KROPOTKINOVO DÍLO „BLAHOBYT VŠEM“ V ČESKÉM JAZYCE VYŠLO JIŽ V ROCE 1897, NAPOSLEDY 1900

Kniha proslulého ruského teoretika anarchistického komunismu Petra Kropotkina „Blahobyt všem“, vyšla naposledy v českém jazyce už bezmála před 120 lety. Psal se tehdy rok 1900, kdy brněnský anarchista Jan Opletal vydal druhé vydání tohoto zásadního spisu pod názvem „Blahobyt pro všechny“ ve vydavatelství anarchistického listu „Matice Svobody v rámci tzv. „Socialistické knihovny“.

Kdy každý měsíc vyšel sešit ve dvojarchovém formátu. Pak si ji odběratelé mohli nechat svázat, co bylo běžnou praxí. Vydávat dílo ve formě sešitu mělo několik důvodů, jak ekonomické, kdy bylo možné dílo dostat k chudým dělníkům za jim dostupnou cenu. Jeden sešit stál 5 krejcarů. Tak druhým důležitým faktorem byla hrozba cenzury a následné konfiskace celého nákladu, na kterou anarchisté v Rakousku museli čelit neustále a byla likvidační. Pokud by „Matice svobody“ vydala dílo jako knihu a ta propadla konfiskaci, celý náklad by byl zabaven policií a zničen. Došlo by k velkým finančním ztrátám a tak bylo schůdnější je vydat v sešitech, jejichž zabavení „tolik nekrvácelo“.

Jmenovaný spis publikoval Petr Kropotkin roku 1892 ve francouzštině pod názvem „La Conquite du Pain“, co v doslovném překladu znamená „Dobývání chleba“.

V České jazyce byla poprvé vydána poměrně zanedlouho v roce 1897 českými anarchisty v USA. Vyšla nákladem „Dělnických Listů“ v New Yorku v rámci Mezinárodní Dělnické Jednoty, což byla česká sekce anarchokomunistické internacionály International Working People Association (IWPA). Ve stejném roce a v průběhu roku 1898 byla vydána v podobě sešitů o formátu dvojarchu (ty si pak odběratelé dali svázat do knihy), ale zároveň byla asi pro 3000 odběratelů tohoto listu publikována jako seriál. Jelikož by rakouská cenzura vydání tohoto díla znemožnila, byla posléze tajnými cestami dopravována a šířena mezi dělnictvem v Čechách.

Kdo se vůbec zasloužil o překlad „Blahobytu všem“ z francouzské jazyka do češtiny? V roce 1897 jím byl český anarchista Václav Kudlata, redaktor „Dělnických Listů“ a člen IWPA. V roce 1900 když začalo být publikováno toto dílo s názvem „Blahobyt pro všechny“ v rámci „Socialistické knihovny“, uvádí se od vydavatelstva, že práci Kropotkina volně přeložil D. Podle všeho se jednalo o předního severočeského anarchistu a hornického odborového předáka Václava Draxla z Duchcova, s nímž se Jan Opletal dobře znal. Václav Draxl později jako redaktor „Hornických listů“ zajišťoval překlady z francouzštiny. Ve Francii pobyl za prací dokonce několik let a podílel se zde i s dalšími českými anarchisty na hornické stávce.

KNIHA „BLAHOBYT VŠEM“ SE STALA STĚŽEJNÍM DÍLEM PETRA KROPOTKINA

Kniha „La Conquête du Pain“ (Dobývání chleba), v anglickém překladu „The Conquest of Bread“ byla vydána ruským anarchistou a teoretikem hnutí Petrem Kropotkinem v roce 1892.

Čeští anarchisté jako název použily jednu z kapitol a nazvaly knihu „Blahobyt všem“.

