BRATŘI, PROBUĎME SE JIŽ (František Hlaváček)

(„Bratři, rozveselme se . . .“)

Bratři, probuďme se již, 
shoďme lethargie tíž,
směle jen do zápasu
za svobodu chuďasů.
Rudou vztyčme korouhev,
nelekej nás panstva řev.
Bratři, bratři, vstaňme,
trapičům se braňme,
ve svém boji neustaňme!

Všichni stejně zkoušíme,
všichni bídu snášíme,
všichni máme jeden cíl:
by lid volným, šťastným byl.
Úkol náš jest jediný:
Svoboda vší chudiny.
Bratři, bratři vstaňme,
trapičům se braňme,
ve svém boji neustaňme!

Porobu svou poznejme,
ruce sobě podejme.
Doposud jsme otroci —
spojeni — jsme velmocí.
Když se dáme všichni v boj,
zničíme nepřátel roj.
Bratři, bratři, vstaňme,
trapičům se braňme,
ve svém boji neustaňme!

Nuže v boj už spěchejme,
zastrašit se nedejme.
Vítězství nás nemine
a otroctví pomine!
Nadejde svoboda nám,
přestane otrok i pán.
Bratři, bratři vstaňme,
trapičům se braňme,
ve svém boji neustaňme!

Frank Hlaváček.