VALNÁ HROMADA ŘEMESELNICKÉ JEDNOTY „ČELAKOVSKÝ“ V STRAKONICÍCH (1880)

Řemeselnická jednota „Čelakovský“ ve Strakonicích odbývala dne 24.října 1880 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 83 členů spolku. Spolek čítal 187 řádných členů. Volba do výboru byla následující:

 • STULÍK Antonín za předsedu
 • NOVÁČEK Matěj za místopředsedu
 • NEUMANN Tomáš za jednatele
 • MAŘÍK Leopold za účatního
 • SUŠICKÝ František za obřadníka
 • PRÁŠIL August za člena výboru
 • FIALA Vít za člena výboru
 • MĚCHURA František za člena výboru
 • ELIÁŠ František za člena výboru
 • REININGER František za člena výboru
 • TŘEBITSKÝ Karel za člena výboru
 • JÁRA František za člena výboru
 • LIEBELT August za náhradníka
 • VOLF Jan za náhradníka
 • BABOR Josef za revisora
 • LEBEDA František za revisora

VALNÁ HROMADA POLITICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1880)

Politický spolek v Praze odbýval dne 19.srpna 1880 valnou hromadu. Do nového výboru zvoleni:

 • JANATA František za předsedu
 • MOTTL Antonín za místopředsedu
 • PECKA Josef Boleslav za jednatele
 • BRADÁČ František za pokladníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za zapisovatele
 • FRANĚK Eduard za zapisovatele
 • HUŇÁČEK Václav za člena výboru
 • NEBESKÝ za člena výboru
 • VEŠKRNA Antonín za člena výboru
 • MUDROŇKA Vilém za člena výboru
Josef Boleslav Pecka (1849 – 1897)

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V PODBABĚ (1880)

Dělnická beseda v Podbabě konala 4.července 1880 pololetní valnou hromadu za účasti 17 členů. Spolek čítal 53 činných a 5 přispívajících členů. Spolková knihovna čítá 166 knih. Pěvecký odbor spolku čítal 17 členů. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni Antonín Válek a Antonín Červenka. Do nového výboru zvoleni:

 • MIKŠ Antonín za předsedu
 • HOLEČEK František za místopředsedu
 • KLEMPÍŘ Václav za jednatele
 • VÁLEK Josef za pokladníka
 • KLEMPÍŘ Jakub za účetního
 • HLAVÁČEK Václav za účetního
 • BUKOVSKÝ Jan za účetního
 • VÁLEK Antonín za náhradníka
 • KŘÍŽ František za náhradníka
 • ČERVENKA Antonín za revisora
 • KOLÁŘ Jan za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V ČESKÉM BRODĚ (1880)

Dělnická beseda v Českém Brodě konala 10.října 1880 valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • SUDEK Josef za předsedu
 • ZEMAN Antonín za účetního
 • LULA Alois za člena výboru
 • MIŠKOVSKÝ František za člena výboru
 • ČERNÝ Václav za člena výboru
 • ROZA Antonín za člena výboru
 • FRANĚK Alois za člena výboru
 • DOMAŽLIČKÝ Josef za člena výboru

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V ÚSTÍ NAD LABEM (1880)

Dne 7.března 1880 odbýval mimořádnou valnou hromadu Dělnický vzdělávací spolek v Ústí nad Labem. Spolkové místnosti měl „U Zlatého anděla“. Předsedal ji Václav Vaic.

Do výboru zvoleni:

 • VAIC Václav za předsedu
 • VALKR Čeněk za místopředsedu
 • PILC František za pokladníka
 • ŠNAJDR J. za člena výboru
 • ANDERS August za člena výboru
 • HERCIG Ambrož za člena výboru
 • SOMMER Rudolf za revisora

Ostatní byli ve svých funkcích ponechání dle valné hromady. Avšak spolek na valné hromadě zastavil činnost na neurčitou dobu a spolkové jmění předal spolku „Pokrok“. Podle zprávy z „Dělnických listů“ spolek v červenci 1880 činnost znovuobnovil.