Toto dílo se stalo jeho nejznámějším pokusem o systematické vysvětlení podstatných zásad anarchokomunismu. Zveřejnění tohoto Kropotkinova díla bylo zlomovým okamžikem v anarchistických dějinách, protože to bylo poprvé, co byla veřejnosti k dispozici dokončená a podrobná teoretická práce anarchokomunistické teorie. Publikace textu posunula těžiště anarchismu od individualistických, vzájemných a kolektivistických proudů k sociálním a komunistickým tendencím. Tento posun se ukázal být jednou z nejtrvalejších změn v historii anarchismu, protože anarchismus se vyvíjel po celé 20. století a jeho pevnými referenčními body byly Kropotkin a jeho kniha „The Conquest of Bread“.

Kropotkin původně psal text ve francouzštině a publikoval ve francouzském časopise „Le Révolté“, kde působil jako hlavní redaktor. Poprvé vyšlo roku 1892 v Paříži s předmluvou italského anarchisty Élisée Recluse, který také navrhl název. Po svém vydání ve Francii ho zanedlouho vydal Kropotkin v londýnském anarchistickém časopise „Freedom“ jako serializovanou verzi v angličtině v letech 1892 -1894.

„Blahobyt všem“ měl dopad daleko přesahující Kropotkinův vlastní život, hrál významnou roli v anarchistických milicích španělské občanské války a inspiroval anarchistickou historii, teorii a praxi v průběhu 20. století. Po vnímaném neúspěchu marxismu-leninismu v Sovětském svazu začali někteří myslitelé považovat knihu za prorockou, přičemž Kropotkin očekával mnoho úskalí a porušování lidských práv, k nimž by při centralizaci průmyslu došlo.

PODPOŘ PŘEDPLACENÍM VYDÁNÍ KNIHY P. KROPOTKINA „BLAHOBYT VŠEM“

Historický spolek Zádruha se chystá vydat knihu předního teoretika anarchismu Petra Kropotkina „Blahobyt všem“ (též „Dobývání chleba“).Vydání plánujeme symbolicky na 1.máje 2021. Kniha vyjde v českém prostředí po 120 letech od posledního vydání.Jelikož bychom rádi publikaci vydali jako klasickou knihu, nikoli jako brožurku, potřebujeme dát dohromady potřebnou sumu k zaplacení výdajů tiskárně.

Podpořit vydání knihy můžeš tím, že si ji zakoupíš v předprodeji. V předprodeji bude stát 250 Kč.

Předplatné zašli na spolkový účet Zádruhy: 1024164477/6100 (Equa bank). Do zprávy pro příjemce napiš doručovací adresu, kam ti knihu po vydání máme zaslat.

PŘEHLED PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ZÁDRUHY

Publikace lze objednat e-mailem na spolekzadruha@riseup.net nebo zprávou přes FB Zádruha – historický spolek. Platba převodem na účet spolku: 1024164477/6100 (Equa bank).

