M

MACÁK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

MACÁK L. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

MACEK Karel – Turnov/Bělá pod Bezdězem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v Bělé pod Bezdězem min od roku 1911
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

MACOUN František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním pekařský dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • V roce 1906 člen potravního odboru ČFVO, který sdružoval anarchistické dělníky z potravinářského sektoru, především pekaře a prodavače.

MACOUN J. – Něměcko

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní.
 • Poslal z Porýní smuteční přání k smrti Tomešeho Kašeho do Hornických listů.

MACOUNOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

MACOUREK V. – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

MACOUREK J. – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za prvního jednatele

MACUREK – Mitweida, Sasko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

MADĚRA J. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

MADL Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 zatčen v Praze společně Eduardem Hlužem, Františkem Dědkem, Šimkem.
 • Policejní domovní prohlídka, při ní mu byl zabaven seznam libereckých anarchistů.

MÁDLE František – Machendorf u Liberce

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

MACH – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • distribuce protináboženské broužury ČAF (1906)

MACH Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1915 ředitel

MACH Josef – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1896 pokladník
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany

MACH Jan – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1896 ředitel
 • na jaře 1903 rozhodnuto o likvidaci družstva, zvolen likvidátorem
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany

MACH Jan – Hroby

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobů.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • V roce 1906 jednatel Hornicko všeobecného vzdělávacího a podpůrného spolku „Volnost“ pro Hroby a okolí.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906_1907)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MACH Jan – Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Povoláním expeditor.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Kladno.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

MACHOVÁ Marie – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

MÁCHA Leopold – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Bratr Josefa Máchy.
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910. Poslal příspěvek na rodinu horníka Kovandy do Duchcova.

MÁCHA Josef – Hrob/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1900 – 1902 člen představenstva
 • Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.
 • Člen spolku „Omladina“.
 • Psal články do časopisu „Omladina“.
 • Bratr Leopolda Máchy.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MACHÁČEK Josef – Rychnov nad Kněžnou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

MACHÁČEK František – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1903 člen správní rady

MACHÁČEK M. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

MACHÁŇ Václav – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen jednatelem

MACHOTA – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan v Lomu.
 • Žaloval důlního dozorce Hanáka a spor vyhrál.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MACHOTA J. – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MACHULKA Václav – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1902 ředitel
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • na jaře 1903 rozhodnuto o likvidaci družstva, zvolen likvidátorem

MAISNEROVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

MAIXNER Antonín – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, někdy též psán Meixner Antonín.
 • Čelní předák anarchistických horníků v letech 1900 – 1914 na Mostecku.
 • Severočeský delegát na anarchistickém sjezdu v Jablonci n/N v roce 1899.
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce roku 1900 za anarchistické horníky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915).
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Člen Dělnický všeobecně vzdělávací spolek „Májoslav“, v roce 1910 zvolen předsedou.
 • Po ustavení Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914) v červnu 1910 se stala jednou z jeho složek ZJH a on jejím předním členem na severu.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) a člen družstevní komise ČAF. Člen odbočky ČAF Ervenice.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Přednáší na veřejných schůzích a demonstracích.
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Po zákazu anarchistických organizací a časopisu po vypuknutí první světové války, pokračuje v ilegální činnosti.
 • Hlavní řečník za anarchisty na demonstraci v Mostě v Jánském dvoře 25. 1. 1918 během tzv. „hladové stávky“.
 • Po první světové válce patří mezi zakládající členy Sdružení československých horníků (1918 – 1930) sdružující zejména severočeské anarchisticky smýšlející horníky.
 • Na sjezdu 28. a 29. prosince 1918 v Duchcově v Českém domě je jedním z 59 delegátů zastupující 5200 havířů.
 • Zvolen místopředsedou SČH a ve své funkci potvrzen i na II. sjezdu SČH.
 • Na sklonku života pobýval v Dolním Jiřetíně.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Chomutovsko.
 • Bydlel na adrese Ervenice č.p. 184.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportáž brožur ČAF
 • v roce 1905 okresní důvěrních ČFVO pro Chomutovsko

MAIZNER Jaroslav – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Člen a důvěrník anarchistického Potravinového družstva Svornost v Oseku.
 • Člen Zemské jednoty horníků – ZJH (1909 – 1915).
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1919 zvolen důvěrníkem místní odbočky SČH.
 • Bydlel na adrese Osek č.p. 168.

