ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ČESKOSLOVANSKÉHO SPOLKU „POKROK“ V SASKU ČESKÝMI ANARCHISTY (1908)

Ve Freiberku (Sasko) podařilo se usilovnou snahou několika našich kamaráddů sdružiti zdejší Čechy a tím zároveň utvořiti vzdělávací spolek. Poněvadž však ve zdejších knihkupectvích není možno sehnati české knihy a na objednávky z Čech jsme finančně slabí, obracíme se tímto na všechny kamarády, spolky a čtenáře o darování nebo půjčení nějakých knih. Laskaví dárci nech zašlou na adresu: Českoslovanský spolek „Pokrok“ Burgstrasse, restaurant „Goldener Adler“, Freiberk, Sasko.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA SPOLEK „ČINNOST“ V PRAZE (1880)

Dne 11. dubna 1880 se konala první celoroční valná hromada Spolku „Činnost“ v Praze. Schůzi zahájil Norbert Zoula. Schůzi předsedal Josef Boleslav Pecka. Do výboru spolku zvoleni:

 • ZOULA Norbert za předsedu
 • KOLÁŘ za náměstka
 • PECKA Josef Boleslav za jednatele
 • NIČKE za účetního
 • HOUBA za pokladníka
 • ROZA za přísedícího

Spolková místnost se nacházela na Novém Městě v hostinci „U Hubálků“ na Karlově náměstí.

SOLIDÁRNÍ STÁVKA S PROPUŠTĚNÍM KOLEGOU V HORNÍM LITVÍNOVĚ (1908)

V přádelně Pickově vypukla v pátek 25. září 1908 stávka přádláků následkem propuštění dělníka Fischera, s nímž se ostatnich 70 přadláků prohlástlo solidárními. V sobotu se dostavili do práce 4 stávkokazi. Ředitel se zdráhá vyhověti podaným požadavkům, zejména Fischera nechce přijat zpět do práce.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA SLOVANSKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „SVORNOST“ V KRNOVĚ (1880)

Dne 11. dubna 1880 konal celoroční valnou hromadu konal Slovanský dělnický vzdělávací spolek „Svornost“ v Krnově za předsednictví Františka Nováka. Spolková knihovna čítala 125 svazků. Do výboru zvoleni:

 • NOVÁK František za předsedu
 • GABLER J. za náměstka
 • TŮMA J. za pokladníka
 • DVOŘÁK K. za pokladníka
 • STANTEJSKÝ V. za zapisovatele
 • KEPPL J. za zapisovatele
 • BROŽ K. za knihovníka
 • MALLÁT Oldřich za knihovníka
 • KRYCNER Václav člen novinářské sekce
 • STENTEJSKÝ J. člen novinářské sekce
 • VOLF J. člen školní sekce
 • SKARKA Hynek člen školní sekce
 • HOLCER F. člen hosporářské sekce
 • GUTTMAN A. člen hosporářské sekce
 • NYGRIN J. za revisora
 • LIRR A. za revisora
 • SRKAL J. za revisora
 • ŠOULA M. za náhradníka
 • ANDRES J. za náhradníka
 • JELÍNEK J. za náhradníka
 • ČUJAN O. za náhradníka

Spolek byl založen v roce 1877.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA POLITICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1880)

Povolení k založení spolku od ck. Mistodržitelství bylo vydáno 16.března 1880. Dne 4. dubna 1880 se konala ustanovující valná hromada Politického spolku v Praze. Zvolen výbor spolku v následujícím složení:

 • PROCHÁZKA J. za předsedu
 • MUDRONKA Vilém za místopředsedu
 • KOLÁŘ Vratislav za člena výboru a za zapisovatee
 • KOVÁŘ František za člena výboru a za dozorce místnosti
 • KLIMENT Josef za člena výboru
 • PECH František za člena výboru
 • FLORIÁN Josef za člena výboru a zapisovatele
 • ČÁDA J. S. za člena výboru a jednatele
 • BRADÁČ za člena výboru a pokladníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za člena výboru

Za spolkovou místnost zvolen hostinec v domě Zedníku a stavitelů pražských na Kosím náměstí č. 915-I. Spolek však neměl dlouhého trvání, protože byl již 21.září 1880 c.k. Policejním ředitelstvím rozpuštěn. V době rozpuštění spolku zastávali vedoucí funkce:

 • JONATA František jako předseda
 • PECKA Josef Boleslav jako jednatel.

