K

KABÁT – Nýřany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KABELKOVÁ Marie – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena pokladnicí
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – revisorka účtů

KABEŠ J. – Rychnov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

KAČER – Třebechovice pod Orebem

 • Východočeský anarchista z Třebechovice pod Orebem u Hradce Králové.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal zprávy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

KADAVÝ Julius (1877 – ?) – Krupka

 • Severočeský anarchista z Bohosudova v Krupce.
 • Narozen 4. 10. 1877 Hořanech čp. 18.
 • Pracoval jako horník, kopáč v České obchodní společnost Ústí n. L. Svatba s Alžbětou Tomanovou 1.7.1900. Děti: Karel, Julius, Anna, Antonín.
 • Spolupracovník duchcovského anarchisty Hynka Holuba. Jezdíval za anarchisty do Duchcova,
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Práce“.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V dubnu 1907 byla v Bohosudově ustanovena nová místní skupiny ČFVO, přistoupilo na ní 30 členů.
 • Julius Kadavý zvolen důvěrníkem místní skupiny ČFVO.
 • Místní skupiny ČFVO měla svoji spolkovou místnost v hostinci „Fortuna“ v Bohosudově.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Bohosudově organizovaný ČFVO, proběhl v zmiňovaném hostinci. Jako hlavní řečník vystoupil anarchistický hornický předák Antonín Maixner.
 • Člen Hornické federace při ČFVO. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Bydlel na adrese Bohosudov č. 264.
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO
 • člen anarchistického Novokooperačního družstva „Budoucnost“ v Krupce
 • v roce 1904 člen představenstva družstva

KADERA J.

 • Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

KADLEC Karel – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1916 – 1919 člen představenstva

KADLEC Rudolf (1879 -?) – Bílina

 • narozen 23.4.1879 v Halaříně u Berouna
 • povoláním krejčí
 • otec Josef Kadlec a matka Josefa r. Kratochvílová
 • bezvěrecká svatba 31.3.1907
 • manželka Božena Brudnová, narozena 31.3.1882 v Borovno u Plzně
 • otec: Antonín Brudna a Barbora r. Průchová
 • za svědky: Josef Kadlec z Břežámek a Jakub Polehla z Břežánek
 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách, kde přednesl referát
 • V roce 1946 důvěrník
 • v roce 1952 krajský tajemník Svazu občanů bez vyznání v Mostě
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v rpce 1907 bytem Bílina č. 63

KADLEC Gustav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KADLECOVÁ Albína – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KADLEC Josef – Břežánky

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • spolek obnoven na jaře 1919
 • v roce 1924 jednatel
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Břežánkách,
 • v roce 1909 zvolen předsedou spolku
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond (bydlel v Nové Vsi u Duchcova)

KAFKA Jaroslav – Přívlaka

 • Východočeský anarchista z Přívlak.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

KAFKA Václav – USA: Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

KAFTAN František – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za pokladníka

KAISER – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KAISER R. – Kanada: Kipling

 • Česko – kanadský anarchista z města Kipling.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

KAISER Emil – USA: Edwardsville

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Hornické listy.
 • Posílal články z Ameriky do Hornických listů.

KAJAČK František – USA: Glen Carbon

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Glen Carbon.
 • Předplatitel časopisu Hornické listy.

KALAMBA Jan – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1925 – 1929 člen představenstva
 • povoláním kovář

KALENDA – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

KALENSKÝ Antonín – Most/Růžodol u Mostu/Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě
 • v roce 1902 člen dozorčí rady
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Občanského vzdělávacího polku Omladina v Lipětíně.
 • Přednášel na večírku spolku Omladina dne 8. ledna 1908 na téma: “ O významu 2.listopadu k památce popravených anarchistů v Chicagu“ a měl na starost organizaci akce.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 pracoval na dole Viktorina Tiefbau
 • v prosinci 1904 na noční směně pracovní úraz – potlučen
 • naložen na vůz a vezen do Záluží k lékaři, avšak lékař nebyl doma, tak vezen do Kopic, tam ho lekář odmítl ošetřovat a zase vezen do Mostu do nemocnice
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO
 • člen Skupiny bezvěrců v Lipětíně
 • v roce 1911 předseda
 • bydlel v Růžodol č.p. 21

KALHOUS Josef – Bílý Potok pod Smrkem

 • Severovýchodočeský anarchista z Bílého Potoka pod Smrkem (Weissbach).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KALÍM – Chudeřín

 • Severočeský anarchista z Chudeřína. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KALINA Antonín Pravoslav – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Volný duch“ v Praze.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.
 • Zatčen během stávky anarchistických horníků 1906 na severu Čech.
 • Bydlel na adrese Švihovského č.p. 657 v Praze na Žižkově.
 • Autor textu „Manifest anarchistů českých“ v roce 1896.

KALINA Jan – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1900 místoředitel

KALINA Bedřich (1876 – ?)

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • V roce 1898 veden bytem v Praze na Žižkově.
 • Narozen 6. 9. 1876 v Duchcově. Bydlel také v Lomu.
 • Redaktor časopisů „Omladina“, „Přímá akce“ a německy psaného „Generalstreik!“ v Lomu (1906).
 • Člen a místopředseda „Spolku Omladina“ v Krásném Březně u Ústí nad Labem (1897).
 • Přední člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Severočeské federace horníků – SHF (1903 – 1907).
 • Člen Hornické federace – HF (1907 – 1908).
 • Zatčen 1904 při stávce horníků v Lomu ihned po projevu na velkém táboru horníků.
 • Častý řečník na demonstracích a veřejných schůzích.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • V roce 1907 strávil 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě.
 • Dne 3.března uspořádal Všeodborový spolek v Lomu recitační večírek v jeho prospěch.
 • Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkujácí schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1904 bydlel v Lomu č.p. 228
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí

KALINA Cyril – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1903 člen představenstva
 • v roce 1904 – 1905 místoředitel
 • horník
 • Severočeský anarchista z Duchcova
 • později hostinský
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen a předseda Spolku Omladina v Duchcově, v roce 1906 součást ČFVO.
 • V roce 1906 bydlel v Duchcově č. 574

KALINA Matěj – Lom/Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí

KALINA (1837-1907) – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka. Otec Bedřicha Kaliny.
 • Pracoval na dole Viktoria v Oseku, byl tam zaměstnán celých 50 let.
 • Zemřel ve věku 70 let v roce 1907.

KALINA Josef – Chudeřice

 • Severočeský anarchista z Chudeřic. Povoláním horník.
 • Člen Severočeské federace horníků – SHF (1903 – 1907).
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Hornické federace – HF (1907 – 1908) při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků, v místní organizaci ZJH v Chudeřicích zvolen v roce 1909 do výboru a pověřen výběrčím členských příspěvků.
 • Bydlel na adrese Chudeřice č.p.7. Příspěvky vybáral každou druhou neděli odpoledne, kdy za ním mohli místní členové ZJH přijít domů.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.
 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KALINA Antonín – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za prvního německého jednatele

KALINOVÁ Kateřina – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků

KALIVODA

 • Severočeský anarchista a horník. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KALOUS Václav – Žamberk

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 sbírka na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

KALOUSEK Hynek – Duchcov

 • Severočeský anarchista a hostinský z Duchcova.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • V roce 1909 přijímal dárky ve svém hostinci do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.
 • Příspěvky na vězenský fond, na věznené anarchisty antimilitaristy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • povoláním hostinský
 • v roce 1905 převzal hostinec Austrie, kde se scházela místní ČAF, Spolek „Omladina“ a Politický klub dělnicky a měly zde své spolkové místnosti

KALOUŠ Max – Nová Ves/ Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova. Povoláním horník.
 • Pracoval na dole Gisela v roce 1907. 
 • Účastník anarchistické hornické stávky 1906. 
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků Solidarita v Hájí u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KALUHA František – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • zahynul při velkém důlním neštěstí na dole Jupiter u Komořan, celkem zahynulo 43 horníků (leden 1902)
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • zůstala po něm vdova a pět sirotků
 • místní anarchisté vyhlásili zbírku pro rodinu

KALVACH Jan – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za člena výboru
 • spolek při založení čítal 33 členů

KALVODA František – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Dělnického vzdělávacího a podpůrného spolku v Mostě, odbočka Dolní Jiřetín, součást ČFVO.
 • V roce 1906 jednatelem spolku.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KAMENICKÝ Filip – Trnovany u Teplic

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 příspěvek na vězeňský fond ČFVO
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KANDR František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 zvolen členem výboru

KANDROVÁ Marie – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolena členkou zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 4.prosince 1892 zvolena do „opatřovacího komité pro fond na Májový stromek 1893

KANSKÝ František – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Propuštěn z práce za jeho aktivity v boji za českou školu v Ervenicích, místní anarchistická mládež uspořádala v hostinci Austria v Ervenicích v roce 1909 ples v jeho prospěch.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1910 – 1915).

KANSKÝ A. – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

KAPIČKA W. – USA: Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

KAPIČKA – Nestomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v roce 1906 příspěvek na uvězněného B. Lokajíčka

KÁPL František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za revisora účtů ve výboru
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KAPOUN Rudolf (? – 1910) – Ervenice

 • Severočeský anarchista.
 • Manželka Antonie Kapounová.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích.
 • Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 10 korun nebo 24 hodinám vězení.
 • Zemřel v prosinci roku 1910.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

KAPOUNOVÁ Antonie – Ervenice

 • Severočeská anarchistka. Vdova po Rudolfu Kapounovi.

KAPR František – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 pokladník

KÁRA Václav (1875 – ?) – Most/Záluží u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • narozen 16.10. 1875 ve Vejvanově u Zbýšova
 • domovská obec Přísednice u Zbýšova
 • v roce 1898 do Záluží
 • manželka Antonie Kárová, narozena 13.6.1879 ve Skomelně u Zbýšova
 • děti: Milada (1902) v Záluží, dvojčata František a Františka (1907) v Záluží
 • v roce 1921 horník – kopáč na dole Kolumbus
 • V roce 1919 zakládají člen Skupiny bezvěrců v Mostě (srpen 1919)
 • skupina obnovena po válce v srpnu 1919
 • v roce 1919 pokladník
 • na valné hromadě 2.února 1924 zvolen za pokladníka
 • V roce 1926 pokladník skupiny

KARAFIÁT Václav – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • v roce 1893 podpora od členů spolku v dlouhotrvající nemoci
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

KARAS Jan mladší – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a první předseda Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místopokladníkem.

KARAS Jan starší – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů.

