Adresář spolků Mezinárodní dělnické jednoty (1893-1898)

AGITAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY V NEW YORKU

 • Federace všech českých dělnických skupin v USA
 • odbývala své pravidelné schůze každou 2. neděli v měsíci v ulici č. 525 E. 5, v  New Yorku.
 • Veškeré dopisy a peníze zasálány na tajemníka Ludvíka Cimlera, 1088 1. Ave. New York.

AGITAČNÍ VÝBOR ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU Č.1 V CHICAGU

 • podpůrný agitační výbor mezinárodní dělnické jednoty pro ,,Dělnické Listy“
 • odbýval své schůze dle agitační potřeby
 • Veškeré dopisy týkající adresovány: Vojtěch Čada, 319 W. 18. Street, Chicago, 111.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V EDWARDSVILLE

 • odbýval schůze 1. neděli v měsíci.
 • Veškeré dopisy zasílány na adresu: A. B. Slosser, Glen Carbon, Box 81 Madison Co., Ill

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „ŠUMAVSKÉ POHOŘÍ“ V BOUND BROOK

 • odbývá své schůze 1. a 3. neděli v měsíci u člena Jana Novotného.
 • Veškeré dopisy adresovány buďtež na: Josef Křesl, Bound Brook, Box 246 New Jersey

ZÁBAVNÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V NEFFS

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v měsíci o 1 hodinu odpolední u člena Aloise Šaňka.
 • Dopisy zasílány na tajemníka Ludvíka Karnosche, P. O. Steel, Bellmont Co.,Ohio

SPOLEK POKROČILÝCH DĚLNÍKŮ – ARBEITERBUND V NEW BEDFORD

 • odbývá své schůze každou 1. a 8. neděli v měsíci.
 • Dopisy zasílány buďtež na adresu: John Kuthan, 14 Fultoa Court, New Bedford, Mass

ČESKO-SLOVANSKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V NEWARK

 • odbýval své řádné schůze 1. a 3. nedělí v měsíci v místnosti Fr. Wolenberga, 292, roh 15. Ave. a Bedford ul. v Newarku, N. J.
 • Tajemník spolku Václav Král, 8 Essex St.,
 • Knihovník Alois Lamberg. 380 Bank St
 • Knihy půjčují se každou neděli od 4 do 6 hodin odpoledne.
 • Tiskový výbor odbývá pravidelné schůze každý týden.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK Č.2 V NEW YORKU

 • odbýval své pravidelné schůze každý týden v pondělí večer, v místnosti, č.525 . E. 5. Str.
 • Tajemník Josef Křížek, 550 E. 16. ul. New York.

DĚLNICKÁ DRUŽINA POKROKU/ ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK FERDINAND LASSALLE V NEW YORKU

 • odbýval své pravidelné schůze každém první a třetí pondělí v měsíci v místnosti histince Josefa Pospíšila, č. 1408 Ave. A. v New Yorku.
 • Dopisy zasílány do spolkové místnosti.
 • V roce 1894 se spolek přejmenoval na Dělnickou družinu Pokroku v New Yorku

DRAMATICKÝ ODBOR „SVOBODA“ V NEW YORKU

 • odbývala schůze každé 1. pondělí v měsíci u člena A. Lašťovky, 405 E. 70. Str.,
 • jednatel And. Kopecký

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V CHICAGU Č.1

 • odbýval své řádné schůze každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 8 hodin večer v místnosti A. Bělskýho 612 18. ulice.
 • Veškeré dopisy zasílány na Leopolda Chumla 627 W. 18. ulice, Chi- cago, III.

ČESKÝ DĚLNICKÝ PĚVECKÝ SBOR V CHICAGU

 • odbýval své zpěvní cvičení každý pátek a řádné schůze každou poslední neděli v měsíci hostinci u A. Bělskýho, 612 18. ul.
 • Tajemník Josef B. Bílek čís. 398 Henry ul.
 • účetní Antonín Lupač, 259 Washburne Avenue, Chicago, III.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V CHICAGU Č.2

 • odbýval pravidelné schůze každou první a třetí neděli dopoledne o 10. hod. v síni Sokola Čechie č. 32-34 Emmaul.
 • Předseda Petr Tůma, pokladník Josef S. Hlíňák, jednatel Anton Držka.
 • Dopisy zasílány na P. Tůma 490 N. Ashlanď ave., Chieago,

