ZALOŽENÍ SKUPINY VOLNÝCH MYSLITELŮ V KOPISTECH (1921)

Konečně je možné se veřejnosti českého lidu pochlubiti jedním dobrým a nevyhnutelně nutným skutkem. Po usilovné práci některých našich snaživých bratří založena jest u nás v Kopistech skupina Volných myslitelů, která ma sídlo u bratra Antonína Horny.

Ustanovující schůze skupiny se konala 11. prosince 1921 a pro začátek měla veliký význam. Doufáme, že skupina nalezne u celé české veřejnosti pochopení, lásky a zmohutní. Kdo nejsi ještě v podobné organisaci členem a jsi bez církve, přistup k nám

Skupina naše béře si za úkol býti dobrým prostředníkem i rádcem lidem, kteří z církve vystoupili a nemají nikde opory. Často je slyšeti slova, která zabolela naše dobré hochy: „ Z církve vystoupit nás vyzvali adále se o nás nikdo nestará.“ Skupina naše bude se všemožně snažiti, aby přišla rdou i pokyny každému stoupenci vstříc. Lidem nepracujícím chce poraditi, a v případě případě potřeby i pochůzkou posloužiti.

Veškeré důležité infomace zodpoví bratr Pavlíček Václav, jakož i nově ustanovený výbor:

Zajíc František – předseda

Štorek Jan – místopředseda

Pavlíček Václav – důvěrník

Hora Václav – místodůvěrník

Jelínek Josef – jednatel

Zíta František – pokladník

Andrle František – člen výboru

Venclíček Antonín – člen výboru

Lukáš Antonín – revisor

Lanc František – revisor

Zápisné celorodinné 1 Kč, celorodinný měsíční příspěvek 1 Kč. Schůze členské se budou konati v ten měsíc, který má pět neděl, vždy pátou neděli v 2 hodině odpolední, takže příští členská schůze koná se 29. ledna 1922 v místnosti bratra Antonína Horny. První výborová schůze v sobotu 17. prosince 1921 o pů 8 hodně večer.

Bratři, upozorňujme jeden druhého na tuto organisaci při každé příležitosti, protože jsou lidé, kteří tento upozorňující článek nebudou čísti, nejsouce horníky.

S pozdravem Volnosti Zdar! Za výbor jednatel Václav Pavlíček.

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců v Oseku (1923)

Místní Skupina Socialistických bezvěrců v Oseku konala 21. ledna 1923 svoji celoroční valnou hromadu. Místní skupina byla vlastně tvořena místním Spolkem bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, který se stal členem Svazu socialistických bezvěrců. Na valné hromadě byl zvolen výbor v tomto personálním složení: předsedou Seidl František, místopředsedou Kovanda Alois, jednatelem Šmíd Vojtěch, pokladníkem Pospíšil Bohumil. Revisory účtů a náhradníky zvoleni Hadinec Václav, Škopek František, Krofta E., Pátek J. a Burkovec V.. Schůze se konaly každou třetí neděly v měsíci. Při spolku fungoval i silný bezvěrecký zpěvácky sbor.

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích (1923)

Místní Skupina Socialistických bezvěrců v Hostomicích u Bíliny konala 14. ledna 1923 svoji celoroční valnou hromadu, na které byl zvolen výbor v tomto personálním složení: předsedou Šplíchal Václav, místopředsedou Černý Václav, jednatelem Malec Antonín, místojednatelem Švagr Jan, pokladníkem Průša Josef, místopokladníkem Vojna František, důvěrníkem Šplíchal František a místodůvěrníkem Miltner Václav. Revisory účtů zvoleni Karlík a Chadima. Přísedícími členy výboru zvoleni Mudra a Majdík. Kolportérem časopisu „Socialistický bezvěrec“ určeni Chadima A., Hozák František a Meidl Karel.

