dopis zaslaný tomuto hejtmanství kamarádem Aloisem Fruhaufem z Košťan.

Kamarád Fruhauf v něm píše: Dne 11. srpna 1908 před pátou hodinou ráno byl jsem přepaden p. Vincencem Reifnerem, koncipistou teplického hejtmanství za asistence četníků; aniž měl povolení k domovní prohlídce vzal mi p. koncipista zcela nezákonné přes 150 knih a brožur, veškerou moji rodinnou korespondenci, rodinné adresy a 1 K na hotovosti. I knihy vypůjčené byly mi vzaty, takže je nemohu odevzdat. Jelikož ještě do dnešního dne nedostal jsem žádné vyrozumění od c. k. okresního hejtmanství v Teplicích, že se tak státi mělo, pokládám toto za bezzákonnost a svévolnost se strany shora zmíněného úředníka.

Kamarád Fruhauf žádá za vrácení neprávem odňatých věcí a stěžuje si dále, že nedostal ještě výtah z matriky pro svého syna, bezvěrec, o nějž žádal již před 7 týdny. Koncipista Reifner žádal zcela neprávem o korunový kolek na výtah, ačkoliv výtah z matriky pro bratrskou pokladnu je prost kolku. Úředníci tedy neznají zákonných předpisů! Jak nesvědomité je jednání úředníků na teplickém hejtmanství je nejlépe zjevno z toho, že dítě, jehož ohlášení u bratrské pokladny se oddaluje odpíráním výtahu z matriky, by v případě úrazu otcova nemělo nároků na provisi.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V PODBABĚ (1880)

Dělnická beseda v Podbabě konala 4.července 1880 pololetní valnou hromadu za účasti 17 členů. Spolek čítal 53 činných a 5 přispívajících členů. Spolková knihovna čítá 166 knih. Pěvecký odbor spolku čítal 17 členů. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni Antonín Válek a Antonín Červenka. Do nového výboru zvoleni:

 • MIKŠ Antonín za předsedu
 • HOLEČEK František za místopředsedu
 • KLEMPÍŘ Václav za jednatele
 • VÁLEK Josef za pokladníka
 • KLEMPÍŘ Jakub za účetního
 • HLAVÁČEK Václav za účetního
 • BUKOVSKÝ Jan za účetního
 • VÁLEK Antonín za náhradníka
 • KŘÍŽ František za náhradníka
 • ČERVENKA Antonín za revisora
 • KOLÁŘ Jan za revisora

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉ SCHŮZE K ČESKÉ ŠKOLE V LIBKOVÍCÍCH 4.10.1908

V neděli 4. října 1908 konala se zde veřejná schůze lidu, na níž promluvili redaktor „Stráže českého severu“ David a anarchista Antonín Řehoř Hýskovský. Schůze měla krásný průběh a jest si jen přáti, by podobné schůze byly zde častokráte opakovány. Pořadatelstvo také se usneslo, že v brzku svolá zase antiklerikálni přednášku, již hromadně musí se súčastnilí naše ženy.

Taktéž nový správce školy Libkovické, p. učitel Freiman, v doslovu při ukončení schůze velice zdařile nastínil poměr rodičů a učitele ku škole a výchově dítek. Doufáme také, že naděje, jež jsme v novou českou školu kladli, budou také v plné míře splněny, a jest jen na rodičích, by plnou silou podporovali snahy učitelstva a tím přispěli ku zdárnému školství a výchově svých dítek.

Nadějeme se, že po takovéto krásné schůzi a jejím imposantním zakončení nebude jediné české rodiny, jež by neposílala svých dítek do této nové školy. Čeští rodičové! Jediný poklad, na nejž kapitál nemá práva jej ukrást – jsou vaše dítky. Nuže, pro tento poklad – pro své dítky, jste nuceni podstoupiti ty největší oběti. Proto podejte nám všichni ruce ku společné práci.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V ČESKÉM BRODĚ (1880)

Dělnická beseda v Českém Brodě konala 10.října 1880 valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • SUDEK Josef za předsedu
 • ZEMAN Antonín za účetního
 • LULA Alois za člena výboru
 • MIŠKOVSKÝ František za člena výboru
 • ČERNÝ Václav za člena výboru
 • ROZA Antonín za člena výboru
 • FRANĚK Alois za člena výboru
 • DOMAŽLIČKÝ Josef za člena výboru