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V COAL CITY

 • odbýval své schůze každou neděli v hostinci Huly
 • Tajemník J. Lord Coal City, Grundy Co.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V CLEVELANDU

 • odbýval dvě schůze měsíčně, první neděli ve Slovanské Lípě na rohu Case Ave a Croton ul. ve 3 hodiny odpoledne, druhou schůzi 3. neděli v měsíci v místnosti F. J. Vachalce 1457 Central Ave.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na Eman Ungerman, 1680 Central Ave., Cleveland

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WEST HOBOKEN

 • pořádal své řádné schůze každou 2. a 4. sobotu v měsíci v mítsnosti Edwarda Nepivody, roh Spring a Monastery ulice ve West Hoboken, kam byly také veškeré dopisy spolku zasílány.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE GRAND CROSSING

 • odbýval své schůze každou první a třetí sobotu v měsíci.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Františka Křikavu Box 472 Grand Crossing.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „SVORNOST“ V DILLONVALE

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v  měsíci.
 • Tajemník Josef Steffl P. O. B. 57 Dillonvale Jefferson Co. Ohio.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „POKROK“ V PASSAIC

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v měsíci v hostinci Eduarda Levandovskýho 2nd St. Passaic N. J.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Josefa Šimka c. of Levandovský Beer Saloon, 2d St, Passaic, N. J.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V BRAIDWOOD

 • odbýval své schůze každou první neděli v měsíci v hostinci p. Smolíka
 • Tajemník Antonín Švarc, Box 28, Braidwood

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „ROVNOST“ V BALTIMORE

 • spolek měl své sídlo v hostinci Josefa Klečky 1513 Ashland ave.
 • Tajemník Josef Pokorný 919 N. Bond Str.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V MOUNTS PLEASANT

 • odbýval své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci.
 • Veškeré dopisy na spolek zasílány na adresu: Václav Chochola, B. 561 Mt. Pleasant Westmoreland Co. Pa.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WOODVILLE

 • odbýval své schůze každou 4. neděli v měsíci
 • Veškeré dopisy týkající se záležitostí spolku zasílány na Františka Chouru, Box 43 Woodville, Allegheny Co. Pa.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK OSVĚTA V TOWN OF LAKE

 • předseda Alois Kasal, 4727 Loomis ul., tajemník Vojtěch Engelthaler 4723 Loomis ul.
 • Veškeré dopisy zasýlány buďtež na tajemníka V. Engelthaler, 4723 Loomis, Str., Town of Lake (1893)
 • odbýval své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci o 9 hod. dopoledne v místnosti p. M. Roubíka, roh 48. a Cook Str.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na A. Kýp, č. 4645 Wood Street, Town of Lake Chicago (1894)

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V ALLEGHENY CITY

 • odbýval schůze v místnosti Jednoty českých spolků ve Vinial ulici každou první a třetí sobotu v měsíci v 8 hodin večer.
 • Dopisující tajemník František Lippert, 35 Herrman St.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V SAINT LOUIS

 • odbýval své schůze 1. a 3. čtvrtek v měsíci v Národní síni ČSPS. roh Dollman a Allem Ave.
 • tajemník A. Hájek, 2349 South lltb Street, St. Louis, Mo

ČTENÁŘSKÁ BESEDA VE WHEELING CREEK

 • odbývala své pravidelné schůze každou 1. a 3. neděli. V
 • dopisy zasílány na tajemníka Josefa Peška, Box 15 Drill, Bellmont Co., Ohio (1893)
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na taj. M. Bernajdr, Box 81 Drill, Bellmont Co., Ohio (1894)

DĚLNICKÁ OMLADINA V NEW YORKU

 • založena 1894
 • odbývala své pravidelné schůze každé 1. a 3. pondělí v  měsíci, v místnosti Jana Celera. 529 E. 5. ul
 • Dopisy zasÍlány na tajemníka J. Kubíka 550 E. 16. Str. New York.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU

 • odbýval své pravidelné schůze každou druhou a čtvrtou neděli, dopoledne o 9 hodin v síni p. V. Zacha, roh Broadway a Dille Str.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Karla Doležala, 114 roh Dille a Waren Str., Cleveland, O.

NEODVISLÁ MEZINÁRODNÍ OMLADINA V CHICAGU

 • založena roku 1894
 • odbývala své pravidelné schůze každou neděli o 9 hodin dopoledne v místnosti Aug. Marxa, 650 Blue Island Ave.
 • Veškeré dopisy zasýlány buďtež na adresu: V. Mirošovský W. 18. Str. Chicago.