KARÁSEK Josef – Růžodol u Mostu/Souš

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906 a zvolen důvěrníkem ČFVO Most.
 • na sjezdu ČFVO v roce 1905 zvolen obvodním pokladníkem ČFVO pro Most

KARÁSEK Jan

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Dělnické záložny v Praze

KARÁSEK Josef (1887 – ?) – Duchcov/Praha

 • Severočeský anarchista z Duchcova, později v Praze
 • narodil se v roce 1877 v Řmeníně u Libáně na Jičínsku
 • manželka Emilie r. Novotná (1881)
 • syn Antonín Karásek (1907)
 • truhlář
 • Člen Politického klubu dělnického v Duchcově.
 • Člen Spolku Volných myslitelů v Praze

KARAŽEJ O. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KAREL František – Hrdlovka u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond pro oběti stávky (1904)

KAREL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen členem výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 zvolen druhým pokladníkem
 • na členské schůzi 3. dubna 1893 zvolen za člena „poradního komitétu“, který měl na starost vybrat dárky pro dítka pod „Májový stromek“,
 • v květnu 1892 penežní podpora od spolku v nemoci, nemocen od března 1893 do konce roku 1893 mu odpuštěny členské příspěvky
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné výborové schůzi v červenci 1894 zvolen do tříčlenné výjednívací komise pro domluvení nové spolkové místnosti v hotelu „U Modré hvězdy“
 • na mimořádné valné hromadě 5.srpna 1894 zvolen pokladníkem
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za pokladníka, na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité
 • na mimořádné výborové schůzi 4. srpna 1895 zvolen do pořadajícího komité pro společný spolkový koncert 11. srpna 1895
 • na výborové schůzi 22.prosince 1895 mu spolek poskytl půjčku 7 zlatých na dobu neurčitou
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za pokladníka
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na výborové schůzi 20.září 1896 zvolen do čtyřčlenného komité pro revisi spolkové pokladny
 • na měsíční schůzi 1.listopadu 1896 pověřen vyplácet lístky cestovní podpory
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za pokladníka
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité
 • na měsíční schůzi 4.dubna 1897 vyslán jako delegát na anarchistickou konferenci do Souše
 • na měsíční schůzi 25.dubna 1897 zvolen za spolek do komité pro společný koncert spolků na 1.máje

KAREL Václav – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1906
 • povoláním obuvník
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KARKULA František – Nové Benátky

 • Anarchista z Nových Benátek.
 • Povoláním sochař
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

KARLÍČEK Josef – Nová Hospoda

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany

KARLÍK Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

KARLÍK – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za revisora účtů

KARNOT J. – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • koncem roku 1896 opětovně vypovězen z Prahy, předtím z Vídně
 • Ve výroční den odsouzení pražské „Omladiny” byli při obmýšlené demonstraci zatčení: L. Menhart, Fr. Svoboda a J. Karnot a dodání do vazby vyšetřovací
 • na stránkách „Proletáře“ přetištěn jeho vzkaz: „Všem soudruhům, soudružkám a přátelům, s kterými jsem se při mém vypovězení z Vídně rozloučiti nemohl volám: „Neustávejte v pěstování myšlénky „anarchie“ a buďte pohotově v rozhodném okamžiku poslední krůpěj krve pravdě a svobodě.“
 • v roce 1896 podpora po dobu věznění

KARPÍŠEK Jindřich – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista a železničář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Přední postava železničního odboru ČFVO.
 • Redakce časopisu „Předzvěst“ v češtině a německy psaná mutace „Vorsignal“ na Žižkově – publikační orgán železničářů, vyšlo pouze jedno číslo a kompletně zabaveno.
 • Časopis zakázán a odbor rozpuštěn policií.
 • Pro anarchosyndikalistické aktivity propuštěn z práce.
 • Bydlel na adrese Štítného 591, Praha – Žižkov.

KASAL František – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V kontaktu s Františkem Nemravou z Kanady, předal od něj peníze pro vdovu Marii Sinkovou.
 • Člen místního spolku.
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 v Libkovicích, zaslal peníze na vězeňský fond ČFVO
 • v roce 1905 otevřel obchod s potravinami, doporučen na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

KASÍK Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 18.února 1894 přijat za člena

KASÍK Josef – Harzdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora od anarchistů v Duchcově

KASÍK Josef (1873 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Narozen 23.10. 1873 v Chotánkách u Poděbrad
 • manželka Marie Kasíková, nar. 23.3.1890 v Chotánkách u Poděbrad, dom. Obec Stady v Kašperskou Horách
 • děti: Marie (1919) v Chotánkách a Růžena (1920) v Chotánkách
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborbého spolku v Lomu při ČFVO.
 • V roce 1906 vede soudní proces s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností o provizi za zničené zdraví.
 • V rámci ČFVO zažádal o finanční příspěvky na soud.
 • V roce 1921 pracoval jako tovární dělník v Továrně Expronci v Libkovicích
 • v roce 1921 bydlel v Legionářské ulici č. 205

KASLOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

KASTL Václav – Břežánky/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1903 člen dozorčí rady

KASTNER Václav – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen redakce časopisu Komuna (1907 -1908)
 • v roce 1907 revisor ČFVO
 • Články v Hornických listech.
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Ledvicích.

KASTNER Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za člena doplňovacího výboru

KAŠOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.5.1909

KAŠPAR Valentýn – Košťany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 podpora od anarchistů, poděkování na stránkách časopisu „Omladina“

KAŠPAR Antonín – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen místopředsedou

KAŠPAR Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • členem od roku 1890, v roce 1894 zažádal o půjčku u spolku 5 zlatých
 • na měsíční schůzi 7.září 1894 vyslán jako delegát na slavnost vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za knihovníka
 • na měsíční schůzi 17.února 1895 mimořádná podpora 3 zlaté
 • na měsíční schůzi 17.února 1895 zvoleni a pověřeni dva členové k pořízenína sestavení jeviště zvolen jednim z nich
 • vyslán jako delegát k slavnosti Hornicko hutnického spolku v Mostě 24.března 1895
 • na měsíční schůzi 1.září 1895 zvolen do tříčlenného komitétu, aby prohlédli jeviště co se bude kupovat
 • na měsíční schůzi 6.října 1895 zvolen za delegáta na 6.letou slavnost Vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích
 • Člen Spolku „Omladina“ v Mostu.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1896).
 • Bydlel na adrese Kopice č. p. 111 u Mostu.

KAŠPAR Adolf – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za kolportéra časopisu „Maják“

KAŠPAR August – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

KAŠPÁREK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě
 • v roce 1902 revisor účtů

KAŠPÁREK – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • člen Spolku Tamburašů v Růžodole
 • tamburaši hráli zdarma na akcích ve prospěch anarchistického hnutí
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906. 
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KAŠPÁREK Josef – Horní Litvínov

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu v květnu 1919
 • V roce 1919 člen výboru skupiny bezvěrců
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

KAŠPÁRKOVÁ Anna – Růžodol u Mostu

 • Severočeská anarchistka z Růžodolu u Mostu.
 • Aktivní bezvěrkyně, často má za anarchistky projevy na veřejnosti a pohřbech.

KAŠPÁREK – Lipětín/Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Lipětína, poté z Dolního Litvínova.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KAUFMANN – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • zatčen na 1. máji 1906 a odsouzen na 4 týdny žaláře.

KAUTSKÝ – Kladno/Praha

 • Pražský anarchista. Původně z Kladna.
 • V roce 1907 zasílal zprávy z Kladenska do anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Příspěvky na vězenský fond ČAF.
 • V roce 1919 zakládající člen odbočky anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) na Žižkově.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KÁVA A. – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

KAFKA Václav – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za účetního
 • spolek při založení čítal 33 členů
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KAVKA Antonín

 • Anarchista. Povoláním učitel.
 • V roce 1907 byl vyhozen ze školy, na které učil s odůvodněním, že se stýká s anarchisty.

KAZIMOUR František – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru.
 • Manželka Anna Kazimaurová, rozená Beranová.
 • V roce 1909 bydlel v Lomu č.p. 257. Syn Ervín narozený 1. března 1908, zemřel na plicní katar 26. ledna 1909.
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 3 týdny vězení

KÁŽA Viktor – Konobrž

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Konobrži
 • v roce 1924 zvolen za jednatele

KEBEL – USA: Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

KEBERLE Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • od srpna 1902 kontrolor

KEBERLE František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

KEBRLE – Vohanč

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KEBRT Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

KEBRT Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 10. ledna 1892

KEFURT

 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KEJHOVÁ Kateřina (1862 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • za účast na tajné schůzi dne 1.11.1891 popohnán před soud
 • soudní proces začal 13.1.1892 za urážku císaře a rouhání bohu
 • především za zpěv písně „Buď práci čest“ a „Píseň žen“
 • v roce 1892 bydlela ve Staré Libni
 • vdova, šička rukavic

KEJKLÍČKOVÁ Josefa – Anglie

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • min od roku 1902 v Londýně
 • hostili anarchistu a redaktora „Matice svobody“ Jana Opletala při jeho návštěvě Londýna v roce 1902: „Soudružce Josefce Kejklíčkové, soudruhu Bambasovi a rodině Bartoníčkově srdečně děkuji za vše, čím mně pobyt můj v Londýne zpříjemnili.“

KEJZLAR Roman – Hronov

 • Severovýchodočeský anarchista z Hronova u Náchoda
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1907)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)

KELNER – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • spolek mu v dubnu 1894 zapůjčil 10 zlatých pro zaopatření rodiny, musel odcestovat)

KELTNER Alois (?-1907) – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník.
 • V roce 1907 pracoval na dole Pavel u Lomu.
 • Dne 27.ledna 1907 zasažen vrstvou uhle zřícenou ze stropu. Úraz se přihodil ve 4.hodiny ráno a teprve v 7 byl dopraven do svého bytu.
 • Na následky zranění umírá 25.ledna 1907.
 • Podporoval svojí matku.

KENČ Jan

 • Anarchista, Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KERNER Adolf – Most/Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Všeobecně vzdělávací a podporující hornický spolek Volnost pro Hroby a okolí 
 • v roce 1903 předseda
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na mimořádné valné hromadě 5.srpna 1894 zvolendruhý místopredseda,
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za prvního místopředsedu
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité

KERNEROVÁ Adolfa Anežka – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijata za členku na výborové schůzi 25. června 1893

KESTL Jan – Nová Ves – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.
 • Člen místního potravního družstva.

KEŠNEROVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.2.1902

KIESLER Jaroslav – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

KINDL František – Hroby

 • Severočeský anarchista z Hrobů. Povoláním horník.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny Hornické federace v Hrobech
 • důvěrníkem místní organizace v roce 1907.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KINDL František – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 člen výboru
 • povoláním strojník

KINDL A. – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 člen výboru
 • povoláním truhlář

KINZEL František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KINZL – Bartolsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KITLER – Nová Ves u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond

KLABÍK Alois – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a pokladník „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

KLABÍK František – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen předsedou
 • v roce 1910 – 1911 předseda
 • bytem Záluží č.p. 151
 • povoláním horník
 • Na ustavující schůzui v roce 1910 zvolen předsedou družstva.
 • Družstvo sídlilo na adrese Záluží č.p. 61.
 • Kdo měl zájem odebírat anarchistické družstevnické mléko, musel si od družstva zakoupit speciální známky, které byly k dostání u předsedy Františka Klabíka.

KLÁN V. – České Budějovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KLATIL Václav (1879-?) – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Narodil se 22.7.1879 v obci Řísuly u Slaného
 • rodiče pocházeli z Malkovic u Slaného
 • od roku 1901 v Hostomicích
 • manželka Josefa
 • nevlastní dcera Marie Jirousová
 • dítě: Jaroslav (1913)
 • V roce 1908 uspořádal v Hostomicích finanční sbírku na vězeňský fond na hrzaení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.
 • V roce 1921 v Ohníčské ulici č. 106 v Hostomicích
 • pracoval na dole Rudaiy II u Bíliny

KLATIL Antonín (1887 -?) – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Narodil se 25.12.1887 v Tuřanech u Slaného
 • domovská obec Malkovice u Slaného
 • do Hostomic 30.1é.1910
 • povoláním krejčí
 • Člen Všeodborového hornicko hutnického a vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ (1896-1914).
 • v roce 1921 ve Světské ulici č.71 v Hostomicích

KLAUSNITZ – Lomu

 • Severočeský anarchista z Lomu. Finanční příspěvky na anarchistický týdeník Hornické listy.