MAJDL Tomáš – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru – revisor účtů
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za výběrčího pro Bukvu

MAJER Karel – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MAJER M. – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MÁK Josef – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

MAKALOUŠ – Cvíkov

 • Severovýchodočeský anarchista ze Cvíkova nedaleko Nového Boru na Českolipsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MAKOVEC Tomeš – Chudeřín/Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova či Chudeřína. V roce 1910 (srpen) sňatek s Hedvikou Vysokou.

MAKOVCOVÁ Hedvika – Chudeřín/Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova či Chudeřína. V roce 1910 sňatek s Tomešem Makovcem.

MALÁ Johana (1867 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • za účast na tajné schůzi dne 1.11.1891 popohnán před soud
 • soudní proces začal 13.1.1892 za urážku císaře a rouhání bohu
 • především za zpěv písně „Buď práci čest“ a „Píseň žen“
 • v roce 1892 bydlela ze Smíchova
 • manželka knihaře

MALEC Antonín – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za jednatele
 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926) a člen místní odbočky v Hostomicích.
 • V roce 1920 zvolen jednatelem místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

MALEČEK – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

MÁLEK František – Košťany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového kooperativního spolku v Košťanech u Teplic
 • v roce 1905 podpora v nemoci

MÁLEK Josef – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1903 člen představenstva
 • v červnu 1903 pověřen likvidaci družstva
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond pro oběti stávky (1904)

MALÍK Václav (1883 – ?)– Lom/Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 24.5.1883 v Kozojedech u Kouřimi, okres Černý Kostelec
 • do Záluží 1.11.1907
 • v roce 1921 horníl, zákopník na dole Herkules v Záluží, Severočeská uhelná společnost
 • manželka Božena Malíková, narozena 20.12.1888 v Dolním Jiřetíně
 • děti: Oldřich (1909) v Záluží a Božena (1914) v Záluží
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • na schůzi 5.6. 1904 zvolen delegátem do pořadatelského komité pro dětský výlet spojených organizací mostecka
 • v roce 1904 příspěvek na vězeňský fond ČFVO
 • bytem v Záluží č. 160

MALÍKOVÁ Marie – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

MALINA Rudolf – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MALINA Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

MALINA L. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

MÁLKOVÁ Anna – Teplice

 • Severočeská anarchistka a manželka A. V. Hábera z Teplic – Trnovan.
 • Spoluvydavatelka časopisu „Tribuna“ v Teplicích.

MALÝ Antonín – Chabařovice

 • Severočeský anarchista a horník z Chabařovic.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Na ustanovující valné hromadě místní organuzace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen předsedou.

MALÝ Karel – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MALÝ

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • svolavatel a zapisovatel 20 000 táboru v Lomu dne 27.7.1904

MALÝ František – Horní Litvínov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Horní Litvínov
 • v roce 1904 – 1906 důvěrník ČAF Horní Litvínov
 • na jaře 1906 se vzdal funkce, odjel do ciziny za prací
 • bydlel na adrese: Horní Litvínov č.p. 461
 • Policejní prohlídka 25.9.1899, soudně stíhán.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914)- orgán ČAF.

MALÝ František – Hrádek u Liberce/Bytouchov u Semil

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • příspěvky na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 důvěrník Semilské autonomní organizace
 • bydlel Bytouchov č.p. 110 u Semil v Pojizeří

MALÝ František Pavel (1882 – 1952)

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Malíř, grafik a výtvarný kritik.

MALÝPETR Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1914).
 • Pro odborářské aktivity propuštěn z práce. Dostal finanční podporu, peníze zasílány o od anarchistů z Ameriky.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

MANDÁK Emanuel – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1904 člen představenstva
 • v roce 1904 člen dozorčí rady

MANDÍK Václav (1867 – 1922) – Nová Ves u Duchcova/Lipětín

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • narodil se 20.září 1867 v Dřevništi u Sedlčan
 • svatba 6.září 1896
 • povoláním horník
 • v Hrdlovce úředně přihlášen od roku 1898
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 5.února 1905 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • po první světové válce v Lipětíně č.p. 18
 • zemžel 24.března 1922
 • pohřeb 26.března 1922 v Horním Litvínově

MANINA V. J. P. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

MANSFELD Václav – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1903 člen představenstva

MANSFELD – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu
 • Příslušník anarchistické mládeže
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909.

MANZLÍK Julius – Příkosice

 • Anarchista z Příkosic (1906). Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Věnoval finanční příspěvek na podporu vydávání Hornických listů.