 • „ANARCHISMUS PODMÍNKA INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SVOBODY“ (30 Kč). Napsal přední anarchista František Josef Hlaváček v roce 1893. Edice Teorie.
 • „ANARCHISTA MUČEDNÍK LADISLAV BRUNCLÍK“ (30 Kč). Příběh libereckého anarchisty umučeného v policejní vazbě v roce 1901 a jeho bratra Arnošta. Publikace přibližuje činnost anarchistického hnutí na Liberecku v letech 1882 až 1901. Edice: Postavy
 • KLADNESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1893“ (35 Kč) Přibližuje stávkové hnutí horníků a hutníků na Kladně. Stávka probíhala dva týdny od 9. – 23.června 1893. Stávkovalo na 9000 zaměstnanců dolů a hutí. Edice „Stávky a boje“.
 • PRVNÍ SEVEROČESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1882“ (20 Kč). Příběh první generální stávky v severních Čechách. Edice „Stávky a boje“.
 • MOSTECKÁ STÁVKA 1906 – ANARCHISTIČTÍ HORNÍCI V BOJI“ (60 Kč). Příběh hornické stávky na Mostecku organizované anarchisty. Stávkovalo na 17 000 horníků. Edice „Stávky a boje“.
 • „ŠIBENICE PRO ANARCHISTU!“ (30 Kč) Příběh popravy příbramského anarchisty Antonína Hoffmanna v Praze roku 1895. Edice: Postavy
 • „TOMEŠ KAŠE – PRŮKOPNÍK ANARCHISMU HORNICKÉHO SEVERU“ (100 Kč) Příběh o životě duchcovského anarchisty. Doplněna o jeho povídky. Edice: Postavy
 • KOMUNISTICKÝ ANARCHISMUS A MARXISTICKÝ SOCIALISMUS“ (20 Kč). Český anarchista Václav Kudlata osvětluje rozdíl mezi komunistickým anarchismem a marxismem na základě rozhovoru. Sepsáno v roce 1897.Edice Teorie.
 • TAJNÁ TISKÁRNA V HLUBOKÉ 1885“ (30 Kč). Příběh tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberce z rou 1885 a jeho strůjců Josefa Pačese, Jana Rampase, Kryštofa Černého a dalších.
 • HYNEK HOLUB – VZPOMÍNKY NA NESTORA SEVEROČESKÉHO ANARCHISMU“ (40 Kč). Vzpomínky na předního duchcovského anarchistu jeho dcerou a vnučkou. Edice: Postavy
 • LADISLAV KNOTEK“ (35 Kč) Vzpomínky na čelního představitele českého anarchosyndikalismu a redaktora anarchistických periodik. Edice: Postavy
 • FRANTIŠEK VÁGNER – Z POČÁTKŮ HORNICKÉHO HNUTÍ NA SEVERU“ (20 Kč). Vzpomínky veterána anarchistického hnutí a odboráře F. Vágnera.
 • CO JSOU A CO CHTĚJÍ ANARCHISTÉ“ (20 Kč). Překlad Karla Vohryzka od belgického anarchisty Georga Thonara vysvětlující základní pojmy anarchismu. Edice: Reprint
 • ABECEDA ANARCHISMU“ (Kč 20 Kč). Brožura sepsáná předákem českých anarchosyndikalistů Karlem Vohryzkem. Edice: Reprinta Teorie
 • ABECEDA SYNDIKALISMU“ (20 Kč). Český překlad Georgese Yvetoda od duchcovského anarchisty Aloise Šefla.Edice: Reprinta Teorie
 • ANARCHISMUS A KLAMNÉ DŮVODY JEHO ODPŮRCŮ“ (20 Kč) Vydáno českými anarchisty v USA v roce 1894. Edice Teorie.
 • ANARCHISTIČTÍ KOMUNISTÉ KU PROLETARIÁTU“ (10 Kč). Prohlášení zásad Mezinárodní dělnické jednoty v USA z roku 1895. Edice: Teorie
 • ZNIČENÉ ŠTĚSTÍ: ALOIS ŠEFL. (Kč 35 Kč) Povídka z hornického života z roku 1922. Napsal duchcovský anarchista, redaktor a spisovatel Alois Šefl. Edice: Literární řada
 • VERŠE PRO KUCHAŘKY BEZ DOMOVA“ (50 Kč). Benefiční sbírka básní současných autorů a autorek. Edice: Literární řada
 • UŽ TO NEJDE ANI POZNAT: VLADANA FUCHSOVÁ“(50 kč). Sbírka básní současné autorky.Edice: Literární řada
 • KOCOVINY MORÁLNÍ I JINÉ: TOMÁŠ HRADILÍK“ (50 Kč). Sbírka básní současného autora.Edice: Literární řada
 • SNADNÝ JAKO HRAČKA: ARAN CARRIEL“ (20 Kč). Dvojjazyčné portugalsko-české vydání sbírky básní s předmluvou a rozhovorem s autorem, jinak významným brazilským undergroundovým hudebníkem.Edice: Literární řada
 • NOČNÍ CHOD“ (25 Kč). Benefiční sbírka básní současných autorů a autorek. Edice: Literární řada
 • LISTOPAD: ALOIS VĚKOSLAV HABER“ (Kč 20 Kč). Sbírka básní předního českého anarchisty.Edice: Reprint. VYPRODÁNO!
 • FRANTIŠEK DLOUHÝ – Z POHNUTÝCH DOB“ (30 Kč). Vzpomínky na zapomenutého anarchistu a štvance Františka Dlouhého. Edice: Postavy. VYPRODÁNO!

