Anarchistický 1.máj 1908 v Mostě

Mostečtí anarchisté odbývali svůj první máj roku 1908 v Sokolovně. Již časně od osmi hodin ráno scházeli se houfně okolní anarchisté do Mostu na tábor lidu, tak jako léta předešlá, přesto, že byly do Mostu svolány tři tábory a jedna veřejná schůze. Zahrada Sokolovny byla v pravém slova smyslu nabita. V 10hodin dopoledne byl tábor lidu zahájen anarchistou Ptáčkem. Slova se ujal pražský host, anarchista Čeněk Körber, který promluvil k programu „Význam 1.května a všeobecná stávka“, kde stručně vylíčil význam 1.máje, působnost dosavadní rakouské vlády a celého „lidového parlamentu“, který se tak označoval, a vylíčil, co vše neprospěšného v něm bylo pro proletáře učiněno. Hlavní výtky Körber učinil na sociálně demokratické poslance, kteří před volbami dělníkům slibovali, co vše pro dělnictvo dokáží, jaké vymoženosti pro ně učiní, jak budou mít chléb a všechny životní potřeby laciné. Pak položil otázku ke shromážděným: „A co se stalo za celý ten rok? Co udělali pro dělnictvo?“ Na co shromáždění odpovědělo samo: „Nic! Hanba jim!“ Poté Körber pokračoval ve své řeči vysvětlením, že parlament nikdy pro dělnictvo nic dobré a prospěšné neučiní a pravil: „Reformy si můžeme dělat pouze my, když budeme vědomi a dobře organisováni, a sice přímou akcí!“ Na co shromáždění odpověděli bouřlivým potleskem. A nespokojenost zuřila mezi obecenstvem, jak je 1.máj zkorumpovaný politickými stranami.

Poté se slova ujal anarchista Josef Písařovič z Mostu, který podal svůj názor na 1.máj a význam všeobecné stávky. Zároveň upozornil hornické kamarády na starobní a invalidní pojištění, které kdyby mělo být jinak podáno, jak tomu bylo, nemělo by pro horníky již žádný význam. Uznal starobní a invalidní pojištění pro tento lid, který nebyl ještě v tu dobu nikde pojištěn, ale pro horníky, kteří mají ohromný kapitál uložený v bratrských pokladnách, navrhoval reformu bratrských pokladen, tak, aby byla prospěšnější než starobní a invalidní pojištění.

Po něm opět vystoupil pražský anarchista Čeněk Körber, který vtipně vyprávěl o tom, že není pravda, že by sociálně demokratičtí poslanci v parlamentu dosud nic nedělali, že ví sám, že oni se dost starali, aby bylo pražské policii, jak uniformované, tak i tajné, přidáno. Körber ke konci upozornil přítomné: „Abychom se připravovali, že jednou první máj bude naším vítězstvím, a ne jen 1.máj, 2. i 3. atd. Jak dovedem se zastavit prvního máje, tak budem naší vlastní silou moci i další druhé dny si to dovolit.“ Jelikož se ku slovu nikdo víc nehlásil, byl tábor ukončen a lid se rozešel za zpěvu revolučních písní.

Odpoledne anarchistický první máj pokračoval ve 14 hodin koncertem, který pořádal Hornicko – hutnický spolek, Vzdělávací spolek a Spolek pokrokových žen společně. V 16 hodin se sešla všecka dítka členů ve školním věku, kterým Čeněk Körber vysvětlil, proč přichází na koncert. Zároveň uvědomil přítomné anarchistky a matky, jak mají svá dítka připravovat k 1.máji atd. Poté si vzala slovo mladá anarchistka Anna Kučerová a přivítala své spolužáky a žáky a pak nastala nadílka. Anarchistické spolky Hornicko – hutnický spolek v Mostě nakoupil pro 168 dětí za 350 korun šaty, Spolek pokrokových žen věnoval pro 90 dítek 180 korun na ošacení, Vzdělávací a podporující spolek věnoval pro 43 dítek 70 korun na ošacení.

Sokolovna v Mostě, místo anarchistických 1.májů s účastí tisíců dělníků.