BOŽENA TOUŠOVÁ: NEZANEDBÁVEJME ŽENSKÉHO HNUTÍ (1908)

Pozoruji již od dlouhé doby, že se v našem hnutí nedbá žen. V časopisech se nedočtete o ženách, neslyšíte o nich na schůzích. Jakoby vůbec třeba nebylo, aby se ženy vzdělávaly a uvědomovovaly. A přece žena stejné jako muž trpí dnešní sociální bídou, je stejné vykořisťována v továrnách, a co hlavního ženě jako roditelce dětí je svěřena také jejich výchova, ženě je svěřeno i vedení domácnosti. A obé – to každý uzná – není bez vlivu na život společnosti, na budoucí její osudy a zdar velikého zápasu, který dnes vedou porobení proti otrokářům. Je známo všeobecně jaký nesmírný význam má pro každé hnutí mládež. A žena, vychovatelka je to, která je v první řadě povolána, aby na vždy získala mládež pro věc sociální spravedlnosti. A směle můžeme říci, že není potud naděje na úspěch, dokud nebude žena kráčeti po boku mužově ve snahách po vzdělání a po společenském obrození.

Navrhuji našim ženám, aby se sorganisovaly všude ve skupiny, které by mohly vydávat později časopis, svolat časem ženskou schůzi a tak pobízet ženy k rušnějšímu životu. Která z žen se mnou souhlasí, nechť přiloží ihned ruce k dílu. Která byste se mnou chtěla sděliti svůj názor o věci, pište na adresu: Božena Toušová, Varnsdorf č.p. 1792.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)