MARAŠEK Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru
 • povoláním obuvník

MARAŠEK Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru
 • povoláním hrnčíř

MARAT Josef – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Praze na Žižkově, součást ČFVO.
 • Člen Spolku Volných Myslitelů Augustin Smetana v Praze Nuslích.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

MAREA Vojtěch – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za pokladníka

MAREČEK Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za prvního pokladníka
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za prvního českého jednatele
 • v roce 1895 člen výboru
 • Člen České federace všech oborů (1904 – 1908)
 • V roce 1907 soud, ČFVO mu platila výdaje na advokáta z vězeňského fondu

MAREČEK Jan (1871 – 1922)

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga. Narodil se 24.4. 1871.
 • Do USA imigroval v roce 1904 a živil se jako hasič v hostelu.
 • Manželka Kateřina Marečková (Šfaříková).
 • Občanství USA získal v roce 1921. Měl jediného syna Henryho Marečka a staral se o neteř Marii Bohuslavovou.
 • Redaktor časopisu „Duch volnosti“ v Chicagu (1895).
 • Bydlel na adrese Zion place 19, Chicago III, USA a poté v Chicago Ward 12.
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty

MAREK Jan – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za revisora

MAREK Josef (1884 – 1914) – Praha/Vinohrady

 • Pražský anarchista z Vinohrad. Příslušník anarchistické mládeže a antimilitarista. Kamarád a spolupracovník Michaela Káchy.
 • Narodil se 12.září 1884 v Praze
 • Redaktor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník pro pražské skupiny ČAF – byli mu adresovány přihlášky k členství ze Žižkova a Karlína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za jednatele celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl znovuzvolen jednatelem celé odborové federace.
 • Měl na starost rozesílání plakátů ČFVO na veřejné schůze a tábory lidu, které bylo u něj možné objednat. Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu
 • .Člen Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914).
 • Bydlel na adrese Žitná č. p. 47, Praha II – Vinohrady.
 • Zemřel v pátek 20.února 1914 v 10 večer na tuberkulozu ve 30 letech, pohřeb 23.února 1914 v bezvěrecké části Olšanských hřbitovů. Proběhla sbírka mezi anarchisty na jeho náhrobek.
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1911 v Žitné č. 47, Praha II
 • přijmal peněžní příspěvky na uvězněné anarchisty antimilitaristy

MAREK Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MAREK Karel – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.

MAREK Václav – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MAREK Josef – Brandl nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

MAREK J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

MAREŠ Josef – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen knihovníkem

MAREŠ Josef – Čistá u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Čisté na Sokolovsku.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Pokrok v Literbachu (dnes Čistá), spolek byl součástí ČFVO.
 • Účastnil se zakládající schůzky spolku dne 17. 6. 1906 a byl na ní zvolen pokladníkem.

MAREŠ Alois – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí

MAREŠ Josef (1886-?) – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 8 měsíců vězení
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

MAREŠ Michal (1893 – 1971) – Teplice

 • Severočeský anarchista a spisovatel, novinář z Teplic, narodil se v ulic Českobratrská. Poté působil zejména v Praze.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MAREŠ Josef – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen členem výboru jako náhradník

MAREŠ Vojtěch

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Dělnické záložny v Praze

MARIÁN – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MARIŠ – Chrastava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

MARŠÁLEK Matěj – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník.
 • V roce 1910 pracoval na dole Pokrok, nemocen dostal podporu od kolegů.
 • Hrál v anarchistické kapele tamburašů.
 • Bydlel na adrese Příkopy č.p. 705 v Mostě.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • redaktor anarchistického časopisu „Horník“ (1901)
 • redakce u něj doma v Chomutovské č.p. 848 v Mostě
 • dne 28.listopadu 1901 proběhla u něj doma a zároveň redakci policejní razie
 • v 9 hodin ráno tajný policista v doprovodu četníka vtrhli do bytu, vše obrátili vzhůru nohma, zabavili redakční a administrační knihy, i celý adresář.
 • Po razii časopis „Horník“ pozastaven
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 okresní důvěrník Duchcovské federace SFH

MARŠÁLEK Jakub – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 19.listopadu 1892
 • na měsíční schůzi 1. prosince 1895 odsouhlaseno aby mu byl v jeho nemoci odpuštěn člensky příspěveka a pak platil jen poloviční

MARŠÁLEK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné valné hromadě 2.června 1895 zvolen za přísedícího člena výboru

MARŠÁLKOVÁ – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 9.května 1897 přijata za členku, odpuštěno zaplacení vstupního příspěvku 20 krejcarů

MARŠÍK Antonín

 • V letech 1904 – 1908 člen České federace všech odborů
 • V roce 1907 organizoval solidární sbírku na vězněného anarchistu Adolfa Charváta z Mostu

MARŠNER Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.

