CH

CHABOR Vlastimil

 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Redaktor časopisu „Práce“ (1905 – 1908) – publikační orgán ČAF.

CHADIMA Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen ředitelem družstva
 • na pololetní valné hromadě 12. srpna 1900 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 20. ledna 1901 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 2. února 1902 zvolen ředitelem družstva

CHADIMA A.- Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za člena výbora
 • zvolen kolportérem časopisu „Socialistický bezvěrec“

CHADRABA V. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

CHALOUPKA – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.

CHALOUPKA Gustav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

CHALOUPKOVÁ – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru
 • manželka Gustava Chaloupky
 • syn Gustav Chaloupka

CHALUPA – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

CHALUPA Stanislav – Libušín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“ (1901-1902)
 • obchodník

CHALUPA Adolf – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

CHALUPECKÝ Ludvík – Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník z Libkovic.
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Libkovicích.
 • V letech 1908 – 1909 zvolen za předsedu kooperativního spolku.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

CHALUPECKÝ Antonín – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

CHALUPECKÁ Anna – Mariánské Račice

 • Severočeská anarchistka z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Za svobodna Anna Nádherná.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

CHALUPNÍČEK Josef (1880-1909) – Chudeřín

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřína.
 • Narodil se 27.listopadu 1880 v Poděbradech
 • svatba 8. února 1902
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1914).
 • Distributor Hornických listů.
 • Zemřel 4.května 1909, bezvěrecký pohřeb 6.května za účasti 400 anarchistů a anarchistek.
 • Zemřel na tuberkulózu
 • bydlel v Chudeříne č.p. 158, kde zemřel

CHAROUSEK František – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen přísedícího člena výboru

CHARVÁT A. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

CHARVÁT Adolf (1872-?) – Most/Praha

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu, poté v Praze.
 • Narodil se 27.března 1872 v Kněževsi u Rakovníka
 • první manželka Anna Charvátová, zemřela v roce 1905
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce v roce 1900 za anarchistické hornictvo.
 • Syn Josef Charvát se také přidal k anarchistům.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Ve východních Čechách se anarchisté sešli na 1.máje 1906 v Červeném Kostelci se silnou tradicí a promlouval zde mostecký hornický předák z ČFVO Charvát Adolf.
 • V roce 1906 propuštěn z dolu Prinz Eugen za pasivní rezistanci.
 • V červnu 1906 nastoupil 6 týdenní vězení.
 • Od vězeňakého fondu ČAF obržel podporu 30 korun
 • V té době již vdovec s dvěma dětmi.
 • ČFVO organizovala solidární finanční pomoc pro jeho děti. Podpora zasílána na otce Karla Charváta , který bydlel i s jeho dětmi v Mannlicherově ulici v Mostě.
 • Znovu zatčen v v únoru 1907 a odsouzen k 3 měsícům vězení za antimilitaristický projev přednesený na schůzi svolané národními dělníky. Propuštěn v srpnu roku 1907. Po propuštění mu byl vydán vypovídací dekret do domovské obce a byl vypovězen z okresů Most, Duchcov a Chomutov. Jednalo se už o druhý pokusit o jeho vypovězení. Počátkem roku si zažádal o domovské právo v Mostě.
 • V roce 1907 na něj jako na vdovce s několika dětmi bez práce a často vězněného byla opět organizována finanční sbírka v rámci anarchistického hnutí. Sbírku organizoval Josef Pergl z Mostu.
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Hornický delegát v bratrské pokladně, po úrazu penzista.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Odstěhoval se do Prahy na Žižkov. Živil se jako plynárenský dělník.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908 v Praze, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.
 • Na velkém táboře anarchistických horníků v Mostě dne 22.7.1906 na něj proběhla mezi manifestujícími solidární peněžní sbírka, aby ho podpořili po dobu jeho nemoci.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • druhá manželka Marie Jelínková z Prahy II (1882), svatba 20.11.1911
 • Člen Spolku Volných myslitelů na Žižkově (1907 – 1914)
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926), v roce 1923 zvolen místopředsedou
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • Člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva v Mostě (1901 – 1902)
 • na ustanovující valné hromadě družstva 23. září 1901 zvolen náměstkem ředitele
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 náměstek ředitel
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 159 hlasů

CHARVÁT František (1878 – ?) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Narozen 10.10.1878 v Stelčovsi č. 56 u Kladna
 • rodiče: Josef Charvát a Antonie Svobodová
 • manželka Anna r. Beranová
 • bezvěrecká svatba 23.11.1902 v Mostě
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1902 bytem v Mostě č. 1163

CHARVÁT Josef (1884 – ?) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 29. února 1884 v Občově u Příbrami
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za revisora ve výboru
 • na výborové schůzi 19.července 1896 byla zvolena 4členná deputace na slavnost bratrskeho nemeckeho spolku Fortfere v Mostě a zvolen za jednoho z delegátu
 • na výborové schůzi 20.září 1896 zvolen do čtyřčlenného komité pro revisi spolkové pokladny
 • na měsíční schůzi 1.listopadu 1896 zvolen za delegáta ma 4.letou základní slavnost Spolku Omladina v Mostě
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za místoknihovníka
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité

CHARVÁT Josef – USA/Dilonvalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • šlen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1895 pokladník spolku
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • člen Česko dělnického vzdělávacího spolku „Svornost“ v Dillonvalle (1905)
 • povoláním hostinský
 • v jeho hostinci se náchazela spolková místnost a byla místem akcí a setkávání českých anarchistů

CHARVÁT Josef (1884 – ?) – Most

 • Severočeský anarchista a kovodělník z Mostu.
 • Jeho otec Adolf Charvát taktéž anarchista.
 • Narodil se 29. 2. 1884 v Občově u Příbrami.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).
 • Jednatel a delegát za anarchistické kovodělníky.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Manželka Anna Charvátová. Syn Jan Charvát mu zemřel v roce 1907.