NOVÁ PUBLIKACE: „ANARCHISMUS. PODMÍNKA INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SVOBODY“

V lednu 2021 pro vás připravujeme vytisknout v rámci edice: TEORIE novou publikaci „ANARCHISMUS. PODMÍNKA INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SVOBODY“, kterou napsal přední český anarchista František Josef Hlaváček a vyšla v roce 1894 v USA. Hlaváčkova brožurka srozumitelně a stručně vysvětluje anarchistické myšlenky. A přesto že byla napsána bezmála před 130 lety, může čtenářům a čtenářkám pomoci pochopit anarchismus a ukázat, jak ho chápali dřívější čeští anarchisté. Publikace stojí 30 Kč, s poštovným 50 Kč. Objednávky přijímáme již nyní zprávou na FB Zádruha – historický spolek nebo e-mailem na spolekzadruha@riseup.net. Platba předem na spolkový účet Zádruhy.

PŘIPRAVUJEME VYDÁNÍ KNIHY PETRA KROPOTKINA „BLAHOBYT VŠEM“

Připravujeme vydání stěžejního díla slavného teoretika anarchismu Petra Kropotkina „BLAHOBYT VŠEM“ (Též „Dobývání chleba). Kniha „Blahobyt všem“ výjde na jaře 2021. Od posledního publikování v českém jazyce uplynulo již 120 let a tak je na čase tento spisek znovu vydat. Kropotkin v ní přibližuje vytvoření volné společnosti dle zásad anarchomunismu a její praktické fungování a uplatnění. Toto dílo by nemělo chybět v soukromé knihovně ani jednoho z nás! Knihu bude ilustrovat náš kamarád Jirka Wolf, od kterého máme i tuto kresbu Petra Kropotkina.

POČÁTKEM LEDNA 2021 VYDÁME NOVOU PUBLIKACI: „ANARCHISTA MUČEDNÍK LADISLAV BRUNCLÍK“

Hned počátkem ledna 2021 dáváme do tisku novou brožurku „Anarchista mučedník Ladislav Brunclík“. Obálku ilustroval Jiří Wolf. Cena 30 Kč, s poštovným 50 Kč. Publikace vypráví životní příběh Ladislava Brunclíka, který byl zavražden v roce 1901 ve vyšetřovací vazbě v Liberci rukou policistů. Stejně tak přibližuje život i jeho bratra taktéž anarchisty Arnošta Brunclíka a zavede nas do hnutí anarchistů na Liberecku v letech 1882 až do osudného roku 1901. Objednávky přijmáme již teď. Pište na spolekzadruha@riseup.net nebo zprávou na Fb Historického spolku Zádruha.

HLEDÁME PAMĚTNÍKY Z 90.LET JENŽ BYLI U OBNOVĚ ČESKÉHO ANARCHISTICKÉHO HNUTÍ

Příští rok to bude 30 let co z popela povstalo a znovuobnovilo se české anarchistické hnutí! Právě v roce 1991 vznikla Anarchistická federace (AF) a Anarchosyndikalistická iniciativa (ASI), nepočítáme-li o dva roky dříve vzniklé Československé anarchistické sdružení. Hledáme pamětníky těchto událostí: Napište!!!


Prosíme o sdílení! Historický spolek Zádruha.

kontakt: spolekzadruha@riseup.net

NOVÁ PUBLIKACE: „KLADNESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1893“

Právě vychází nová 60. stránková brožura Zádruhy s názvem „KLADNESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1893“. V pořadí již 3. svazek edice „Stávky a boje“. Tentokrát přibližuje stávkové hnutí horníků a hutníků na Kladně. Stávka probíhala dva týdny od 9. – 23.června 1893. Stávkovalo na 9000 zaměstnanců dolů a hutí. Cena 35 Kč, s poštovným 50 Kč. Objednávat lze na spolekzadruha@riseup.net nebo zprávou před FB Historického spolku Zádruha.