MARTIN Rudolf – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista z Horního Litvínova. Příslušník anarchistické mládeže a antimilitarista.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

MARTÍNEK – Hradec Králové

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny anarchistů v Hradci Králové (založena v roce 1905)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

MARTÍNEK – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na ustanovující schůzi zvolen za prozatimního předsedu spolku

MARTINEK Václav – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za jednatele

MARTINCOVÁ Růžena – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeská anarchistka z Hrádku u Liberce. Pocházela z Turnovska.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupil také její syn.

MARTINOVSKÝ J. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

MARUŠKA Jiří – Chrastava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvky na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

MARYŠKA

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

MAŘTARÍŠKOVÁ Jana – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.6.1909

MASOPUST Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v říjnu 1896 se loučí s anarchisty z Liberce a stěhuje se

MASOPUST František – Želénky

 • Severočeský anarchista a horník ze Želének. Distributor Hornických listů.

MÁŠA František – Hranice na Moravě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním modelář
 • pracoval v továrně na výrobu vodvod a pump
 • osazenstvo na 1.máje 1897 nepracovalo a slavilo dělnický svátek, za to byli všichni propuštěni
 • napsal do „proletáře“ výzvu, aby dělnictvo v továrně práci nepříjmalo a solidárně postupovalo
 • sbíral podpory na propuštěné dělníky
 • bydlel na adrese Nádražní třída č.p. 12 v Hranicích

MÁŠA Rudolf (1880 – 1954) – Lom/Praha

 • Severočeský anarchista z Lomu na Duchcovsku. Manžel Marie Mášové. Vyučený pekař, na severu se živil jako horník.
 • Jeden čas pracoval v anarchistickém družstvu Dělnická pekárna „FEDERACE“ v Libkovicích.
 • Narodil se 7. 4. 1880 v Kněževsi u Rakovníka.
 • Redaktor časopisu „Hornické listy“ v Duchcově.
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. 
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím rozpuštění ve Volném sdružení českých horníků, z níž se ustanovila Hornická federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen jednatelem ČFVO. Jednatel ČFVO, na sjezdu ČFVO dne 31.3. 1907 složil funkci jednatele.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Řečník na veřejné schůzi teplických anarchistů v Trnovanech v hostinci „U belgického dvora“ dne 16.června 1906, několikatisícový s e konal ve stejný den v Mostě proti bratrské pokladně.
 • Účast na bezvěreckém pohřbu Karla Svobody dne 9.12.1906, na pohřbu mluvil kde pronesl smuteční projev na hrobem spolupracovníka, při projevu byl zatčen. Poté byl v této souvislosti lživě obviněn z toho, že udájně odstrčil kněze procházejícího kolem hrobu Karla Svobody a chtěl jej pokropit svšcenou vodou. Nakonec osvobozen, ale strávil ve vyšetřovací vazbě osm dnů.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Zvolen za krajského pokladníka ČAF.
 • Člen bezvěrecké komise ČAF a člen skupiny bezkofesních žen ČAF.
 • Poté člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Přednášel na demosntracích a veřejných schůzích.
 • Autor brožur a knih, především na bezvěreckou tematiku.
 • Bydlel na adrese Lom č.p. 217, Lom č.p. 398. Zemřel 19. 2. 1954 v Praze.
 • Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkujácí schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

MÁŠA Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

MÁŠOVÁ Marie – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

MÁŠOVÁ Marie – Lom/Praha

 • Severočeská anarchista z Lomu na Duchcovsku. Manželka Rudolfa Máši. §Členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Členka skupiny bezkofesních žen ČAF a ženské skupiny v rámci ČAF, které cílem bylo zapojit do hnutí ženy anarchistů.

