VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „SLADKOVSKÝ“ V PODĚBRADECH (1880)

Dělnický spolek „Sladkovský“ v Poděbradech konal dne 29. srpna 1880 svoji první valnou hromadu. Hromadu zahajoval pozvaný Josef Boleslav Pecka z Prahy, zen navrhl za prozatimního předsedu SMETANU Františka, co bylo přijato. Schváleny stanovy a zvoleni skrutátoři pro volby: KNOBLOCH Josef a TUPÁLEK Josef. Do výboru spolky zvoleni:

 • BLAŽEK František za předsedu
 • JUNGMANN Josef za místopředsedu
 • VOŇKA František za pokladníka
 • CIDLINSKÝ za jednatele
 • VACH Vojtěch za účetního
 • POHL Jar. za člena výboru
 • VACKE Karel za člena výboru
 • FILÍPEK František za náhradníka
 • KNOBLOCH Josef za náhradníka
 • SMETANA František za náhradníka
 • NĚMEČEK František za revisora
 • STROMEL E. za revisora

VALNÁ HROMADA „DĚLNICKÉ JEDNOTY“ VE VÍDNI (1880)

„Dělnická jednota“ ve Vídni konala 18. července 1880 valnou hromadu za přítomnosti 106 členů. Schůzi zahájil Randa. Do nového výboru zvoleni:

 • ŠTEFEK za předsedu
 • HRUBÝ Josef za místopředsedu
 • DVOŘÁK za prvního jednatele
 • MILÝ Eduard za druhého jednatele
 • REICHL František za pokladníka
 • ZATĚRANDA L. za účetního
 • MIKOLANDA Jakub za člena výboru
 • HRUBÝ František za člena výboru
 • BROŽEK Antonín za člena výboru
 • STRÁDAL František za člena výboru
 • ZATĚRANDA Antonín za člena výboru
 • PUČÁLEK Josef za člena výboru
 • ŠPERA František za člena výboru
 • WACH za člena kontrolního komitétu
 • PROCHÁZKA za člena kontrolního komitétu
 • ZELENKA za člena kontrolního komitétu

Spolek čítal 244 řádných členů.

VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉ BESEDY V TEPLICÍCH (1881)

Čtenářská beseda v Teplicích odbývala 24.září 1881 svoji celoroční valnou hromadu. Spolková knihovna čítala 207 knih. Do nového výboru zvoleni:

 • KLAPKA Antonín za předsedu
 • FRIČEK Antonín za místopředsedu
 • DRAŽIL Hynek za pokladníka
 • KUČERA Jan za místopokladníka
 • KAVKA Josef za jednatele
 • HRON Josef ta místojednatele
 • ŠEBÁNEK František za knihovníka
 • KLAMERT Josef za místokknihovníka
 • ZYKÁN František za člena výboru
 • RECHTÁČEK Josef za člena výboru
 • ŠILHAN František za člena výboru
 • LACINA Josef za člena výboru
 • JEŽEK František za člena výboru
 • JEŽEK Václav za náhradníka
 • BUMML Josef za náhradníka
 • SCHLOSSER Jan za náhradníka
 • CELNÝ Václav za náhradníka
 • BUMML Josef za náhradníka.

Za čestného člena spolku přijat František Choura, horník v Teplicích, jeden z anarchistických předáků.

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V PODBABĚ (1881)

Dělnická beseda v Podbabě konala 24.července 1881 svoji pololetní valnou hromadu za přítomnosti 15 členů a dvou hostů. Schůzi zahajoval předseda spolku Václav Klempíř. Spolek čítal 45 členů. Spolková knihovna měla 321 svazků knih. Za sčítatele hlasů zvoleni: HIKŠ Antonín a ČERVENKA Antonín. Ve volbě do nového výboru zvoleni:

 • KLEMPÍŘ Václav za předsedu
 • BUKOVSKÝ J. za místopředsedu
 • MIKŠ František za jednatele
 • SEIDL Josef za účetního a knihovníka
 • POLAČEK Václav za pokladního
 • ČERVENKA Václav za člena výboru
 • VÁLEK Antonín za člena výboru
 • PROCHÁSKA Josef za náhradníka
 • VÁLEK Josef za náhradníka
 • HIKŠ Antonín za revisora
 • ČERVENKA Antonín za revisora a knihovníka

Při spolku působil pěvecký odboru s 9 členy. Cvičitelem je J.E. Zelinka.

VALNÁ HROMADA HORNICKÉHO PODPORUJÍCÍHO A ODBORNÉHO SPOLKU V BOHOSUDOVĚ (1881)

Hornický podporující a odborný spolek v Bohosudově (dnes Krupka) odbýval 9.ledna 1881 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 49 členů. Protokol předčítal František Hlaváček. Spolková knihovna čítala 90 svazků. Do nového výboru zvoleni:

 • STUCHLÝ Antonín za předsedu
 • JÍROVEC Jan za místopředsedu
 • HLADÍK František za jednatele
 • ZDRŮBECKÝ Antonín za místojednatele
 • PREJZA Jan za pokladníka
 • HORÁČEK Václav za účetního
 • NĚMEC František za člena výboru
 • VACHUDA Josef za člena výboru
 • MATIAS Václav za člena výboru
 • LAMMER Martin za člena výboru
 • HOFNER Ferdinand za člena výboru
 • VOREL Tomáš za člena výboru
 • HAUS Josef za revisora
 • VOCHOLA Josef za revisora
 • ZIKA Antonín za revisora
 • POSPÍŠIL Josef za náhradníka
 • BAROCH Josef za náhradníka
 • CINGR Petr za náhradníka
 • SMETANA Václav za knihovníka.

