Anarchisté se rozhodli pro bojkot zdraženého piva v Růžodolu u Mostu roku 1908

Na členské schůzi Hornické federace konané v neděli 21.června 1908 se anarchističtí havíři usnesli že nebudou pít zdražené pivo, dokud nedonutí pivovary a hostinské ho zlevnit. Hornické listy přináší tuto zprávu ze schůze: „ Ve schůzi poukázáno na mnohé horníky, kteří pracujíce v dusné atmosféře a při vysoké teplotě v dole, vyslovují se, že pivo musí píti, byť sebe více zdražené bylo, neboť by zvláště zemdleli, což by mohlo býti za přípustné považováno, ale v případě dnešním možno se na čas zvyku toho zřeknouti a svojí pevnou vůli proti zdražování piva projeviti slovy: Nepijeme žádného zdraženého piva. Promluví-li každý horník a všude tato slova a v důsledcích je bude prováděti, můžem se brzkého zlevnění netolika piva, ale stane-li se důsledným při zdražování jiných potřeb i při těchto docílíme výsledků. Tož, horníci, solidárně vpřed.“