DŮVĚRNÉ SCHŮZE NAKLADČŮ UHLÍ SVOLANÉ ANARCHISTY V ÚSTÍ NAD LABEM 4.9.1908

Ve čtvrtek 4.září 1908 odbývala se v hostinci „Marienberg“ velice zdařilá důvěrná schůze nakladačů a nakladaček uhlí, na které promlouval anarchista Václav Krampera z Duchcova. Den na to konala se druhá schůze, na které německy promlouval známý anarchista Rudolf Grossmann (1882–1942), známý pod pseudonymem Pierre Ramus, který do Čech zavítal na pozvání českých anarchosyndikalistů, aby svojí agitační činností pomohl rozšířit hnutí mezi německy mluvící část dělnictva. Ramus v řeči 2 a čtvrť hodiny trvající vysvětlil dokonale význam odborových organizací.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

Pierre Ramus – Rudolf Grossmann

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÍ JEDNOTY V DĚČÍNĚ (1881)

Čtenářská jednota v Děčíně odbývala dne 26.července 1881 druhou pololetní valnou hromadu. Schůzi zahajoval předseda Nič za přítomnosti 21 členů. Spolek čítal 32 řádných členů a jednoho čestného. Do nového výboru zvoleni:

 • BRABEC Antonín za předsedu
 • RUBEŠ Al. Za místopředsedu
 • PARPEL Albin za pokladníka
 • ČANČÍK Josef za jednatele
 • KOLMAN František za knihovníka
 • BUBÁK František za člena výboru
 • LOUDA František za člena výboru
 • HORÁČEK Adolf za náhradníka
 • FELIEGEL František za náhradníka
 • PTÁČNÍK Josef za revisora
 • HOLÁ Jan za revisora.

DŮVĚRNÁ SCHŮZE ANARCHISTŮ V HRADEČNU 30.8.1908

Několik našich přátel svolalo 30. srpna 1908 odpoledne důvěrnou schůzi v Hradečně na Kladensku, na níž o výchově mládeže a klerikalismu promluvil kamarád Antonín Řehoř.

Schůze byla četně navštívena a přednáška sledována se zájmem a pozorností. Doufáme, že tato schůze bude míti příznivý vliv na příští organisační ruch v místě. Kamarádi z vůkolí by více měli dbáti toho, aby i ženy se súčastňovaly schůzi a přednášek a tak v nich byl zbuzován zájem u hnutí.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „SLADKOVSKÝ“ V PODĚBRADECH (1880)

Dělnický spolek „Sladkovský“ v Poděbradech konal dne 29. srpna 1880 svoji první valnou hromadu. Hromadu zahajoval pozvaný Josef Boleslav Pecka z Prahy, zen navrhl za prozatimního předsedu SMETANU Františka, co bylo přijato. Schváleny stanovy a zvoleni skrutátoři pro volby: KNOBLOCH Josef a TUPÁLEK Josef. Do výboru spolky zvoleni:

 • BLAŽEK František za předsedu
 • JUNGMANN Josef za místopředsedu
 • VOŇKA František za pokladníka
 • CIDLINSKÝ za jednatele
 • VACH Vojtěch za účetního
 • POHL Jar. za člena výboru
 • VACKE Karel za člena výboru
 • FILÍPEK František za náhradníka
 • KNOBLOCH Josef za náhradníka
 • SMETANA František za náhradníka
 • NĚMEČEK František za revisora
 • STROMEL E. za revisora