SKUPINA „ROVNOPRÁVNOST“ V CHICAGU

 • založeno roku 1894
 • Veškeré dopisy zasílány na: Václav Rod, 697 W. 18. Str. Chicago.

DĚLNICKÁ SKUPINA VE WEST HOBOKEN

 • odbývala své pravidelné schůze 2 a 4 pondělí v měsíci míst. p. E. Nepivody 420 Spring str.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež do spolkové místnosti.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WINFIELD

 • odbýval své pravidelné schůze 1. a 3 neděli v měsíci v 9. hodin dopoledne v místnosti Fr. Kohna. Worthington str. Logust Grove. Winfield
 • Protokolní tajemník Antonín Hospodář.
 • Dopisy zasílány na adressu ,,Čes. Děl. Vzděl. Spolek B. 131. Winfield.

DRAMATICKÁ JEDNOTA V NEW YORKU

 • odbývala schůze 2. a 4. sobotu u člena A. Lašťovky, 880 E. 71. Str.,
 • veškeré dopisy zasílány na A. Lašťovku.
 • Tajemník J. Hrdina, c. of. J. Březovský, 149 E. 4. St. New York.

DĚLNICKÁ OMLADINA V SAINT LOUIS

 • odbývala své schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci vždy o druhé hodině odpolední v tělocvičně Sokola, roh 9. a Allen Ave.
 • Tajemník Alois Vlček, 1858 S. 13. str. St. LouisP

AGITAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY PRO STÁT OHIO

 • odbýval své schůze každou třetí neděli v měsíci v spolkové místnosti v Clevelandu
 • Veškeré dopisy zasílány na adresu: František Háka, 46 Quebec Str. Cleveland

SKUPINA „HVĚZDA SVOBODY“ VE FRANKLINĚ

 • odbývala schůze 1. a 3. sobotní večer v každém měsíci u soudruhů ve Franklině
 • Dopisy zasílány Jan Palata, P, O, B, 190, Nutley.

DĚLNICKÁ DRUŽINA POKROKU V NEW YORKU

 • odbývala své pravidelné schůze každé 1. a 3. úterý v měsíci večer, v místnosti Josefa Cerundy, 331 E. 71. Str. v New Yorku.
 • Dopisy zasílány buďtež do spolkové místnosti.

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ BESEDA V BALTIMORE

 • odbývala své schůze 1. a 3. sobotu v měsíci u soudruha Ječnýho, roh Castle str. a Ashland A\e. 2028
 • veškeré dopisy buďtež zasílány do spolkové místnosti

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „CLEVELANDSKÁ OMLADINA“

 • odbývala své schůze každý druhý a poslední čtvrtek v měsíci.
 • Veškeré dopisy adresovány na: František Kohoutek, 600 Tod Str., Cleveland 

DĚLNICKÁ OMLADINA V SAINT LOUIS

 • odbývala své schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci vždy o druhé hodině odpolední v tělocvičně Sokola, roh 9. a Allen Ave.
 • Tajemník Jakub Bednář 1811 S. 12, str. 8t. Louis.

ZÁBAVNÍ ODBOR ČESKÉ PEKAŘSKÉ UNIE V CLEVELANDU

 • Zábavní odbor české pekařské unie v  Clevelandu odbývá své schůze vždy první a třetí neděli v měsíci u p. M Trojana, roh Broadway a Dille str.
 • Dopisy zasílány budltež na tajemníka K. Kaše, 1136 Broadway, Cleveland, O.

DĚLNICKÁ SKUPINA „VOLNOST“ V NEW YORKU

 • Dělnická skupina ,,Volnost“ v New Yorku, odbývá své pravidelné schůze každou první a třetí sobotu v měsíci.
 • Dopisy týkající se spolku, zasílány na: Josef Belza 548w.50st.  

VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „BUDOUCNOST“ V CLEVELANDU

 • odbýval schůze každou 2 neděli v měsíci schůzi přednáškovou a 4 sobotu schůzi obchodní, v místnosti p. Rosennbauma roh Skiner a Hosmer ul, kam byly dopisy zasílány.
 • Tajemník spolku Jaroslav Fousek.

