USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY ČESKÝCH DĚLNIKŮ V DĚČÍNĚ (1881)

Dne 24.dubna 1881 se konala ustanovující valná hromada nově založené Čtenářské jednoty českých dělníků v Děčíně. Adresa spolku Nádražní ulice č. 48 v Děčíně. Do výboru zvoleni:

 • NIČ František za předsedu
 • BUBÁK František za místopředsedu
 • FALTYS Čeněk za pokladníka
 • BARABEC Antonín za jednatele
 • RUBEŠ Alois za knihovníka
 • SÍTAŘ Antonín za člena výboru
 • ČERNÝ Alois za člena výboru
 • PELZ František za náhradníka
 • NOVOTNÝ Tomáš za náhradníka
 • ŠVEC Jan za revisora
 • DRÁBEK Václav za revisora

Čestným členem jmenován PICH František z Chabařovic.

VALNÁ HROMADA ODBORNÉHO HORNICKÉHO SPOLKU V DUCHCOVĚ (1881)

Odborný hornický spolek v Duchcově odbýval dne 3.dubna 1881 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 77 členů. Spolek čítal 138 členů. V lednu 1881 bylo pro činnost ve spolku propuštěno 26 členů, dříve dalších 12 členů. Spolková knihovna měla 81 svazků. O účelu spolu promlouval česky František Choura, A. Rajniš a Šíp. Německy Procházka a Šíp. Do výboru zvoleni:

 • JAHODA František za předsedu
 • ŠÍP Josef za místo předsedu
 • MUSIL Antonín za pokladníka
 • PROCHÁZKA Jan za místopokladníka
 • PROCHÁZKA František za jednatele
 • PÁLA Václav za místojednatele
 • POKORNÝ František za člena výboru
 • LORENZ August za člena výboru
 • RAJNIŠ Antonín za člena výboru
 • CIGLER František za člena výboru
 • EKART Josef za člena výboru
 • LOOS Josef za člena výboru
 • FIŠER Josef za knihovníka
 • EGER Karel za knihovníka

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU „SLOVAN“ VE VÍDNI (1881)

Spolek „slovan“ ve Vídni odbýval v neděli 3.července 1881 pololetní valnou hromadu. Spolkové místnosti se nalézaly: Centrála v Gaudenzdorfu na Plankengasse č. 23, Čítárna v Meidlingu na Hauptsstasse č.35 v hostinci „Dělta“ a druhá čítárna v Nových Pětidomech v ulici Schelingergasse v hostincu „U Baucha“. Do nového výboru zvoleni:

 • HYBEŠ Josef za předsedu
 • POLLAK za náměstka předsedy
 • PETRŘÍLEK za jednatele
 • LISÝ za námestka jednatele
 • ZAVADIL za pokladníka
 • WIMMER za účetního
 • HOFMAN Vojta za knihovníka
 • KLIKA za hospodáře
 • FIALA Hynek za člena výboru
 • BERKA za člena výboru
 • ČERNÝ za člena výboru
 • ZADRAŽIL za náhradníka
 • ŠEBELA za náhradníka
 • PŠENIČKA J. za revisora
 • SMETANA za revisora

V prvním pololetí byl jednatelem spolku TECHNYK Josef.

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1881)

Dělnická jednota v Paze odbývala dne 9. července 1881 řádnou valnou hromadu za přítomnosti 111 členů. Spolek měl kromě ústřední místnosti, tři čítárny a sice první na Smíchově, druhou na Žižkově a třetí v Břevnově. Spolek čítal 180 členů. Do výboru zvoleni:

 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za předsedu
 • JONATA František za člena výboru
 • MAŘÁČEK František za člena výboru
 • NOVÁK A. za člena výboru
 • NOVÁK J. za člena výboru
 • MOTTL Antonín za člena výboru
 • FONTAN A. za náhradníka
 • VEŠKRNA za náhradníka
 • NEBESKÝ V. za revisora
 • MACNER za revisora

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ZABAVNÉHO A PODPŮRNÉHO SPOLKU „ČECH“ NA ŽIŽKOVĚ (1890)

Zábavný a podpůrný spolek „Čech“ na Žižkově odbýval 13.prosince 1890 ustanovující valnou hromadu. Do nového výboru zvoleni:

 • KOZÁK Josef za předsedu
 • MAJER František za místopředsedu
 • MAŘÍK A. za jednatele
 • STROLENÝ Josef za pokladníka
 • WAIS Antonín za účetního
 • NANBERGER Josef za ředitele zábav
 • LIVORA Jan za domácího správce
 • KALIVODA Václav za člena výboru
 • NAVRÁTIL František za člena výboru
 • RIEGR Vojtěch za člena výboru
 • HRDLIČKA František za člena výboru
 • NOVOTNÝ František za člena výboru
 • KOVAŘÍK Karel za člena výboru
 • KIRCHAISL Václav za člena výboru
 • RADA Josef za náhradníka
 • VONDŘICH A. za náhradníka
 • HRDLIČKA Antonín za náhradníka
 • ŠUBERT J. za revisora
 • NOVÁK Boh. za revisora