KLAZAR Jan – Liberec

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“
 • vystoupila i jeho družka

KLAZAR František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • do září 1896 v Mnichově Hradišti, poté se stěhuje zpět do Hořic u Jičína
 • povoláním typograf se vzkazem: „Všem soudruhům a družkám v Mnochově Hradišti s nimiž nemohl jsem se osobně rozloučiti, volám při svém odchodu úpřimné „Na zdar!“ vytvejte v práci, již společně jsme započali, uvědomovat a organizovat lid k boji proti jakékoliv tyranii.“
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za knihovníka

KLAZAR František – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redakce časopisu „Volné listy“ v Praze Smíchově (1897 – 1898).
 • Bydlel na adrese Karlova č. p. 897 v Praze – Smíchov.

KLEIN – Motyčín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KLEIN Václav – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za místopokladníka

KLEINER Josef (? – 1910) – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Kamarád žižkovského anarchisty, redaktora a člena ČAF Michaela Káchy.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Zemřel roku 1910, zpráva v časopise Zádruha (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hrádek u Liberce
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Hrádek u Liberce
 • důvěrníka zastával do července 1906, jelikož odcestoval vzadl se funkce
 • bydlel na adrese: Hrádek u Liberce č.p. 126
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

KLEMENT

 • Severočeský anarchista a horník. V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

KLEPSA Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

KLERPÍK František – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1902 člen dozorčí rady – předseda

KLÍMA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 druhý předseda

KLÍMA Josef – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“, odbočka Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • V roce 1923 zvolen do výboru spolku jako důvěrník.

KLÍMA František – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen místopředsedou

KLÍMA Michael – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen jednatelem

KLÍMA Antonín – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za druhého jednatele

KLÍMA – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist (1906). Povoláním horník.
 • V roce 1906 pracoval na dole Julius III v Kopistech.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

KLÍMA Bartoloměj – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

KLÍMA Václav – Hroby

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobů u Duchcova.
 • Předplatné časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914)- orgán ČAF.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1908 – 1930).
 • V roce 1919 zvolen pokladníkem místní odbočky SČH v Hrobech.

KLÍMA Karel – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

KLÍMA Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

KLÍMA Michal – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za revisora účtů

KLIMENT František – Praha/Vysočany

 • Pražský anarchista z Vysočan. Povoláním zřízenec železničních drah.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Iniciátor řečnického kurzu ČFVO.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za místostarostu celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.
 • Předplatné časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KLOUBEK František – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka. Povoláním horník.
 • V roce 1908 pracoval na dole Nelson III.

KLOUBSKÝ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KLOUČEK Petr – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen členem výboru na ustanovující schůzi 1890
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za revisora ve výboru
 • na měsíční schůzi 7.července 1895 zvolen za předsedu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za prvního místopředsedu
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité

KLOUČEK Klement – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

KLOUČEK Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

KLOUDA Václav – Teplice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Spolku „Pokrok“ v Trnovanech u Teplic
 • na valné hromadě v roce 1906 zvolen za předsedu
 • bydlel na adrese: Rytířská ulice č.p. 457 v Trnovanech u Teplic
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a distributor „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

KLOUTSKÝ B. – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen a jednatel „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KLUK – Louka

 • Severočeský anarchista z Louky u Litvínova. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

KNAJSL Adolf – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a pokladník Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

KNÁŠ Vojtěch – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1908
 • Příspěvek na vězněného anarchistu Adolfa Charváta z Mostu (1907)

KNEJPA Jan – USA

 • Český anarchista žijící v USA. Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

KNEJPOVÁ Anna – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA. Poslala v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

KNEJSL Adolf – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru

KNEUN J.

 • Český anarchista odjel za prací do západního Německa do Marburgu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.

KNÍŽEK – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

KNÍŽEK Mikuláš – Břežánky

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • organizoval v místě sbírky na vězeňský fond ČFVO
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1908 a 1909 člen dozorčí rady
 • Na celoroční valné hromadě odbývané 27. února 1910 zvolen místo ředitelem
 • Na valné hromadě, která proběhla 26. února 1911 zvolen členem správní rady a pokladníkem pekárny
 • poté zaměstnán v pekárně jako roznašeč chleba
 • v roce 1938 člen představenstva
 • v roce 1938 zaměstnan v pekárně jako skladník
 • v roce 1904 obvodní pokladník SFH
 • do března 1905 okresní důvěrních ČFVO pro Duchcovsko
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

KNÍŽEK Václav – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KNOB Josef – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za revisora účtů
 • spolek při založení čítal 33 členů

KNOPP Alois – Hnidousy/Motyčín

 • Středočeský anarchista a horník z Hnidous u Kladna. V roce 1909 bydlel v Motyčíně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Čtenářsko vzdělávacího spolku Lid v Motyčíně (1906), součást ČFVO.
 • Předseda Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914) pro Hnidousi a okolí.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Vyřizoval objednávky a expedici brožury Dvě methody v odborovém hnutí k 1.máji 1910.
 • Bydlel na adrese Motyčín č.p. 317.
 • V roce 1910 zvolen za důvěrníka anarchistů v Motyčíně.
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.
 • Člen Politického dělnického klubu „Volnost“ v Motyčíně.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, kde vystupoval jako delegát dělníků z Kladenska.

KNOP František – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen předsedou, vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

KNOP Josef – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na podzim 1901 svatba s Františkou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

KNOPOVÁ Františka – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na podzim 1901 svatba s Josefem Knopem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

KNOPOVÁ

 • Předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KNORR František – Kanada

 • Česko-americký anarchista z Kipling, kde přes 30 let farmařil.
 • Pocházel ze severních Čech.
 • Redaktor časopisu „Na Zdar“
 • radikální socualista a anarchista
 • v hnutí činný od 80.let 19. století

KNOTEK Ladislav – Praha/Ostrava

 • Středočeský anarchista z Mělnicka, působil v Praze.
 • Po roce 1909 v Ostravě, kde také zemřel.
 • Redaktor anarchistických časopisů Omladina, Nová Omladina, Komuna, Práce, Zádruha.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Přednáší a řeční na anarchistických schůzích a táborech lidu.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.
 • svolavatel Anarchistického sjezdu 24-26.prosince 1906 v Praze

KNOTEK Václav – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Člen Čtenářsko vzdělávacího a zábavného spolku Žižka ve Smečně.
 • Angažoval se jako divadelní ochotník v divadelním kroužku spolku Žižka.
 • Některé hry také režíroval.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 člen výboru

KNOTEK Josef – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 člen výboru
 • v roce 1894 člen výboru
 • povoláním přádelník

KNOTEK František – Duchcov/Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za sluhu spolku.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen zástupcem jednatele ČFVO (bydlel v Lomu)

KNOTEK Jiří – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

KNOTEK – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KOBOS Josef – Úpice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

KOBRČ Josef (1884 – 1959) – Želénky

 • Severočeský anarchista z Želánek u Duchcova.
 • Narodil se 10.12.1884 v Ratěnicích u Poděbrad
 • od roku 1900 v Želénkách
 • v roce 1914 nakladač uhlí
 • Manželka Marie Kobrčová.
 • Děti: František, Vlasta, Jiřina
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen bezvěrecké skupiny ČAF.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Zapsaný v Federaci bezvěrců ČAF společně s manželkou.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • člen Svazu socialistických bezvěrců
 • bydlel v Želénkách č.p. 61, poté Zabrušany č.p. 27
 • pracoval na dole Konkordia v Želénkách
 • zemřel 7.10.1959, pochován v Zabrušanech

KOBRČ Alois – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Příspěvek na vydávání letáků.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 •  Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník na důvěrné schůzi 18. listopadu 1906 v Ledvicích v hostinci Ferdinanda Šnábla, kde byla založena místní organizace ČFVO Ledvice. Přistoupilo 40 zakládajících členů, na schůzi zvolen pokladníkem ČFVO Ledvice.
 • Tehdy bydlel na adrese č.p. 96.
 • Zasílány mu měly být také finanční zásilky na podporu nemocného anarchisty Václava Štrobla.
 • člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků.

KOBRČOVÁ Marie (1894 – 1970)– Želénky

 • Severočeská anarchistka z Želenek u Duchcova.
 • Narodila se 14.10.1894 ve Veletově na Kolínsku
 • Rozená Holcová
 • Manžel Josef Kobrč
 • do Želének v roce 1900
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Členka Svazu socialistických bezvěrců
 • Zemřela 8.června 1970, pochována v Zabrušanech

KOBRČOVÁ Vlasta (1914 – ?) – Želénky

 • Severočeská anarchistka z Želenek u Duchcova.
 • Narozena 3.3.1914 v Želénkách
 • rodiče anarchisté Josef Kobrč a Marie Kobrčová
 • hned po narození jí přihlásili do Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KOBYLÁK Josef (Joe) – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF mezi českými anarchisty v USA
 • distribuce brožur ČAF
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KOBYLKA Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1907 finanční příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.

KOBŽE – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KOCIÁN Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

KOCIÁN Jan (?-1906) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za režiséra spolku.
 • Počátkem prosince 1906 se na něj na dole Gisela u Háje u Duchcova zřítilo dříví ze stropu a zasáhlo ho do prsou, během několika minut na následky vážného zranění umírá.
 • Zůstala po něm vdova a dva sirotci.

KOCOUR Vincenc – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“

KOCOUR Josef – Bilý Potok

 • Severovýchodočeský anarchista z obce Bílý Potok (Weißbach) u Frýdlantu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Spolku dělnická jednota pro Haindorf (Hejnice u Frýdlantu).

KOČA Alois – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Bratr Josefa Koči.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KOČA Josef – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Bratr Aloise Koči.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KOČÁNEK Josef – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a hostinský z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906.
 • V jeho hostinci sídlila ČFVO Most a odbývaly se zde schůze.

KOČANTRDLE Jan – Plzeňsko

 • Západočeský anarchista z Plzeňska.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Plzeňsko.

KOČÁR – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF (1906)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

KOČÍ Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

KOČÍ Václav – Kladno/Krásné Březno/Trnovany

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna, později se přestěhoval na sever.
 • V roce 1909 bydlel v Trnovanech u Teplic.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Povoláním cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen a místojednatel „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Ústí nad Labem
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KOČKA V. – Dolní Dubí

 • Anarchista z Dolní Dubí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

KOČOVSKÝ František – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí
 • Člen a předseda Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1908).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise
 • zvolen pokladníkem agitační komise.
 • Peněžní zásilky byly zasílány na adresu Nusle č.p.298 v Praze.
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

KODERA – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna
 • člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • člen místní skupiny ČFVO – Motyčín
 • dopisovatel do časopisu „Komuna“ (1907 -1908)

KODET František – Duchcov/USA: Cleveland

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1900 – 1901 místoředitel
 • později emigroval do USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

KODYM František – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň
 • na 1.máje 1906 vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci a oznámili to na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KODÝM Jan – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Manželka Johana Kodýmová mu zemřela v roce 1909.
 • Člen Spolku hornicko hutnického v Lomu.
 • Člen Spolku Volných myslitelů v Lomu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KODYTEK – Úpice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

KOHLER Gustav – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

KOHLER – Lesnice

 • Anarchista z Lesnice.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KOHOUT Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892
 • v roce 1904 živnostník – prodej piva v Mostu, jeho obchod doporučen na stránkách „Omladiny“.