Václav Vaic

VALNÁ HROMADA SPOLEK „ČINNOST“ V PRAZE (1880)

Dne 11. dubna 1880 se konala první celoroční valná hromada Spolku „Činnost“ v Praze. Schůzi zahájil Norbert Zoula. Schůzi předsedal Josef Boleslav Pecka. Do výboru spolku zvoleni:

 • ZOULA Norbert za předsedu
 • KOLÁŘ za náměstka
 • PECKA Josef Boleslav za jednatele
 • NIČKE za účetního
 • HOUBA za pokladníka
 • ROZA za přísedícího

Spolková místnost se nacházela na Novém Městě v hostinci „U Hubálků“ na Karlově náměstí.

VALNÁ HROMADA SLOVANSKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „SVORNOST“ V KRNOVĚ (1880)

Dne 11. dubna 1880 konal celoroční valnou hromadu konal Slovanský dělnický vzdělávací spolek „Svornost“ v Krnově za předsednictví Františka Nováka. Spolková knihovna čítala 125 svazků. Do výboru zvoleni:

 • NOVÁK František za předsedu
 • GABLER J. za náměstka
 • TŮMA J. za pokladníka
 • DVOŘÁK K. za pokladníka
 • STANTEJSKÝ V. za zapisovatele
 • KEPPL J. za zapisovatele
 • BROŽ K. za knihovníka
 • MALLÁT Oldřich za knihovníka
 • KRYCNER Václav člen novinářské sekce
 • STENTEJSKÝ J. člen novinářské sekce
 • VOLF J. člen školní sekce
 • SKARKA Hynek člen školní sekce
 • HOLCER F. člen hosporářské sekce
 • GUTTMAN A. člen hosporářské sekce
 • NYGRIN J. za revisora
 • LIRR A. za revisora
 • SRKAL J. za revisora
 • ŠOULA M. za náhradníka
 • ANDRES J. za náhradníka
 • JELÍNEK J. za náhradníka
 • ČUJAN O. za náhradníka

Spolek byl založen v roce 1877.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA POLITICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1880)

Povolení k založení spolku od ck. Mistodržitelství bylo vydáno 16.března 1880. Dne 4. dubna 1880 se konala ustanovující valná hromada Politického spolku v Praze. Zvolen výbor spolku v následujícím složení:

 • PROCHÁZKA J. za předsedu
 • MUDRONKA Vilém za místopředsedu
 • KOLÁŘ Vratislav za člena výboru a za zapisovatee
 • KOVÁŘ František za člena výboru a za dozorce místnosti
 • KLIMENT Josef za člena výboru
 • PECH František za člena výboru
 • FLORIÁN Josef za člena výboru a zapisovatele
 • ČÁDA J. S. za člena výboru a jednatele
 • BRADÁČ za člena výboru a pokladníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za člena výboru

Za spolkovou místnost zvolen hostinec v domě Zedníku a stavitelů pražských na Kosím náměstí č. 915-I. Spolek však neměl dlouhého trvání, protože byl již 21.září 1880 c.k. Policejním ředitelstvím rozpuštěn. V době rozpuštění spolku zastávali vedoucí funkce:

 • JONATA František jako předseda
 • PECKA Josef Boleslav jako jednatel.

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÍ JEDNOTY V DĚČÍNĚ (1881)

Čtenářská jednota v Děčíně odbývala dne 26.července 1881 druhou pololetní valnou hromadu. Schůzi zahajoval předseda Nič za přítomnosti 21 členů. Spolek čítal 32 řádných členů a jednoho čestného. Do nového výboru zvoleni:

 • BRABEC Antonín za předsedu
 • RUBEŠ Al. Za místopředsedu
 • PARPEL Albin za pokladníka
 • ČANČÍK Josef za jednatele
 • KOLMAN František za knihovníka
 • BUBÁK František za člena výboru
 • LOUDA František za člena výboru
 • HORÁČEK Adolf za náhradníka
 • FELIEGEL František za náhradníka
 • PTÁČNÍK Josef za revisora
 • HOLÁ Jan za revisora.