ANTIMILITARISTICKÁ PÍSEŇ: NOVÁ RAKOUSKÁ HYMNA (1915)

(zpívá se jako c.k. rakouská státní hymna)

Zachovej nám, Hospodine, trpělivost, chladnou krev,
ať se z míry nevyšine podrážděný lidu hněv.
Militarismus, kartely, hrozně hubí chudý lid,
hubí obce, zem, stát, těžko zachovat už klid.

Drahota je větší pořád, dražší maso, brambory.
Kdo as zavinil ten zlořád? - Kartelářské potvory.
Dražší byty, dražší mouka, cukr, tabák i káva,
lid se na to smutně kouká a po straně nadává.

Po straně nadává, kleje, v potu tváře pracuje,
kapitalista se směje, miliony shrabuje.
Děti hlady umírají, otec, matka, klne jen,
dosud jenom proklínají, blíže však je činu den.

Čeho nabyl dělník pilný, to pohltí armáda,
na občanů odpor silný odpoví kanonáda.
Nebudou-li klopit daně na kanony, vojáky,
bez milosti pošlou na ně vlastní děti s bodáky.

Půjde-li to takhle dále ještě měsíců jen pár,
pro vlast, císaře a krále, vezmou nám poslední cár.
Přijde bída, po bídě hlad a s hladem revoluce.
Proletáři, sražte se v řad, vyjděte do ulice!

Píseň složili anarchističtí horníci František Hrdlička, Vojtěch Růžek a Friedrich Muller z Kopist u Mostu a Jan Stočes a Rudolf Baly z Třebušic.