KOHOUT Václav (1880 -?) – Úpoř u Světce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 8.9. 1880 v Praze
 • matka Kateřina Kohoutová
 • bytem Úpoř č. 12 u Světce
 • svatba 29.5.1904, za svědky Josef Kohout, horník z Hostomic a Josef Prouz, horník u Úpoře č. 18
 • manželka: Julie Kodýmová, narozena 29.dubna 1885 v Duchcově
 • rodiče: horník Jan Kodým a Johana r. Odráškoá z Ducuchova č. 488

KOHOUT Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen 3 měsícům vězení

KOHOUT Josef – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1902 přísedící člen představenstva

KOHOUT Josef – USA: Edwardsville

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Hornické listy.
 • Kamarád dalšího anarchisty Emila Kaisera.

KOHOUT Jaroslav – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním truhlář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

KOHOUT Vavřinec – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

KOHOUTOVÁ Filoména – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena předsedkyní
 • na valné hromadě 10. ledna 1903 zvolena předsedkyní

KOHOUTOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.7.1907

KOCH – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

KOCH P.

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Článek v časopise „Zádruha“ – orgán ČAF.

KOCHERT – Ohníč

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KOKOŠKA Antonín – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1910 – 1915 pokladníkem
 • v roce 1905 zemřel syn František Kokoška, pohřeb 23.3.1905
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

KOKOŠKA – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA.
 • Pokus o anarchistickou kolonii v Mayland v USA.
 • V roce 1906 v St. Louis
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KOLÁČKOVÁ Marie – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1910 – 1911 členka představenstva
 • bytem Záluží č.p. 161
 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva, do funkce přísedící členky výboru.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.3.1909

KOLÁŘ – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu (1906)

KOLÁŘ František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOLÁŘ Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOLÁŘOVÁ Josefa – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOLÁŘ Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOLÁŘOVÁ Marie – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOLAŘÍK Josef (1887 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Narozen 7.2.1887 v Cvrčovicích u Slaného
 • domovská obec Ladenice v Nové Strašecím
 • do Lomu 1912
 • manželka Anna Kolaříková, nar. 29.6.1893 v Vových Dvorech u Teplic
 • děti: Miroslav (1918) v Lomu a Oldřich (1920) v Lomu
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1921 pracoval jako horník na dole Vilhelm
 • v roce 1921 bydlel v Legionářské ulici č. 173 v Lomu

KOLAŘÍK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • zvolen členem výboru na ustanovující schůzi 1890
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru
 • na výborové schůzi 9.května 1897 přijat za člena

KOLAŘÍKOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 13.3.1904

KOLC František – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

KOLDA František – Hulváky u Ostravy

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KOLDA Jindřich – Hulváky u Ostravy

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KOLDA Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 pomohl v nouzi anarchistu Josefu Elsnicovi a jeho rodině
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité

KOLDA Fabián – Olomouc

 • Moravský anarchista z Olomouce.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF – Olomouc.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Vystupoval jako řečník a přednášející.
 • Bydlel na adrese Pekařská ulice č.p. 6 v Olomouci.

KOLIBA – Zábřeh

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

KOLOC František – Hrádek nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

KOLOMAZNÍK Josef – Rozkov

 • Severovýchodočeský anarchista z Rozkova na Liberecku.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistického Pekařského výrobního společenstva (1897) v Libereci.
 • Distributor časopisu „Proletář“ v Liberci.

KOLOUŠEK – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

KOMBRZA Antonín – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova, dříve v Duchcově
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906 -1907)
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků „Solidarita“ v Hánu (dnes Háj u Duchcova).
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pokročilost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1902 revisor

KONČÁLOVÁ Anna – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1910 – 1912 členka představenstva
 • bytem Záluží č.p. 161
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.6.1902

KONČEL František – USA: Chicago

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga.
 • Redaktor časopisu „Česko-americké kacířské epištoly“ (1908 – 1909) v Chicagu.
 • Bydlel na adrese Blue st. 525, Chicago III

KONÍČEK – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.

KONRÁD Jan (1871 – 1922)

 • Severovýchodočeský anarchista a švec z Liberce.
 • Narodil se 25. února 1871 v Mnichově Hradišti.
 • Manželka Anna Konrádová. Měli celkem čtyři děti – nejstarší Rosu, po ní Aloisii, syna Johanna a nejmladší dceru Annu.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a knihovník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • v roce 1893 předseda spolku Omladina
 • Člen Dělnická jednota pro severní Čechy.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.
 • Člen a jednatel v Českém spolku řemeslníků a živnostníků (1907).
 • Ve dvacátých letech 19. století působil především jako školský a divadelní pracovník.
 • Od roku 1893 pobýval v Ruprechtické ulici č.p. 2 v Liberci.
 • V roce 1901 v Friedlandské ulici č. 26 provozoval obchod s obuví
 • Provozoval obuvnickou dílnu v Rochlické ulici č. p. 46 (1921).
 • Zemřel 24. března roku 1922.

KONRÁD Josef (1863 – 1901)

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Povoláním lakýrník a natěrač.
 • Narodil se 1863 v Mnichově Hradišti.
 • Byl starším bratrem Jana Konráda.
 • Od roku 1899 veden jako anarchista v policejní evidenci.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.
 • Pokladník v anarchistickém Pekařském výrobním společenstvu (1897).
 • Bydlel na adrese Bernhardova ulice č.p. 7 v Liberci.
 • V roce 1901 zatčen a umučen ve věznici, rodině vráceno tělo s viditelnými znaky po mučení a mlácení

KONRÁD Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen členem zábavného výboru spolku
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na výborové schůzi 28.září 1891 zvolen knihovníkem
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě knihovníkem
 • vyslán jako delegát na Hornicko hutnický sjezd v Mostě v roce 1893
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 pověřen vyjednáním nové spolkové místnosti
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • na výborové schůzi 12.dubna 1894 zvolen za jednatele za odcestovaleho Karla Ježka
 • na měsíční schůzi 17.února mimořádná podpora 3 zlaté
 • 18. července 1895 stěhoval spolkový majetek do nové místnosti hostinského Kozla ve Václavicích od spolku dostal 1 zlatý
 • na výborové schůzi 22.prosince 1895 mu spolek vyplatil 2 zlaté za donášení spolkových zpráv členů
 • dále mu byl odpuštěn členský příspěvek a do budoucna má platit polovinu po dobu své nemoci
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za místojednatele
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za spolkového správce
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru

KONRÁDOVÁ – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • členka Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 21.listopadu 1897 přijata za členku)

KONVALINKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.4.1902

KOPÁČ Čeněk – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1919 zvolen kontrolorem družstva

KOPÁČEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

KOPAL Vilém – Dorfel

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • příspěvek načasopis „Proletář“ (1896 -1897)

KOPECKÝ Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • horník
 • roku 1921 zvolen za člena dozorčí rady, taky 1922
 • znovu v roce 1926 – 1933

KOPECKÝ Vojtěch – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28. ledna 1906 zvolen náměstkem ředitele družstva

KOPECKÝ Václav – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1893 pokladník
 • v roce 1894 místopředseda

KOPECKÝ Bohumil – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KOPECKÝ B. – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek. Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

KOPECKÝ J. – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)

KOPECKÝ V. – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

KOPECKÝ – Praha

 • Pražský anarchista a výtvarník. Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

KOPECKÁ Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

KOPEČNÝ – Prostějov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

KOPRNICKÝ Václav – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově Hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

KOPTA Bohumil – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na slavnosti 27.září 1896 na starost vybírání do pokladny spolku za šatnu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za prvního jednatele
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité
 • na výborové schůzi 24.ledna 1897 zvolen za předsedu zábavného komité,
 • na výborové schůzi 21.března 1897 vyslán jako delegát na anarchistickou konferenci do Hostomic, která se konala 28.března 1897
 • na měsíční schůzi 25.dubna 1897 zvolen za spolek do komité pro společný koncert spolků na 1.máje
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen za delegáta k slavnosti Odborného hornicko hutnického spolku v Souši

KOPTA Celestín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena,
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru
 • v říjnu 1893 převzal funkci českého jednatele za odcestovalého Dendlera,
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru,
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen knihovníkem
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • v březnu 1894 vyslán jako delegát do Záluží u Mostu
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité
 • na měsíční schůzi 1.září 1895 zvolen do tříčlenného komitétu, aby prohlédli jeviště co se bude kupovat
 • na výborové schůzi 22.prosince 1895 zvolen za delegáta na spolkovou slavnost Spolku odborného v Záluží u Mostu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za jednatele
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena 4.členné deputace na anarchistickou konferenci 26.1.1896 v Mostě
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • Na měsíční schůzi 1. března 1896 bylo rozhodnuto, že spolek bude pravidelně vysílat delegáta na měsíční schůze ostatních spolků, přihlásil se pro Odborný hornicko hutnický spolek v Kopicích
 • Na měsíční schůzi 1. března 1896 zvolen za delegáta na 4.letou slavnost Odborného hornicko hutnického spolku v Mostě dne 15.března 1896
 • na měsíční schůzi 5.dubna 1896 byli zvoleni delegáti do tzv. křížové organizaci a zvolen za delegáta k Odbornému spolku horníků a hutníků v Kopicích
 • na výborové schůzi 11.dubna 1896 zvolen za delegáta k 3.leté základní slavnosti odborného hornického spolku v Kopicích dne 10.května 1896,
 • na výborové schůzi 3.května 1896 zvolen za delegáta k 1.leté základní slavnosti Spolku Omladina v Kopicích dne 3.května 1896
 • na výborové schůzi 19.července 1896 byla zvolena 4členná deputace na slavnost bratrskeho nemeckeho spolku Fortfere v Mostě a zvolen za jednoho z delegátu
 • na měsíční schůzi 2. srpna 1896 zvolen jako delegát na spolkovou slavnost Dělnického vzdělávacího spolku v Kopicích
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za druhého jednatele
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité
 • na výborové schůzi 21.března 1897 vyslán jako delegát na anarchistickou konferenci do Hostomic, která se konala 28.března 1897,
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen do odborné komise na konferenci za spolek

KORAL – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KORB Emil – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a člen výboru Spolku Omladina v Duchcově (1910), v roce 1906 součást ČFVO.

KORBELÍK V. – USA: Edwardsville

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

KORDA Jaroslav – Tatobyty

 • Východočeský anarchista z Tatobyt u Turnova.
 • Člen dělnického spolku ve Weisbachu u Frýdlantu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).

