BÁSEŇ J.B. PECKY „PÍSEŇ BŘEZNOVÁ

Obálka „Dělnických listů“ z 17.března 1880 s básní „Píseň březnová“ od anarchisty Josefa Boleslava Pecky věnovaná Pařížské komuně.