MAŠEK Jan – Varnsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892)
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 předseda
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

MAŠEK Václav – Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Teplic – Trnovany.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen „spolku Omladina“ v Teplicích.
 • Redakce časopisu „Omladina“ (1900).
 • Podílel se na vydání „Kalendáře neodvislého dělnictva z roku 1900 vydaného Omladinou S. K. Neumannem.
 • Člen stávkového výboru při hornické stávce v roce 1900 za anarchistické horníky.
 • Bydlel na adrese Trnovany č.p. 440 (dříve Poštovní), kde měl administrací také časopis „Omladina“.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 160 hlasů

MAŠEK Josef – Tlučná u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 prostřednictvím „Matice Svobody“ sháněl první ročník tohoto časopisu
 • bydlel na adrese Tlučná č.p. 88

MAŠEK Václav – Teplice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Spolku „Pokrok“ v Trnovanech u Teplic
 • na valné hromadě v roce 1906 zvolen za pokladníka

MAŠEK Antonín – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen místojednatelem

MAŠTALÍŘOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

MAŤÁTKO

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MATĚJ V. – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Delegát na sjezdu Zemské jednoty horníků v roce 1910.

MATĚJÍČEK Štěpán

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v prosinci 1896 sňatek s Gustýnou Kudelovou

MATĚJÍČKOVÁ Gustýna

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v prosinci 1896 snatěk s Štěpánem Matějíčkem
 • za svobodna Gustýnou Kudelová

MATĚJKA Bohouš – Chabařovice

 • Severočeský anarchista a horník z Chabařovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen pokladníkem.

MATĚJKOVÁ Emilie – Souš

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 zemřel manžel, oznámení v Matici svobody, pohřeb 1.1.1911

MATĚJKOVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

MATĚJKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzena k 5 dnům vězení

MATĚJOVIČ Jan – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za přísedícího člena výboru

MATĚJOVSKÝ Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za revisora účtů.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MATERNA – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce

MATES J. – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Hánu na Duchcovsku.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1920 zvolen do funkce pokladníka místní odbočky SČH v Hánu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MATIČKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

MATOULKA Jan – Mšeno nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • zakládající člen
 • v roce 1895 člen výboru

MATOUŠ Emil – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

MATOUŠ František – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1935 – 1939 člen představenstva
 • povoláním směnař
 • bytem Ervenice Žižkova ulice č.p. 327
 • stál o obnovy družstva v roce 1945
 • v roce 1947 národním správcem
 • v roce 1948 člen představenstva

MATOUŠEK Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za prvního pokladníka

MATOUŠEK Josef – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku v Hrádku
 • od roku 1897 ve Friendlandu

MATOUŠEK Josef – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše na Mostecku. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen a mostecký krajský důvěrník Klubu mládeže Ratoslet (1913).
 • Člen České anarchistické federace (1904 – 1914), odbočka ČAF Souš, zvolen do mládežnická komise ČAF.
 • Bydlel na adrese Souš č. p. 170 (dříve č.p. 33).

MATOUŠEK – Morava

 • Moravský anarchista. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MATOUŠEK Jan – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic. manželka mu zemřela v roce 1908. 
 • Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MATOVLEK Jan – Grunwald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

MATURA – Dolní Hanichov u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

MATUŠKA Josef

 • Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

MATUŠKA Karel

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • za prací do Německa
 • povoláním tkadlec

MATYÁŠ Stáňa – Stanley (1882 – ?) – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Clevelandu. Povoláním malíř jako dělník. Manželka Jana Matyášová (1899) za svobodna Wojciechovska, svatbu měli v roce 1940. Rodiče Louis a Tereza Matyášovi.
 • Redaktor časopisu „Průmyslový dělník“ (1913) v rámci české sekce IWW.
 • Člen Industrila workers of tohe wolrd – IWW (Průmysloví dělníci světa).
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ v USA mezi clevelandskými českými dělníky.
 • Bydlel na adrese St. SE 4823, Dakota, Cleveland.

MAUEROVÁ Karolína – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – revisorka účtů

MAULÍNI Dominik – Praha

 • Pražský anarchista. Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Spoluvydavatel časopisu „Nový věk svobody“ (1892 – 1895) v Praze.

MAULIS Antonín – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Člen Kooperativního spolku v Hrdlovce, v roce 1907 obdržel od spolku finanční podporu.

MAUTOVÁ

 • Západočeská anarchistka z Nýřanska. Delegátka nýřanských anarchistických horníků na Proboštovské konferencí Volného sdružení českých horníků 26.srpna 1906.