KOREC Václav – Dřín u Kladna

 • Středočeský anarchista z Dřína u Kladna.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KORECOVÁ Anna – Dřín u Kladna

 • Středočeská anarchistka z Dřína u Kladna.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KORNER Adolf – Osek/Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnicko vzdělávacího spolku „Rozkvět“ v Oseku
 • na ustanovující schůzi v květnu 1902 zvolen jednatelem
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

KORNOŠ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

KORYNTA Jan – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1912 kontrolorem
 • Severočeský anarchista a horník z Záluží u Mostu. Pracoval na dole Washington.

KOŘÁN S. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

KOŘÁN Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1898 člen dozorčí rady

KOŘÁN Antonín – Chudeřín

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KOŘAN Josef – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 člen a jednatel Všeodborově kooperativního spolku obojího pohlaví v Libkovicích, spolek byl součástí ČFVO.

KOŘAN Jan – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1903 člen představenstva

KOŘAN Václav – Kamenné Žehrovice

 • Středočeský anarchista a horník z Kamenných Žehrovic.
 • V roce 1909 pobýval v Libkovicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen místní skupiny ČFVO Kamenné Žehrovice v roce 1906, skupina měla při vzniku 60 členů.
 • Přílušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Příspěvek na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Odběratel „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KOŘÍNEK – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v Růžodole (1901)

KOŘÍNEK E. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KOS František (1867 – 1946) – Košťany u Teplic

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Narozen 21.2.1867 v Tasicích u Ledče nad Sázavou, domoská obec Malčín u Habrů na Vysočině
 • povoláním tavič skla
 • jako sklářský dělník do roku 1914
 • od roku 1918 průvodčí vlaků na žaleznici
 • manželka Marie Kosová, nar. 21. září 1890 v Záluží u Mostu
 • dětu Ladisla (1917)
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Skupiny Socialistických bezvěrců v Košťanech
 • zemřel 6.1.1946 a pochován v Košťanech

KOSINA Josef – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Povoláním obuvník.
 • Člen Federace obuvníků ve Vídni.
 • Člen redakce anarchistického odborného časopisu obuvníků „Der Schuhmacher“, vyřizoval objednávky časopisu.
 • V roce 1910 bydlel na adrese Habergasse 33, Vídeň XIV.

KOSMAN Simon – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za člena výboru – člen doplňovacího výboru

KOSTEČKA Antonín – Lom/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1899 člen dozorčí rady
 • bytel Lom č.p. 152

KOSTKA Josef – Souš

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Člen Odborného spolku horníků v Třebušících.
 • V roce 1909 dostal finanční pomoc od spolku.

KOSTŘÁB – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

KOŠEK František – Všechlapy/Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista z Všechlap u Duchcova. Bydlel také v Záluží u Mostu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KOŠÍK František – Štěrbina

 • Severočeský anarchista z obce Štěrbina u Zabrušan na Duchcovsku.
 • Manželka mu zemřela v roce 1907

KOŠKOVÁ Antonie – Všechlapy

 • Severočeská anarchistka z Všechlap u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KOŠNER Václav – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Všeobecně vzdělávací a podporující hornický spolek Volnost pro Hroby a okolí 
 • v roce 1903 jednatel

KOŠNER Jan – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 jednatel
 • povoláním zedník

KOŠŤÁK Jan – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1900 – 1902 člen představenstva
 • Severočeský anarchista a živnostník z Duchcova.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Vzdělávacího spolku „Omladina“ v Duchcově (1895 -1914)
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Omladina“ (1897) a „Nový věk svobody“.
 • v Duchcově provozoval malý obchod koloniál v Bílinské ulici č.p.113.
 • V hnutí zůstal aktivní po celý život.
 • Například v roce 1909 přijímal dárky ve svém obchodě do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.
 • Od 1.12.1909 měl svůj obchod v domě „Johannesburg“ na rohu Eliščiny třídy a Musejní ulice.

KOŠŤÁL Antonín – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen přísedícím členem výboru
 • vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

KOŠŤÁL Josef – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen přísedícím členem výboru
 • vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

KOŠŤÁL Jan – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen pokladníkem
 • vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

KOŠŤÁLOVÁ Barbora – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena jednatelkou

KOŠŤANSKÁ Barbora – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 10. ledna 1903 zvolena účetní

KOŠVANEC Václav – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1901 člen dozorčí rady
 • bytem Lipětín č.p. 44

KOTLIVA Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 18.března 1894 přijat za člena

KOTÁL Václav

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 odjel za prací do Německa města Bochum

KOTAPÍŠOVÁ Anna – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

KOTTNER Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • v roce 1927 člen výboru

KOTTNEROVÁ – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru

KOTRBATÝ Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

KOTRBATÝ František – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté (Katzenkublu) u Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místojednatelem.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí. Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

KOTROUŠOVÁ Marie – Osek

 • Severočeská anarchistka z Oseka.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizovala v roce 1906 solidární sbírku ČFVO na anarchistu Jana Dandu zatčeného za odpíraní vojenské služby.
 • Bydlela na adrese Osek č. p. 90.

KOTVA Rudolf – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 31. července 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

KOTYK J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KOTYS – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KOTYZA Matěj

 • Anarchista z Puntiganu.
 • Posílal články do anarchistického týdeníku Hornické listy.

KOUBA – Trnovany/ Teplice

 • Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KOUBA Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 27. prosince 1891 přijat za člena

KOUBA Dominik – Kladno

 • Středodočeský anarchista  a horník z Kladenska.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1910 zvolen důvěrníkem anarchistů na Kladně.

KOUBKOVÁ Anna – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

KOUČALOVÁ Anna – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva, do funkce přísedící členky výboru.

KOUNICKÝ František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pokročilost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1904 revisor

KOUPA Vít – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách

KOUŘIL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 10. ledna 1892
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za místopokladníka
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité
 • na mimořádné valné hromadě 3.února 1895 zvolen delegáta k základní slavnosti spolku „Ku předu“ v Žatci
 • na mimořádné výborové schůzi 4 srpna 1895 vyslán jako delegát na pětiletou základní slavnost Vzdělávacího spolku v Horním Litvínově
 • na měsíční schůzi 1.září 1895 zvolen do tříčlenného komitétu, aby prohlédli jeviště co se bude kupovat
 • na měsíční schůzi 3.listopadu 1895 zvolen jako delegát na spolkovou slavnost dne 17.listopadu 1895 Hornického spolku v Bílině
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za místopokladníka
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena 4.členné deputace na anarchistickou konferenci 26.1.1896 v Mostě
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • Na měsíční schůzi 1. března 1896 bylo rozhodnuto, že spolek bude pravidelně vysílat delegáta na měsíční schůze ostatních spolků, přihlásil se pro Odborný hornicko hutnický spolek v Mostě
 • Na měsíční schůzi 1. března 1896 zvolen za delegáta na 4.letou slavnost Odborného hornicko hutnického spolku v Mostě dne 15.března 1896
 • na měsíční schůzi 5.dubna 1896 byli zvoleni delegáti do tzv. křížové organizaci a zvolen za delegáta k Spolku Omladina v Komořanech
 • na výborové schůzi 17.května 1896 zvolen za delegáta do 4 členné deputace spolku na anarchistickou konferenci na den 24.května 1896 do Kopic

KOUTSKÝ Boh. – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

KOUTSKÝ – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

KOUBKA Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

KOUBLE

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KOUDELA Václav – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Bydlel v Osecké silnici, dům pana Peroutky.
 • Člen Odborného hornického spolku pro oboje pro pohlaví v Lomu.
 • V roce 1909 přijímal dárky pro benefiční slavnost pro české dělnické dítka.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen Volné organizace při ČFVO v Horním Lomu (vznikla 1905)
 • v roce 1905 člen výboru Volné organizace
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • na schůzi 5.6. 1904 zvolen delegátem do pořadatelského komité pro dětský výlet spojených organizací mostecka

KOUNOVSKÝ Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1903 místoředitel
 • v roce 1904, 1906 – 1907 ředitel
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

KOUSAL – Kuchelna

 • Severovýchodočeský anarchista z Chuchelny (Kuchelna).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

KOUSALOVÁ Františka – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KOUTE Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

KOUTEK Karel – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1902 – 1903 člen představenstva
 • v roce 1904 pokladník

KOUTNÍK František – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 místopředseda

KOUTSKÝ J. – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KOUTSKÝ Boh. – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a horník z Krásného Března u Ústí nad Labem. Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

KOVANDA Alois – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, součást Svazu socialistických bezvěrců
 • na valné hromadě 21.ledna 1923 zvolen za místopředsedu

KOVANDA Antonín – Duchcov/USA (?-1907)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1900 ředitel
 • později žijící v USA v Edwardsville.
 • Povoláním horník.
 • Zemřel 14.října 1907 při důlním neštěstí na dole Fogi v Edwardsville.
 • Člen anarchistických spolku Spolek Osvěta a spolku „Táboritů“.

KOVANDA Martin – Osek/Háj

 • Severočeský anarchista z Oseka (Háj u Duchcova). Manželka Konandová A.

KOVÁŘ Matěj – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891

KOVÁŘ František – Ledvice

 • Severočeský anarchista a antimilitarista z Ledvic. Povoláním horník. Manželka Emilie Kovářová.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen Ochotnického vzdělávacího spolku „Mládí“ v Ledvicích.
 • Zakládajicí člen, účastnil se ustanovující valné hromady dne 24.dubna 1910. Při založení vstoupuilo 24 mladých anarchistů a František Kovář byl zvolen jednatele, a byly na něj adresovány dopisy pro spolek.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“, duvěrník pro Duchcov.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ledvice a člen bezvěrecké skupiny ČAF.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • Na sjezdu SČH v roce 1920 zvolen do kontrolní komise ústředního výboru SČH.
 • Přihlášen do Federace bezvěrců ČAF i s manželkou.
 • Bydlel na adrese Ledvice č. p. 199.

KOVÁŘ Jaroslav – Praha-Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen odbočky ČFVO Žižkov.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za pokladníka celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl znovuzvolen pokladníkem celé odborové federace.
 • Redaktor časopisu „Přímá akce“.
 • Člen a jednatel spolku „Volných Myslitelů“ Žizkov.
 • Pokladník vězeňského fondu ČFVO, poté společného vězeňského fondu ČFVO a ČAF, na základě konference v Lomu v roce 1906.
 • Měl na starost rozesílání plakátů ČFVO na veřejné schůze a tábory lidu, které bylo u něj možné objednat.
 • Zajišťoval finanční sbírky právní ochrany na fond bezvěrců v ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Žižkov.
 • Přední člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka.
 • Bydlel na Břetislavově ulici č. p. 645 v Praze na Žižkově.
 • Organizoval sbírku v Praze na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • člen Svazu socialistických bezvěrců, pokladník federace
 • člen místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v roce 1904 – 1906 pokladník ČAF, funkci složil v listopadu 1906
 • příjmal peněžní přípěvky na ČAF
 • bydlel na adrese: Žižkov Břetislavova č.p. 645

KOVÁŘ V. – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za náhradníka ve výboru
 • v roce 1895 člen výboru

KOVÁŘ Vendelín – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

KOVÁŘ J. – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen pokladníkem celé odborové federace.

KOVÁŘ Václav – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za jednatele Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Bydlel na adrese Vajtmilova 1135 v Mostě.