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech (1923)

Místní Skupina Socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu konala 28. ledna 1923 svoji celoroční valnou hromadu, na které byl zvolen výbor v tomto personálním složení: předsedou Žák Adolf, místopředsedou Vopat Josef, jednatelem Zábraha Josef, místojednatelem Švancar Antonín, pokladníkem Kaftan František, místopokladníkem Klein Václav, důvěrníkem Mazour Bohumil a místodůvěrníkem Sova Rudolf. Revisory účtů zvoleni Klíma Michal a Šimsa Václav. Kolportérem časopisu „Socialistický bezvěrec“ určen Kutina František. Korespondenci vyřizoval důvěrník Bohumil Mazour.

Přednáška Skupiny socialistických bezvěrců v Duchcově (1922)

Místní Skupina socialistických bezvěrců pořádala v únoru 1922 svojí měsíční schůzi spojenou s přednáškou na téma „Včera, dnes a zítra“, kterou přednášel známý pražský anarchista a redaktor proslulé „Práce“, „Zádruhy“ a „Mladého Průkopníka“ pod hlavičkou České anarchistické federace (1904-1914) Michael Kácha. Michael Kácha také patřil k předním členům Svazu socialistických bezvěrců. Časopis „Socialistický bezvěrec“ ze dne 1. března 1922 o přednášce podal následující zprávu: „Ve své věcné přednášce nastínil předválečné, válečné a poválečné období socialismu, v němž bylo bylo mnoho tvrdé pravdy, zvlášť pokud jde o stávající socialistické strany politické, zanechal mezi četnými bezvěrci svůj hluboký dojem.“

Dále „Socialistický bezvěrec“ informoval, že duchcovská skupina plánuje uspořádat dvě po sobě jdoucí přednášky o základech dětské výchovy.

V levo dole Michael Kácha, Jaroslav Štych, Luisa Landová Štychová a Michael Mareš.

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců Konobrž (1924)

Na valné hromadě Skupiny socialistických bezvěrců v Konobrži byl pro rok 1924 zvolen nový výbor v sestavě: Šilha Václav, který byl zvolen do této funkce již třetím rokem. Jednatelem zvolen Káža Viktor. Pokladníkem a zároveň kolportérem publikačního orgánu Svazu socialistických bezvěrců čtrnáctideníku „Maják“ určen Pikart František. Revisori účtů pověřeni Svoboda Emanuel a Viteli F..

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců Obrnice (1924)

Místní Skupina socialistických bezvěrců v Obrnicích konala dne 10.února 1924 svojí výroční valnou hromadu ve spolkovém hostinci „U Kuchlera“ v Patokryji. Byl zvolen výbor pro rok 1924 ve složení: předseda Nový Václav, který byl předsedou i v předešlém roce. Místopředsedou zvolen Foukal Antonín, důvěrníkem Zeman František, jednatelem Formánek František, místojednatelem Hronek Josef, pokladníkem Dufek a místopokladníkem Rulf J. Revisori účtů zvoleni Molcar Martin a Munk Hugo. Přísedícími členy výboru zvoleni Ryčková Josefa, Kuklík Jan, Matějovic Jan a Plaus Jan. Kolportérem časopisu organizace „Maják“ pověřen Kašpar Adolf.

Skupina bezvěrců Most (1919)

Koncem srpna roku 1919 obnovili činnost také anarchističtí bezvěrci v Mostě. Spolková místnost se nacházela v proslulém hostinci „Janský dvůr“ v Mostě. Měsíční členské schůze se konaly každou čtvrtou neděli v měsíci. Členy výboru byli zvoleni Kára Václav důvěrníkem Pecháč Jan.

O založení Skupiny bezvěrců informuje výbor na stránkách Hornických listů z 29.srpna 1919:

„Nově založená skupina bezvěrců oznamuje všem občanům a občankám bez vyznání, aby ve vlastním zájmu přihlásili se za členy. Přihlásiti se možno u kteréhokoliv člena výboru nebo při měsíční schůzi každou čtvrtou neděli v Janském dvoře u občana V.Káry. Dopisy zasílány buďtež na důvěrníka skupiny, Jana Pecháče v Mostě, Goetheova třída číslo 1212.“

spolkový hostinec „Janský Dvůr“ v Mostě