CHARVÁT M. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů

CHARVÁT Josef – USA: Dillonvale, Jefferson

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • šlen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1895 pokladník spolku
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy

CHARVÁT Petr – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

CHARVÁT J. F. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

CHARVÁTOVÁ Anna (1879 -?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Narozena 21.4.1879 v Něměcku, příslušná do Oseka
 • za svobodna Anna Beranová
 • rodiče: Josef Beran a ? Vykysalová ze Zbirohu
 • manžel František Charvát
 • bezvěrecká svatba 23.11.1902 v Mostě
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

CHÍMKA Michal – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Novokooperačního družstva „Sdružená síla“ v Třebušicích.
 • V roce 1909 dostal od družstva finanční podporu.

CHINA – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

CHLAD V. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

CHLÁDEČEK Karel – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen archivářem.

CHLÁDEK – USA: Chicago

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

CHLEBOUN Jan – Varnsdorf/Hernsdorf

 • Východočeský anarchista z Varnsdorfu, v Hernsdorfu min od r. 1911
 • v hnutí činný i jeho bratr
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen místní skupiny ČFVO Varnsdorf
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • V roce 1909 bydlel ve Varnsdorfu, kde byl v půlce května zatčen za výrobu a rozšiřování antimilitaristických letáků. Vazbu strávil u krajského soudu v České lípě.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • sbírka na antimilitaristický leták ČAF (1906)
 • příspěvek na Jiráska
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

CHLUMSKÝ – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

CHMELA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 přéspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

CHMEL František – Most

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“ v Mostě
 • Redaktor časopisu „Omladina“.

CHMEL František – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za náhradníka ve výboru

CHMELÍK František – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za náměstka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

CHOROVSKÝ – Velké Kunčice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

CHMELÍK Jakub – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

CHMELÍK M. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

CHMELÍK Jan – USA: Chicago

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

CHODORA – USA: West Hoboken

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

CHOCHOL T. K. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

CHOCHOLA Václav – USA: Mount Pleasant/West Hoboken/Union Town

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Mount Pleasant
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • v roce 1894 – 1898 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ

CHOCHOLA – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů

CHOTH – USA: Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

CHOTT Jan – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko vzdělávacího spolku „Omladina“ na Kladně
 • v roce 1897 jednatel
 • spolková místnost v hostinci „V Podskalí“ na Kladně č.p. 171
 • bydlel na adrese Kladno č.p. 145

CHOURA František (1852 -1921) – USA: Woodville/Cleveland/Glendalle

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků v Čechách
 • narozen 5.ledna 1852 v Bohutíně u Příbrami
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve Woodville
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • řečník na schůzích a manifestacích
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 distributor Dělnických listů
 • 11.11.1893 vystoupil slavnostní řečí na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků v Clevelandu
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
 • poté se stěhuje do Clevelandu
 • V roce 1894 – 96 distributor Dělnických listů
 • prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

CHRASTINA – Ostrava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

CHRS Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

CHUDOBA Jiří – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za pokladníka spolku
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 převzal distribuci Dělnických listů po V. Koníčkovi
 • V roce 1896 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických listů

CHUDOBOVÁ Anna – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

CHUDÝ Josef – Friedland

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

CHUM – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

CHUML Leopold – USA: Philadelfie/ Chicago

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.1 v Chicagu
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku

CHURÁNEK František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

CHVÁLA Josef – Vídeň

 • Český anarchista z Vídně z X. okrsku.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

CHVALENICKÝ Věnceslav

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Psal články do časopisu „Omladina“ (1898).

CHVÁTAL J. – USA: Braidwood

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ

CHVOJ František – Vinařice

 • Středočeský anarchista a horník z Vinařic na Kladensku.
 • Pracoval na dole Mayrau u Libušína.
 • Postavil se exekučnímu strhávání výdělkové daně z hornické mzdy, proti které anarchisté již nějaký čas veřejně vystupovali.
 • Exekuční strhávání mzdy bylo totiž v rozporu s platnými zákony a na hornické mzdy nemělo právní podklad. V roce 1908 tak vrátil německý výměr úřadům. odmítl nový podepsat správě dolu. Došlo k soudu a soud rozhodl o neoprávněném jednání závodů. Jeho čin se stal inspirací pro další horníky a anarchisté vyzývali a dávali jeho postup za vzor na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

CHVOJKA František

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

CHVOJKA H. – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za pokladníka.

CHYBA Ferdinand – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů

CHYBA František (?-1908) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893
 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Zemřel v roce 1908. Manželka Marie Chybová.

CHYBOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906
 • V roce 1909 zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Když jí v roce 1908 zesnul manžel dostala od ženského spolku finanční podporu.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za místopokladnicí