KOVAŘÍK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 15.září 1895 přijat za člena

KOVAŘÍK Jan – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

KOVÁŘÍK Alois – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Na stránkách Hornických listů udělana pochvala, že v roce 1908 rozšířil prodej časopisu o 250 čísel týdně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Lomu sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908. 
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Lomu.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

KOVAŘÍK Petr (1872 – ?) – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 26.6.1872 v Milčíně u Mladé Vožice
 • v Záluží přihlášen v roce 1903
 • horník, kontrolor na skladišti na dole Herkules
 • manželka Antonie Kovaříková, nar. 20.5.1867 v Hlasivé u Mladé Vožice
 • děti: Marie (1897) v Růžodole u Mostu, Bohumil (1903) v Růžodole a Božena (1906) v Záluží
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1927 – 1933 zvolen za člena představenstva
 • bytem Záluží č.p. 164
 • povoláním horník

KOVÁŘOVÁ Emilie – Ledvice

 • Severočeská anarchistka z Ledvic. Manžel anarchista František Kovář.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KOZA Václav – Praha

 • Pražský anarchista. Povoláním uhlíř.
 • Člen a místopředseda Politického spolku Vilém Körber v Čechách.
 • Příspěvek na uvězněné anarchisty ze stávky horníků v roce 1906.
 • Přednášel na schůzi 29.7.1906 v hotelu „U Čeksé koruny“ v Praze ve Smečkách.
 • Mluvil na schůzi uhlířů 5.srpna 1906 v hostinci „U Velké Prahy“ na Vinohradech.Téma přednášek „Lichva s uhlím“.

KOZÁK František – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za náhradníka ve výboru
 • spolek při založení čítal 33 členů

KOZÁK Alois – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1900 – 1901 člen představenstva
 • v roce 1902 – 1904 místoředitel
 • v roce 1905 ředitel

KOZEL Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Povoláním holič.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • V roce 1909 přijímal dárky ve svém holičství do tomboly pro akci pořádanou Vzdělávacím spolkem Omladina.
 • Holičství měl v domě pana Roubíčka na rohu Eliščiny třídy.
 • V roce 1908 správce Barákovi veřejné lidové knihovny v Duchcově, spolek Omladina tam měl umístěných 92 svazků.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KOZEL Alois – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27. srpna 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

KOZEL Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 31, července 1904 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5.února 1907 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 28. ledna 1906 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě v roce 1908 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě v roce 1909 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1910 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1911 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1919 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 13.června 1920 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1922 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 27. dubna 1930 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen ředitelem družstva

KOZEL – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KOZEL František – Liberec

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KOZLER Jan – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků (1909 -1914)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Chomutovsko.

KOZERA Václav – Bílina

 • Severočeský anarchista a horník z Bíliny.
 • Člen místní skupiny Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Pracovní úraz se mu stal dne 30.března 1908 na dole Emerath u Bíliny, na patrovém dobývání uhlí, kde se na něj zřítila vrstva uhlí z nadloží.
 • Zraněný Václav Kozera byl otcem četné rodiny a byl dopraven do mostecké nemocnice.

KOZLÍK Václav – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za knihovník

KOZLÍK Jan – Dřínov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1928 – 1932 člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel v Dřínově č.p. 104

KOZLOVSKÝ – Chabařovice

 • Severočeský anarchista z Chabařovic u Ústí nad Labem. Povoláním horník.
 • Měl sedmičlennou rodinu v roce 1908.
 • Pracoval na dole Bedřich u Chabařovic.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

KRACÍK František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KRACÍK Čeněk – Vratislavice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • zakládající člen
 • v roce 1895 člen výboru

KRAJTL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1901 bytem Most č. 848

KRAJTLOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.1.1904

KRAJTLOVÁ B. – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904

KRAJTLOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

KRÁL František – Most/Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru – revisor účtů
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

KRÁL Antonín – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Autor návrh na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Zemřel mlád na tuberkulózu.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KRÁLÍČEK Bedřich – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1900 – 1901 ředitel
 • v roce 1902 revisor

KRATOCHVÍL Antonín – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

KRATOCHVÍL Emanuel

 • Severočeský anarchista a horník. Starý hornický veterán, účastník stávky v roce 1882.
 • Později se přidává k sociální demokracii a stává se sekretářem Ústředního svazu horníků Rakouska do roku 1898, dokud sídlí v Mostě.

KRATOCHVÍL Karel – Lom/USA

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků v Lomu
 • V roce 1906 jednatel spolku
 • V roce 1906 společně s anarchistou Václavem Roučkou emigroval do USA a usadil se v Clevelandu.
 • V roce 1907 v Chicagu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 ve funkci jednatele celé ČFVO.
 • Z USA posílal články a zprávy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“. Například článek o přednáškách Emmy Goldmannové.
 • předplatitel časopisu ČFVO „Komuna“
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1906 v Chicagu
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“
 • v roce 1905 jednatel ČFVO

KRATOCHVÍL Václav

 • Anarchista a hostinský.
 • Příspěvky na fond pro nezaměstnané skláře.

KRATOCHVÍL Josef (?-1904) – Lom

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

KRATOCHVÍLOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1901

KRATOCHVÍLOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.1.1902

KRAUSOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906

KRČMA Alois – Dolní Litvínov

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KRČMÁŘ B. – Žamberk

 • Východočeský anarchista ze Žamberka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KRČMÁŘ Josef – Vídeň

 • Český anarchista působící ve Vídni.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni (1893 – 1895).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KRČMAŘÍK Karel (1876 – ?) – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Narozen 16.1.1876 v Zelné Lhotě u Klatov
 • matka Johana Krčmaříková
 • bezvěrecká svatba 17.1.1906
 • manželka Barbora r. Břicháčková, narozena 1.10.1883 v Hostouni na Smíchově, rodiče Václav Břicháček a Marie r. Šilhánová
 • svědci: František Bruk a Cyril Kalnina
 • Člen Politického klubu dělnického v Duchcově, v roce 1910 člen výboru.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1906 bytem Duchcov č. 347

KRÁL Josef – Praha

 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO.

KRÁL Václav – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

KRAMER Václav

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

KRAMPERA Alois – Duchcov/USA

 • Severočeský anarchista a a bratr Karla a Aloise Krampery.
 • Odmítl narukovat a nastoupit vojnu, utekl do USA.
 • Usadil se v L.Bradley. Předplatitel Hornických listů.

KRAMPERA Karel (1874 – 1948) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a bratr Václava a Aloise Krampery.
 • Souzen a vězněn v procesu s anarchisty z tzv. „Vosích hnízd“ v dubnu 1899.
 • Po první světové válce s S.K. Neumanem zakládal Svaz komunistických skupin.
 • člen Dělnické záložny v Praze

KRAMPERA Václav (1878 – 1936) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchova. Bratr Karla a Aloise Krampery.
 • Narodil se 17. června 1878 na Kladně
 • Redaktor časopisů „Dělnické plameny“ ve Vídni (1906 – 1907) a „Hornické listy“ v Duchcově.
 • Redakce „Nového Kultu“ ve Vídni a snaha založit nedaleko Vídně anarchokomunistickou koloniii.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen jednatelem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Na výborové schůzi Hornické federace dne 17. 11. 1907 v hostinci Austria byl zvolen delegátem na sjezd ČFVO v Praze, na kterém HF vstoupila do České federace všech odborů (1904 – 1908).
 • V roce 1908 odsouzen k 5 dnům vězení za překročení tiskového zákona.
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako kadý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Burk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.
 • Zemřel 28.října 1936 v Praze
 • 16.března 1939 ho přišlo zatknout gestapo

KRAUS – Louny

 • Severočeský anarchista z Loun.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KRAUS – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KRAUS František – Poniklá nad Jizerou

 • Východočeský anarchista ze Poniklé nad Jizerou. Povoláním dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

KRAUS František – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • V roce 1907 pracoval na dole Friedrich Kleinschacht. Pro anarchistické aktivity na dolech šikanován vedením závodu, byla mu dávana nejhorší a málo placená práce. Potom co si společně s dalším anarchistou Františkem Krausem šli stěžovat na správcem dolu, dostali 14 denní výpověď.
 • Byl anarchistickým delgetátem na dole v báňském společenstvu, zvolen ve vobách horníky.
 • V roce 1907 napaden sociální demokraty, při prodeji Hornických listů, když se snažil vyvrátit lži soc. demokrata Jarolíma a vysvětlit zradu sociálně demokraticke Unie rakouských horníků na havířích v Zalužanech.

KRAUS J. – Mšeno nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Spolku „Svornost“ v Grunwaldu (Mšeno nad Nisou)
 • v roce 1902 jednatel

KRAUSOVÁ Anna – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce.
 • Příslušnice anarchistické a antimilitaristické mládeže. Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KRAUSOVÁ Věra

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KREDBA Josef – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen správcem domu
 • vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

KRČEK Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • na valné hromadě 6.září 1914 zvolen členem správní rady
 • povoláním horník
 • v roce 1915 – 1921 člen správní rady

KRČEK František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1901 – 1902, 1904 člen dozorčí rady

KRČMAŘÍK Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově. 
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. 
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen jednatelem celé organizace.

KREJČÍ Jan – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KREJČÍ Alois – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1907
 • povoláním tovární dělník

KREJČOVÁ Anna – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchistka a činovnice v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • členka místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupila roku 1907
 • povoláním tovární dělnice

KREJČÍK Čeněk – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • na ustanovující schůzi 22.března 1908 zvolen členem představenstva
 • v roce 1909 člen představenstva
 • v roce 1910 zástupce ředitele
 • v roce 1911 ředitel
 • v roce 1912 člen představenstva
 • v roce 1913 – 1916 kontrolor
 • v roce 1917 – 1935 ředitel
 • povoláním horník
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za předsedu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36. 
 • Řečník na veřejné schůzi horníků 3.7.1910
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1924 – 1928 zvolen za člena představenstva za družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích v rámci kooperace anarchistických družstev

KREJČÍK František (1887 – ?)

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“. Kvůli výstupu z církve vyhozen otcem z domova v 19 letech.

KREJČÍKOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.9.1901

KREPSA Josef – USA

 • Český anarchista žijící v USA z v New Yorku.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v New Yorku (1884 – 1885).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ The International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.
 • Bydlel na adrese E 13 street 605 v New Yorku.

KRHOUNEK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891,
 • na měsíční schůzi 7.února 1897 přijat za člena

KRHOUNEK Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na měsíční schůzi 7.července 1895 zvolen při doplnovací volbě za člena výboru
 • na měsíční schůzi 6.října 1895 zvolena 4 členná deputace k Čtenářsko zabavnému spolku Omladina v Mostě a zvolen za jednoho z delegátů deputace
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za místoknihovníka
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za místopokladníka
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité

KRCHOV Hynek – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • pořadatel čtenářských hodin spolku
 • na členské schůzi 2. ledna 1892 pověřen předčítáním v českém jazyce,
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě druhým místopředsedou,
 • v červnu 1893 vyslán jako delegát na ustanovující schůzi spolku do Kopist)
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • v roce 1904 druhý jednatel
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen náhradníkem ve výboru

KRCHOV Josef – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1912 – 1914 člen představenstva

KRISL Antonín – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Člen potravního družstva.