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ BESEDA V BALTIMORE

 • odbývala své schůze 2. a 3. sobotu v měsíci v  místnosti p. J. Klečky 1513 Ashland ave.
 • Veškeré dopisy zasílány na J. Ječný 964 Washington str Baltimore

ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „PROLETÁŘ“ V IRVIN

 • odbýval schůzi každou 1 neděli v měsíci v  místnosti neurčité.
 • Dopisy zaslati možno na známé soudruhy.

DRUŽINA NOVÉ DOBY V CHICAGU

 • odbývala schůze členů každou druhou neděli v měsíci.
 • Schůze veřejná s přednáškou každou čtvrtou neděli v měs., v místnosti A. Naglu 535 Blue Island ave.
 • Adresa pro dopisy: Josef Kočár 675 May Str. Chicago

ČESKO-DĚLNICKÁ OMLADINA V PASSAIC

 • odbývala své schůze každou 2 a 4 neděli v měsíci, v 9 hod. dopoledne v místnosti p. E. Levendovskýho 188, 2nd street.
 • Dopisy zasílány budtež do spolkové místnosti.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK MARAT V MAYNARD

 • Dopisy adresovány na tajemníka Kr. Brada P. O. B 114 May- nard, Belmont Co. O.

SPOLEK VYŘEZÁVAČŮ Z PERLETĚ V NEW YORKU A OKOLÍ

 • odbýval své schůze v místnosti p. V. Hoffmana 324 E. 71. ul. každý první a třetí čtvrtek v měsíci.
 • Předseda Albert Adam 511 E. 70 St.
 • místopředseda František Vajda 1359 Ave. A,
 • protokolární tajemník Petr Teisler 447 E. 74. St.,
 • finanční tajemník Ludvík Cimler 1336 -1. Ave.
 • pokladník Jan Witků 323 E. 71 ul.,

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL V NEW YORKU

 • odbýval schůze třetí úterý v měsíci v  místnosti Národní Budovy v čísle 321-325 východní 73 ulice.
 • Starosta N. Koňas 426 východ. 73. ul.
 • Náměstek Josef Gregor 1381 Ave. A.
 • Protokolární tajemník August Kut 405 E. 74. Str.
 • Účetní Josef Hübner 400 vých. 73. ul.
 • Pokladník Antonín Franc 1372 – I. Ave
 • Náčelník Josef Košař 1379 Ave. A.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL VE WINFIELD

 • odbývAL své schůze v místnosti br. Frank Kohna Worthington Str. Winfield L. I každou 1. a 3. sobotu v měsíci.
 • Dopisy zasílány na tajemníka Josefa Tichýho P. O. Box 131 Winfield Junction L. I.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL VE WEST HOBOKEN

 • odbýval schůze 1. a 3. úterý v měsíci v Nepivodas Hudson County Labor Lyceum roh Spring a Monastery ulice.
 • Starosta Tomáš Texl 710 Elm ulici.
 • Náměstek Petr Odradovský 235 Spring ul.
 • Protokolní tajemník František Hrbek 516 Jefferson Place Union Hill N. J.
 • Účetní Václav Budín 710 Sip ulice.
 • Pokladník E. Nepivoda 420 Sprink ul
 • Náčelník Vilém Žampach 509 Germania ave Jersey City Heights N. J,
 • Domácí správce: M. Vaněček 509 Germania ave. Jersey City Heigc-s.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL V CHICAGU

 • odbýval schůze 1 a 3 úterý v měsíci v Národní síni, roh 18. ul. a Centre Ave
 • Tajemník Josef Bittner 79 W. 18 Pl.

ČESKO-DĚLNICKÝ SBOR SOKOL TYRŠ V SAINT LOUIS

 • odbýval pravidelné schůze 1 a 3 pondělí v měsíci, v 8 hod. večer, v Národní Síni Č. S. P. S. roh Allen a Dol- mann ul.
 • Starosta František Trnec starší
 • jednatel Václav Křížek 1890 S. 13. Str. St. Louis

VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY ČESKÝCH DĚLNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH SPOLKŮ:

 • Chicago
 • New York
 • Cleveland
 • Mount Pleasan
 • Edwardsville
 • Allegheny City
 • Braidwood
 • Wheeling Creek
 • Newark
Fotografie rudého praporu užívaného českými anarchisty v Chicagu v 80. letech 19. století sdruženými v Českém odvětví mezinárodní tesařsko-truhlářské unie č. 2.