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1880)

Dělnická jednota v Praze konala dne 10.července 1880 pololetní valnou hromadu. Spolková knihovna čítala 525 svazků knih. Spolek čítal 136 řádných členů. Do nového výboru zvoleni:

 • KOLÁŘ za předsedu
 • SLAVÍČEK za člena výboru
 • KUNST za člena výboru
 • NICKE za člena výboru
 • PECH za člena výboru
 • HOUBA za člena výboru
 • ŠKVOR za člena výboru
 • NOVÁK za náhradníka
 • SVORNÍK za náhradníka
 • KŘÍDLO za revisora
 • GUBISCH za revisora

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉHO KLUBU VE STRADONICÍCH (1880)

Čtenářský klub ve Stradonicích odbýval dne 10.října ve spolkových místnostech Adolfa Kučery ustanovující valnou hromadu. Za předsedu schůze zvolen ladislav Zápotocký. Další host Josef Boleslav Pecka předčítal spolkové stanovy, a oba pronesli referát o účelu dělnických spolků. Skrutátory pro volbu výboru zvoleni Josef B. Pecka a Drtina. Do prvního výboru zvoleni:

 • CINGER František za předsedu
 • DRTINA František za místopředsedu
 • MALEČEK Petr za pokladníka
 • HAASSE Antonín za jednatele
 • PROŠEK František za účetního
 • KŘEČEK Emil za člena výboru
 • CINGER Antonín za člena výboru
 • RUDOLF František za náhradníka
 • MALEČEK Josef za náhradníka
 • SKLENIČKA Václav za revisora
 • PROŠEK Antonín za revisora

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1880)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala 8.srpna 1880 pololetní valnou hromadu v hostinci pana Kolínského. V nepřítomnosti jednatele přednesl protokol předešlé valné hromady Josef Boleslav Pecka. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni Josef Boleslav Pecka a Smetana. Do nového výboru zvoleni:

 • JAROLÍM J. za předsedu
 • PREIS Čeněk za místopředsedu
 • STRÁNSKÝ František za jednatele
 • ZELINKA František za účetního
 • ŠEVČÍK Jan za pokladníka
 • CHRAMOSTA Alois za místopokladníka
 • POLÍVKA Jaroslav za revisora
 • SOUKUP Václav za revisora
 • FIALA Antonín za náhradníka
 • LITERA Josef za náhradníka
 • STRÁNSKÝ Václav za člena výboru
 • DVOŘÁK František za člena výboru

ČTVRLETNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉHO KLUBU V DRÁŽĎANECH (1880)

Český klub v Drážďanech konal 5.července 1880 čtvrtletní valnou hromadu za účasti 35 členů. Spolek čítal 46 řádných členů. Pěvecký odbor měl 12 členů. Spolková knihovna měla 139 děl. Spolková místnost v „Hotel Kaiserhof“. Do nového výboru zvoleni:

 • KALVA Václav za předsedu
 • ŠESTÁK Jan za místopředsedu
 • BLUMEL Josef za jednatele
 • SAKRYD František za jednatele a za člena zábavého výboru
 • HEJL Josef za pokladníka
 • SMUTNÝ W. za knihovníka
 • PETRÁŇ J. za náhradníka a za člena zábavého výboru
 • VESELÝ A. za revisora a za člena zábavého výboru
 • SMUTNÝ za revisora
 • SOUČEK Karel za archiváře
 • RAMBAS J. za zpravodaje pěveckého odboru a za člena zábavého výboru
 • BODLÁK za člena zábavého výboru

VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKU „RESSEL“ V CHRUDIMI (1880)

Spolek vzájemně se podporujících dělníku „Ressel“ v Chrudimi konal 5.prosince 1880 celoroční valnou hromadu. Spolek byl založen už v roce 1870. Již při vzniku čítal 365 členů, v roce 1880 mel řádných 154 členů, 2 zakládající, 5 přispívajících a 11 čestných. Z původních 90 odcestovalo a 15 zemřelo. Do noého výboru zvoleni:

 • HOLUB Josef za předsedu
 • ŠTĚPÁNEK František za místopředsedu
 • SMETÁNKA František jednatel
 • KIRŠNER Jan pokladník
 • NOSEK Václav za člena výboru
 • KLOUČEK Josef za člena výboru
 • JAROŠ Alois za člena výboru
 • VANČURA Josef za člena výboru
 • KOLÁŘ Josef za člena výboru
 • DOLEŽAL Václav za člena výboru
 • JAREŠ Václav za člena výboru
 • HOFFMANN Josef za člena výboru
 • SYTAŘ Josef za člena výboru