KRIST Jan – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním tkadlec
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KRISTL M. – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen pokladníkem ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

KRKONOŠKÁ – Želejov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KROB Josef – USA/Wheeling Creek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1905 zaslal příspěvek na vězenský fond ČFVO

KROB Josef – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Dělnického vzdělávacího spolku Rozkvět v Oseku. (1906), součást ČFVO.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KROB Jan – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostecka.
 • Pracoval na dole Evžen u Mostu.

KROBOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

KROFT Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

KROFTA Emil – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, součást Svazu socialistických bezvěrců
 • na valné hromadě 21.ledna 1923 zvolen za člena výboru – náhradníkem

KROFTA Josef – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1904 ředitel

KROFTA V. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

KROJIDLO Jan – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 2 měsíce vězení

KROMBHOLZ František – Liberec/Děčín

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1883 zapojen do tajné anarchistické skupiny v Liberci.
 • Byly na něj zasílany radikální časopisy Dělnické listy (1883).
 • Spolupracovník František Gahler, který byl ve spojení s anarchisty z Vídně. Na konci roku 1883 se přestěhoval do Děčína.

KRONYCH – Nová Ves – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KROPÁČ František – Želénky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Želének u Duchcova.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KROPÁČEK Jan – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KROUL Josef – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

KROUPA František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Duchcov
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • distribuce brožur ČAF
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pokročilost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1902 revisor

KROUTIL Rudolf – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen spolku „Omladina“ v Praze na Smíchově.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ (1891).

KRUMLOVSKÝ Josef (1885 – 1909) – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Narodil se roku 1885 v Bezděkově č. 432 u Rokycan
 • otec Josef krumlovský a matka Anna r. Kořínková
 • bezvěrecká svatba 7.3.1908
 • manželka Emilie Marková (1885), rodiče: František Marek a Barbora r. Chládková z Duchcova
 • svědci: Václav Mikula a Václav Láně
 • bytek Duchcov č.p. 379
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Zemřel v roce 1909.

KRUNCL Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 1.března 1892

KRUPKA J. – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 soudní proces v Mladé Boleslavi

KRUPKA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 20. října 1895 přijat za člena

KRUPKA Václav -Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Povoláním typograf.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Sbírka na Agitační fond (1907)

KRUPIČKA Rudolf – Rychnov nad Kněžnou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KRUPIČKA Karel – Chotovinky u Světce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen místní skupiny ČFVO Chotovinky
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.
 • Řečník na důvěrné schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích. Navrhuje založení hornické federace, která by byla zároveň členem České federace všech odborů (ČFVO).
 • Účastník duchcovské konference Volného sdružení českých horníků.

KRUPIČKA Antonín – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1900 člen dozorčí rady

KRUPIČKA Antonín – Třebušice

 • Severočeský anarchista z Třebušic.
 • Manželka zemřela v roce 1908. Měl dva syny.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen revisorem účtů

KRUPIČKA – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • od března 1905 okresní důvěrních ČFVO pro Duchcovsko

KRUPKA Vincenc – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 podpora v nemoci od místních anarchistů

KRUPNA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat ze člena na výborové schůzi 27. listopadu 1892,
 • na měsíční schůzi 5.února 1893 zvolen revisorem účtů
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářského zábavného spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1892 jednatel spolku

KRUŠÍNSKÝ J. – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914)
 • na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen místopředsedou pro Ústecko.
 • sbírka na anarchistu Adolfa Charváta z Mostu (1907)

KRŮTA Antonín

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • 5 let v emigraci ve Francii
 • po návratu domů v lednu 1906 měl nastoupit na vojnu k 102.pluku, místo toho utekl opět za hranice, nejpíš do Švýcarska

KRUTSKÁ Anna – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KRYŠTŮFEK Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na členské schůzi 3. dubna 1893 zvolen za člena „poradního komitétu“, který měl na starost vybrat dárky pro dítka pod „Májový stromek“
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za účetního
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité)

KRYZL Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Odborově kooperativního spolku „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 člen výboru a nejspíše jednatel, měly být na nej adresovány zásilky.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914).
 • Bydlel na adrese Nová Ves č.p. 79 u Duchcova.

KŘAPKA V. – Mšeno nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Spolku „Svornost“ v Grunwaldu (Mšeno nad Nisou)
 • v roce 1902 předseda

KŘÁPOVÁ Marie – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • členka Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolena za druhou knihovnici
 • v roce 1895 člen výboru

KŘEČEK František – Praha

 • Pražský anarchista a živnostník s obchodem žehlících a pracích strojů.
 • V roce 1904 obchod na adrese Roháčova č.p. 980 na Žižkově
 • Redaktor časopisu „Nový kult“.
 • Člen České federace všech odborů v letech 1904 – 1908
 • Člen Všeodborového dělnického sdružení OCHRANA (1910 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Nejdříve bydlel na Fugnerově náměstí č.p. 1851 na Praze II, poté na Koubkova ulice, Praha II (1913)
 • příspěvek na hrob anarchisty Josefa Marka.
 • organizoval sbírky na Agitační fond

KŘEČEK František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1933 – 1938 člen správní rady
 • povoláním horník

KŘEČKOVÁ – Červený Kostelec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1896 pracoval v továrně Leopold Abeles a syn
 • v květnu 1896 zde propukla stávka
 • stávka trvala 6 týdnů, během stávky zatčeni dva anarchisté a uvězněni na dva dny
 • po stávce další vyšetřování, nakonec před soudem skončili Přibyl Josef, Filip Hájek, Terezie Zelingrová a Křečková
 • Křečková jediná osvobozena

KŘEN Hynek – Hrádek u Liberce/Hernsdorf (1911)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Květ“ v Hrádku u Liberce
 • v roce 1902 jednatel
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

KŘENEK Jaroslav

 • Anarchista a básník. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • jeho básně přetiskovány v časopise „Zádruha“.

KŘENKOVÁ Růžena – Třebušice

 • Severočeská anarchistka z Třebušic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KŘESADLO

Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

KŘEŠ Josef – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za pokladníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za místopředsedu

KŘIKAVA – Švýcarsko

 • Český anarchista žijící ve Švýcarsku v Zurichu.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

KŘIKAVA J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

KŘIŠŤÁL František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 pokladník Duchcovské federace v rámci SFH
 • bydlel na Turnhallengasse č.p. 525

KŘIVAN Václav – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1906 v Clevelandu
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Povoláním strojník.

KŘÍŽ Josef

 • Severočeský anarchista a krejčovský dělník. Poté za prací do Prahy
 • Dostal 10 let ve vězení v procesu s Omladinou.
 • Odsouzen za vraždu policejního konfidenta Mrvy, zemřel ve vězení.

KŘÍŽ Václav – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu. Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místojednatele Spolku horníků a hutníků v Mostě.

KŘÍŽOVÁ – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu. V roce 1908 svobodná.
 • Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

KŘÍŽ

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KŘÍŽEK – Habendorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KŘÍŽEK Karel – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše u Mostu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO

KŘÍŽEK Václav – Praha

 • Pražský anarchista a básník, kamarád Jaroslava Haška.
 • Jezdil přednášet na sever Čech mezi anarchistické horníky.
 • Zemřel mlád na tuberkulózu.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 2 měsíců vězení

KUBÁT Matyáš – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

KUBÁT Maximilán – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1901 člen dozorčí rady
 • bytem Růžodol č.p. 49

KUBÁT Václav – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1901 – 1902 ředitel
 • v roce 1903 místoředitel
 • bytem Růžodol č.p. 32

KUBÁT J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KUBÁT Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

KUBÁT František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

KUBÁTOVÁ Barbora – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

KUBERT František – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

KUBEŠ František – Rychaltic

 • Moravský anarchista z Rychaltic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářú ČAF.
 • Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

KUBÍČEK Karel – Zalužany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • ustanovující schůze 16. srpna 1903 založena SFH Zalužany, zvolen pokladníkem místnÍ skupiny

KUBÍČEK Josef – Tanvald

 • Východočeský anarchista z Tanvaldu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), jednatel odbočky ČAF Tanvald.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Hoření Hamry u Tanvaldu č.p. 151.
 • Kolem roku 1906 bydlel v Hrádku u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906. Na zakládající schůzce měl přednášku o ČFVO.

KUBÍČEK J. – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 podpora v nemoci

KUBÍČEK Josef – Mladá Bolesla

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Mladá Boleslav
 • založena na podzim 1905, při založení 18 členů
 • v roce 1905 důvěrník ČAF Mladá Boleslav
 • bydlel na adrese: Gezaliova ulice „Na Vinici“
 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečnil na 1 .máji 1906 v Mladé Boleslavi, avšak umlčen předsedou místní sociální demokracie.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

KUBIČKA Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892

KUBICH – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a druhý jednatel Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

KUBÍK – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KUBÍN Václav – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za prvního knihovníka

KUBÍN František – Teplice

 • Severočeský anarchista z Teplic.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích.
 • V roce 1910 pracoval přímo jako zaměstnanec pekárny, měl na starost rozvoz chleba na Teplicku.

KUBÍNEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 3.července 1892

KUBÍNEK František (?- 1907)- Most/Duchcov

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • v roce 1904 druhý místopředseda
 • Jeden z delegátů anarchistických horníků z tábora lidu v Mostě ze dne 16. června 1906 proti bratrské pokladně, jako delegáti a členi ČFVO společne s Řehořem, Písařivičem a Podolkou vysláni do Vídně k ministru orby, aby mu přednesli resoluci z tábora lidu.
 • Do Vídně k návštěve ministra orby dorazila anarchistická delegace 11.července 1906.
 • Zemřel v roce 1907, hnutí organizovalo sbírku pro jeho ženu a sirotky.
 • V roce 1906 pracoval na dole Anna.
 • V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Minimálně od roku 1907 se živil jako malíř pokojů a jevišť.
 • Bydlel v Tělocvičné ulici č.p. 494 v Duchcově.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • delegován v roce 1904 do velkého výboru bratrské pokladny za anarchistické hornictvo
 • v roce 1904 obdržel podporu v nemoci 30 K od Hornicko hunického spolku v Mostě
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen účetním

KUBÍNKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

KUBIŠTA Emanuel -Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na měsíční schůzi 3.prosince 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • na výborové schůzi 18.srpna 1894 zvolen domácím správcem
 • na mimořádné valné hromadě 2.června 1895 zvolen za přísedícího člena výboru
 • na měsíční schůzi 18. srpna 1895 vyslán jako delegát na slavnost Spolku „Omladina“ do Komořan
 • na měsíční schůzi 6.října 1895 zvolena 4 členná deputace k Čtenářsko zabavnému spolku Omladina v Mostě a zvolen za jednoho z delegátů deputace
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru

KUBŮ – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

KUČERA M.

 • Severočeský anarchista. V roce 1907 finanční přispěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.

