Anarchistická protiakce proti rusko – japonské válce 1904 v Praze

Na počátku roku 1904 byla přepadením ruského loďstva v Port Arthuru zahájena rusko-japonská válka. Anarchisté, kteří už v dřívějších dobách vedli antimilitaristickou propagandu v mezinárodním měřítku, právě v roce 1904 vlivem válečných událostí tuto stránku své činnosti zintenzivnili. To platilo i pro české anarchisty. Zatímco domácí rusofilové a vlastenečtí panslavisti se veřejně hlásili jako přívrženci ruské strany a přáli carským vojskům co nejvíce úspěchů, vystupovali anarchisté společně s dalšími antimilitaristy proti těmto vlasteneckým manifestacím.

Stanislav Kostka Neumann

V neděli 21.února 1904 došlo v pražských ulicích dokonce ke střetům mezi antimilitaristy a militaristy. Ten den se totiž pražští radní společně s vlasteneckými novináři šli demonstrativně modlit do ruského kostela za úspěch carských zbraní. K procesí však dorazily dva hloučky antimilitaristů tvořené převážně anarchisty, ale také realisty a sociálními demokraty a začaly při příchodu vlasteneckých radních provolávat protiválečná hesla, na to byli přítomní antimilitaristé napadeni „vlasteneckým“ davem. Strhla se bitka, při které se vyznamenali především mladí studenti. Mezi napadenými byl i anarchista Stanislav Kostka Neumann, který na událost reagoval článkem v anarchistickém listě Nový kult s názvem „Orgie vlastenecké lůzy“ a navíc celou polovinou 16.čísla časopisu z 29.února 1904, ve kterém publikoval protiválečné a antimilitaristické výroky nejvýznamnějších představitelů evropské kultury: Voltaira, Huga, Pasteura, Gravea, Tolstého, V. Crana a dalších.