1.PROSINCE 1908 VŠEOBECNÁ STÁVKA ŠKOLSKÁ PO CELÉM SEVERU!

Stávka potrvá tak dlouho, dokud úřady nedostojí zákonným svým povinnostem!

K zahájení stávky byl úmyslně určen poslední den před 60tiletým panovnickým jubileem, které dle přání císařova se má slaviti ve znamení hesla „Vše pro dítě“, aby tak bylo demonstrováno jak plní vůli panovníkovu rakouské úřady pokud se jedná o dítě české.

Stávkou 15.000 českých školních dětí, pro něž se nemohou dovolati rodiče řádného vyučování v mateřském jazyku ve vlastní zemi, je činem, o kterém bude musiti mluvit celý svět, činem, který český dělník vykřikne do celého světa, že školské poměry v Rakousku jsou kulturním skandálem!

Znajíce dobře bojovnou a neochvějnou povahu českého lidu na severu, jsme přesvědčení, že u snesení v neděli učiněné, bude také se vší důsledností provedeno, že nenajdou se na severu čeští rodiče, kteří by se nesúčastnili velikého toho boje, jenž se zahajuje ve prospěch jejich dětí.

Cíl zápasu, jenž se rozpoutá v údolí pod Krušnými horami je velikého kulturního významu a ceny, je společný všem českým lidem bez rozdílu stran, přesvědčení a stavů, a proto všichni se postaví odhodlaně do řad jeho bojovníků.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)