KUČERA Antonín – Most

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • na konferenci 27.března 1904 zvolen obvodním důvěrníkem Mostecké federace (v rámci SFH)
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Most. Konferenci předsedal.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen jednatelem.
 • V roce 1910 potvrzen ve funkci jednatele ZJH.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Přední člen Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen jako člen výboru pro severské organizace.
 • Překládal z němčiny články pro Hornické listy, například v roce 1909 článek z časopisu Der Freie Arbeiter od S. Nachta – Teoretické předpoklady syndikalistického anarchismu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • v roce 1904 první místopředseda
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delegátem a důvěrníkem za anarchisty.
 • Dne 27. srpna 1907 svolal důlní schůzi proti polmuvám ze strany sociálních demokratů.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Smídlova č.p. 959 v Mostě.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, kde vystupoval jako delegát Zemské jednoty horníků.
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě v říjnu 1904 zvolen předsedou
 • v roce 1904 důvěrník Mostecké federace v rámci SFH
 • v roce 1906 pověřen provést revizi účtů redakce „Omladiny“
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen pokladníkem ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

KUČEROVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.6.1905

KUČERA František – Bílina

 • Severočeský anarchista z Bíliny.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), mládežnická komise ČAF.
 • Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Ředitel anarchistického družstva Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KUČERA František – Třebušice/Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • na ustanovující schůzi 22.března 1908 zvolen zástupcem ředitele
 • v roce 1909 zástupce ředitele
 • povoláním horník
 • později z Ervenic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Důvěrník ČAF Ervenice.

KUČERA František – Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 zvolen členem správní rady
 • zaměstnanec pekárny
 • v roce 1912 člen správní rady, do srpna 1913 – 1926
 • na valné hromadě 8.března 1914 zvolen ředitelem, do 6.září 1914
 • bydlel v Libkovicích č.p. 114
 • povoláním horník

KUČERA Karel – Dřín u Kladna

 • Středočeský anarchista z Dřína u Kladna. Povoláním horník.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Psal zprávy do Hornických listů.

KUČEROVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • V roce 1908 jako náctiletá promlouvala na anarchistickém 1.máji v Mostě.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za náhradnici.
 • Přijata 7.2.1909

KUDA Josef (1876 – ?) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 3:12.1876 v Radostovicích č. 21
 • otec Josef Kuda a Barbora r. Motajíčková
 • manželka Anna r. Minařiková (1883)
 • bezvěrecká svatba 26.10.1901
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • v roce 1901 bytem Most č. 988

KUDLATA Václav – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Redaktor a překladatel.

KUDOVÁ Anna (1883 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Narozena 30.12.1883 z Krušovic č. 85
 • rozena Anna Minaříková
 • rodiče: Josef Minařík a Anežka Dykastová
 • manžel Josef Kuda
 • bezvěrecká svatba 26.10.1901 v Mostě
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.5.1911

KUDRNA Trotín – Úpice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KUDRNA

 • Anarchista. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KUDRNKA Jan – Vídeň

 • Vídeňský anarchista.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KUHN Jan – Machendorf u Liberce

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“
 • družka Josefa Svobodová

KUCHAŘ M. – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Správce veřejné lidové knihovny v Ledvicích v roce 1908.

KUCHTA Josef – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1902 náměstek ředitele
 • v roce 1904 kontrolor

KUCHYŇKA – Štěnovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“ (1901-1902)

KUK František – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v roce 1897 pracoval ve strojní tkalcovně ve Verneřicích (Wernstadt)
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proletář“ (1906 – 1911) v Liberci.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č.p. 218.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1903 jednatel Liberecké federace

KUKAL Alois – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1910 místoředitel
 • bytem Lom č.p. 220

KUKLA František – Bukva

 • Západočeský anarchista a horník z Bukvy na Sokolosvku.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • později člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za revisora účtů

KUKLÍK Jan – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za přísedícího člena výboru

KULICH Antonín – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a jednatel „Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy“ (1893) v Liberci.

KULHÁNEK František – Hořice

 • Severovýchodočeský anarchista z Hořic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Spolku Omladina v Hořicích, spolek byl součástí ČFVO.
 • V roce 1906 zvolen nový výbor a stal se předsedou spolku Omladina.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KULHÁNEK František (1876 – ?) – Ledvice/Hostomice

 • Severočeský anarchista z Ledvic. Povoláním horník.
 • V roce 1910 se stěhuje do Hostomic
 • narozen 16.2.1876 v Bohdanči u Pradubic
 • domovská obec Černá u Bohdanče
 • obsuhovač strojů na dole Florentina u Světce
 • manželka Anna Kulhánková, narozena 26.5.1884 v Ledvicích
 • děti: Anna (1902) v Ledvicích, František /1904) v Ledvicích, Ferdinand (1906) v Ledvicích, Emilie (1908) v Ledvicích), Antonie (1912) v Hostomicích, Karel (1914), Josef (1917) a Jarmila (1920
 • Dne 29. června 1908 utrpěl vážná zranění na dole Amalia II u Ledvic.
 • V roce 1921 bydlel v Úpořské ulici č. 179 v Hostomicích

KULHÁNEK Josef – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1920 – 1922 člen představenstva
 • povoláním horník

KULHÁNEK

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KULHÁNEK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za druhého pokladníka
 • na výborové schůzi 18.února 1894 zvolen za člena zabávného komité
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité
 • na mimořádné výborové schůzi 4. srpna 1895 zvolen do pořadajícího komité pro společný spolkový koncert 11. srpna 1895
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za knihovníka
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité

KULHÁNKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

KULSTEIN – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Důverník Federace českých anarchokomunistů – FČAK.
 • Delegát tajné schůzky 4. září 1917 anarchistů, sociálních demokratů a nároních socialisů v Praze v hostinci „U Reduty“.

KUMBERA Karel – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

KUNA Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko vzdělávacího spolku „Omladina“ na Kladně
 • v roce 1897 předseda
 • spolková místnost v hostinci „V Podskalí“ na Kladně č.p. 171
 • bydlel na adrese Kladno č.p. 860

KUNA Karel – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

KUNCÍŘ – Jičín

 • Středočeský anarchista z Jičína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

KUNCL Antonín – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 člen představenstva

KUNEŠ František – Lom

 • Severočeský anarchista.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

KUNST Jan – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 pokladník

KUNST – Dobrovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

KUNŠTA Josef – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen revisorem účtů

KUNST Jan – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeobecného hornicko hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích
 • v roce 1907 předsedou spolku.

KUNT Antonín – Prošvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na podzim 1901 svatba s Františkou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1906 sbírka na podporu stávkujících tkalců v českém Podkrkonoší

KUNTOVÁ Anežka – Prošvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na podzim 1901 s Antonínem Kuntem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • za svobodna Anežka Šimůnková

KUNZ – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KUNZ František J. – Liberec/Lipsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v srpnu 1896 se odstěhoval do Německa

KUNZ František – Most/Bukva u Sokolova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za místojednatele

KUNZ Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892

KUNZ – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KUNZL – Bartelsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KUPCOVÁ Josefa – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

KUPKA Václav – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel Politického spolku anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1908).

KUPR Stanislav – Lovosice/Praha/Horní Počernice

 • Pražský anarchista a antimilitarista, příbuzný anarchisty ing. Vlasty Borka.
 • V roce 1910 souzen v procesu s anarchistickými antimilitaristy.
 • Člen Klubu Mladých v Praze.
 • Na sklonku života bydlel v Horních Počernicích u Prahy.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

KUPR – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Konzumního spolku Volnost v Lomu.
 • Zvolen v roce 1914 obchodvedoucím družstevní prodejny v Lomu č.p. 398. V Lomu 17.1 1914 mělo druzstvo 471 členů.

KURC František – Staré Verneřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • v roce 1902 náměstek ředitele

KŮRKA Josef – Most

 • Severočeský anarchista. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.

KŮRKOVÁ Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1910

KŮRKA Čeněk – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 1 den vězení

KURSOVÁ Marie – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

KUSKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891

KUTĚNA

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

KUTÍLEK Antonín – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1920 – 1923 člen představenstva
 • povoláním penzista
 • od roku 1910 v Záluží u Mostu.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen účetním Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen Všeobecně vzdělávací spolek „Rovnost“ pro oboje pohlaví v Záluží a
 • člen Národní jednoty severočeské Dolní Jiřetín, obdžel pomoc v roce 1910 po dobu nemoci.
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • soudem osvobozen a propuštěn

KUTINA František – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za kolportéra časopisu „Socialistický bezvěrec“.

KUTINA Alois – Nové Verneřice/Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1903 pokladník
 • v roce 1904 náměstek ředitele
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • V roce 1906 předseda Hornicko všeobecného vzdělávacího a podpůrného spolku „Volnost“ pro Hroby a okolí.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, později Hornické federace a České federace všech odborů.

KUTMAN – Košík

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

KUTMANN (?-1907)

 • Severočeský anarchista z Duchcovska. Povoláním horník.
 • Pracoval na dole Viktoria u Duchcova.

KUTOWITZ

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 v zahraničí ve Schwarzu.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

KUZCOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.1.1910

KVAPIL Augustin – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako místopředseda

KVAPIL Čeněk – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen přísedícího člena výboru

KVAPIL Alois – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen za náhradníka ve výboru

KVASNIČKA V. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

KVAŠ Vojtěch – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen pokladníkem.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

KVÍZ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

KYHUS František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • někdy psán jako Kyhos č Kyjos František
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • členem od roku 1890
 • na členské schůzi 3. dubna 1893 zvolen za člena „poradního komitétu“, který měl na starost vybrat dárky pro dítka pod „Májový stromek“
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen knihovníkem
 • v dubnu 1893 vyslán jako delegát k jednoleté základní slavnosti spolku Omladina v Hostomocích
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě revisorem účtů
 • na měsíční schůzi 15.dubna 1895 zvolen do čtyřčlenného komité pro spolkovou zábavu 28.dubna 1895 ve prospěch májového stromu
 • na měsíční schůzi 7.července 1895 zvolen za místojednatele
 • na mimořádné výborové schůzi 4. srpna 1895 zvolen do pořadajícího komité pro společný spolkový koncert 11. srpna 1895
 • na měsíční schůzi 6.října 1895 zvolena 4 členná deputace k Čtenářsko zabavnému spolku Omladina v Mostě a zvolen za jednoho z delegátů deputace
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za druhého místopředsedu
 • na výborové schůzi 19.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu,
 • na výborové schůzi 17.května 1896 zvolen za delegáta do 4 členné deputace spolku na anarchistickou konferenci na den 24.května 1896 do Kopic
 • na výborové schůzi 20.září 1896 zvolen do čtyřčlenného komité pro revisi spolkové pokladny
 • na měsíční schůzi 1.listopadu 1896 pověřen podepisovat lístky k cestovním podporám
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za účetního
 • na společné spolkové zábavě 11. června 1897 zvolen za spolek do společného komité k ostaním spolkům co pořadatel
 • na výborové schůzi 19.září 1897 zvolen za revisora spolkové knihovny
 • na výborové schůzi 19.září 1897 zvolen za člena zábavného komité

KYNCL František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za prvního předsedu
 • vyřizoval korespondenci spolku
 • adresa Staré náměstí č.p. 9
 • do října 1896 bydlel v Liberci
 • Redaktor časopisů „Předvoj“ (1899) a „Proletář“ v Liberci.
 • Distributor časopisu Proletář.
 • Bydlel na adrese Wustengergasse č. p. 15A v Jablonci nad Nisou.

KYNDL František – Hroby/Most

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobů.
 • V roce 1910 bydlel v Mostě.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

KÝSLER Jan – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 revisor účtů

KYTKA Karel – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.