VALNÁ HROMADA SPOLKU „ČESKÝ KLUB“ V DRÁŽĎANECH (1881)

Spolek „Český klub“ v Drážďanech konal 6.ledna 1881 celoroční valnou hromadu. Spolek čítal 51 řádných členů a 2 přispívající. Spolková místnost se nacházela v Hotel Kaiserhot v Neustadt. Do výboru zvoleni:

 • SAKRÝD František za předsedu
 • KOHOUT V. za místopředsedu
 • RIS Karel za jednatele
 • KALVA V. za jednatele a pěveckého zpravodaje
 • HEJL J. za pokladníka
 • VLK Karel za knihovníka
 • PROCHÁZKA J. za náhradníka
 • FRIEDL J. za revisora
 • HRUŠKA František za revisora
 • KAČABA za ředitele pěveckého odboru
 • BLUMEL za zpravodaje zábavného odboru

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „SLADKOVSKÝ“ V PODĚBRADECH (1881)

Dělnický spolek „Sladkovský“ v Poděbradech odbýval 1.ledna (1881) řádnou valnou hromadu ve spolkových místnostech „U Flintů“. Spolek čítal 50 členů. Spolková knihovna čítala 80 svazků. Do nového výboru zvoleni:

 • SMETANA František za předsedu
 • KNOBLOCH Josef za místopředsedu
 • POHL Jaroslav za jednatele
 • VOŇKA František za pokladníka
 • ŠESTÁK J. za účetního
 • BUCMAN František za člena výboru
 • ČERNÝ J. A. za člena výboru
 • KUBA K. za náhradníka
 • FILÍPEK František za náhradníka
 • KUNZ Eduard za náhradníka
 • KRISTL J. za náhradníka
 • HRDLIČKA František za revisora
 • NETŘEBSKÝ V. za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ÚSTÍ NAD LABEM (1879)

Dělnický vzdělávací spolek v Ústí nad Labem odbýval dne 28.září 1879 svou valnou hromadu. Zahajoval ji tehdejší místopředseda František Liebich. Přítomno bylo 41 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • VAIC Václav za předsedu
 • LIEBICH František za místopředsedu
 • GENNER Vilém za jednatele
 • VENZEL Eduard za místojednatele
 • CELLER Eduard za pokladníka
 • MINAŘÍK Jan za místopokladníka
 • HOCKE František za člena výboru
 • PRAYER František za člena výboru
 • LIEBICH Václav za člena výboru
 • HOCKE Antonín za člena výboru
 • GROBE Karel za člena výboru
 • VOLLMAN Karel za člena výboru
 • DVOŘÁK Eduard za člena výboru
 • FEIX Adolf za člena výboru
 • BERNICH František za člena výboru
 • SCHNEIDER Jan za náhradníka
 • FRANZEL Antonín za náhradníka
 • NASE Antonín za náhradníka
 • ANDERS August za náhradníka
 • REIF Antonín za náhradníka
 • HERZIG Ambrož za náhradníka
 • ŠAFAŘÍK Hynek za revisora
 • PILZ František za revisora
 • WONDRÁČEK Antonín za revisora

Za čestného člena přijat SCHWARZ Ferdinand z Althabendorfu.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA OBČANSKÁ JEDNOTA „SVORNOST“ V BUČOVICÍCH (1881)

Občanská jednota „Svornost“ v Bučovicích odbývala svou první ustanovující valnou hromadu dne 6.března 1881 v místnosti „U Moravské Orlice“ v čísle 32. Schůzi zahajoval Jakub Veselý, který předčítal přípis c.k. Hejtmanství, které 3.února schválilo spolku stanovy. Do výboru spolku zvoleni:

 • JANOUŠEK Ferdinand za předsedu
 • RACEK Karel za místopředsedu
 • HUBL František za prvního jednatele
 • JANDL Petr za druhého jednatele
 • SOKOLA Jan za pokladníka
 • VLACH JAKUB za účetního
 • JANOUŠEK Čeněk za člena výboru
 • VESELÝ Tomáš za člena výboru
 • KRŇAVEK A. za člena výboru
 • TIHELKA Antonín za člena výboru
 • RACEK Josef za člena výboru
 • HAVLÍK Bartoloměj za člena výboru
 • KUNC Jan za člena výboru
 • FELSCH František za člena kontrolní komise
 • STIASNÝ Bedřich za člena kontrolní komise
 • JANOUŠEK L. za člena kontrolní komise

Dalšími členy KUPEC E.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉHO KLUBU V HORNÍM STUPNĚ (1881)

Dne 29.května 1881 konal Čtenářský klub v Horním Stupně ustanovující valnou hromadu v místnostech „Občanského hostince“. Schůzi zahajoval zakladatel spolku Josef Pondělíček. Drtina objasnil účel spolku. Do prvního výboru spolku zvoleni:

 • VINKLHOFER Jakub za předsedu
 • PONDĚLÍČEK Josef za místopředsedu
 • KOŠAŘ Josef za jednatele
 • BLECHA Josef za místojednatele
 • JEŽEK Jan za pokladníka
 • NOVÝ Josef za místopokladníka
 • KOŽÍŠEK Václav za knihovníka
 • KLÍMA Karel místoknihovníkem
 • ČÍHA Josef za prvního zpravodaje
 • BERGLER František za druhého zpravodaje
 • KUPKA Václav za revisora
 • SPĚVÁČEK Jan za revisora