BOHATÍ A CHUDÍ (František Hlaváček)

 (Dle H. Gilma) 

Lid chudý rce: „Vám příjemno je v teplých oděvech
my ale mrznem, mějte přece slitování !"
A panstvo dí: „Což není vám dost teplo v okovech,
jež na nahé ruce vám dáme pro zahřání ?"

Lid chudý rce: „Vy hodujete, máte všeho dost,
my však máme hlad, přestaňte přec tolik žráti !"
A panstvo di: „Nuž, seberte pod stolem ňákou kosť,
jež naší tuční psi vždy nechají tam státi!"

Lid chudý rce: „Vy ze zlatých pijete pohárů,
my však žízníme, dejte nám pít také brzy !"
A panstvo dí : „My nápoj váš dali již do varu:
napijte se potu, krve a vlastních slzí !"

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.