MAYER Otto – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • zakládající člen Volné skupiny mladé generace na Žižkově, založena v polovině roku 1905, při vzniku 16 členů
 • zvolen kolportérem anarchistického tisku

MAZAČ Anton – Bremen

 • Český anarchista žijící a pracující v Německu v Bremen.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

MAZÁČEK Jan – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za druhého pokladníka

MAZOUR Bohumil – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za důvěrníka

MAZURA J. – Meziříčí

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

MAZŮREK

 • Anarchista. Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy v Duchcově.

MEDER Alfred – Mladá Boleslav (? – 1897)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • zemřel 3.května 1897

MEDUNA

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MĚCHURA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 19.listopadu 1892
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1921 – 1939 kontrolor
 • povoláním obchodník
 • Předplatitel časopisu zádruha a Mladý průkopník.
 • Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu.

MEIDL Karel – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • zvolen kolportérem časopisu „Socialistický bezvěrec“

MEIDL Tomáš – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů.

MEISNER Rudolf – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen spolku Klub Mládeže Ratolest a důvěrník odbočky v Podještědí.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF Liberec.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Růžová ulice č. p. 6 v Hrádku u Liberce, poté se přestěhoval na novou adresu Donis č. p. 55 v Hrádku u Liberce.

MELICHAR Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MENEC Antonín – Křížlice

 • Anarchista z Křížlice.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MENDL – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

MENDLÍK Alois – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1910 člen představenstva
 • bytem Lom č.p. 258

MENDLÍK

 • Severočeský anarchista z Louky. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

MENZL Václav – Nová Paka

 • Východočeský anarchista z Nové Paky.
 • Povoláním zedník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

MERHAUT Rudolf – Hnidousy

 • Středočeský anarchista z Hnidous u Kladna.
 • Člen a jednatel Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA pro Hnidousy a okolí.

MERTA Antonín – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MERTINA Rudolf – Duchcov

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Chudeříne
 • skupina obnovena po válce v 18.dubna 1919
 • iniciátor obnovení skupiny
 • v roce 1919 důvěrník
 • bydlel Chudeřín č.p. 154

MERTOVÁ Marie – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Za svobodna Marie Šťovíčková. Pocházela z Dolního Jiřetína.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MERTLÍK Karel – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

MERTL Josef (1887 – ?) – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 10.4.1887 v Oseku
 • domovská obec Obora v Kralovicích
 • do Záluží v roce 1905
 • horník na Dole Herkules I a II
 • v roce 1921 vdovec
 • družka Josefa Čermáková, narozena 19.9.1888 ve Staré Huti u Hořovic, do Záluží v roce 1911
 • dcera Světluše Čermáková, narozena 5.1.1920
 • bydlel v Záluží č. 15

MERTLOVÁ Johana – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.9.1901

METLA – Mariánské Hory/Zákolany

 • Moravskoslezský anarchista a horník z Mariánských Hor. V roce 1910 v Zákolanech. Dopisovatel Hornických listů.

MEZNER Antonín – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen přísedícím členem výboru.

MICKA František – Dvůr Králové nad Labem

 • Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem. Příslušník anarchistické mládeže.
 • Člen Volné skupiny mládeže ve Dvoře Králové (1910), v roce 1910 důvěrník této skupiny.
 • Podal návrh federovat skupiny anarchistické mládeže.
 • Bydlel na adrese Reigrovo náměstí č.p. 942 ve Dvoře Králové.
 • Člen Klubu mládeže „Ratolest“ ve Dvoře Králové
 • v roce 1911 funkcionář, bydlel v Jaroměřské č. 491

MÍČ

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) . Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MIČOŇ Karel – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a místopředseda anarchistického Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900).
 • Bydlel na adrese Karlín č. p. 105 v Praze.

MIETHIG Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

MIETHIG Čeněk – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

MIHULE František

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Člen Spolku „Omladina“.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1893).

MICHÁLEK František – Ropratice

 • Východočeský anarchista z Ropratic. Povoláním zedník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

MICHALÍČKA

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MIKA

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

MIKEŠ Alois – Vinařice

 • Středočeský anarchista z Vinařic u Kladna.
 • Člen a předseda místní odbočky Všeodoborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914).

MIKOLANDA Jakub (1854 – 1907) – USA

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 23.6.1854 v Táboře
 • manželka Anna r. Vachová (1861 – 1928), svatba 1880
 • děti: Melaine, Olga a Ida
 • vyučen pekařem
 • členem Vzdělávacího dělnického spolku v Táboře, kde se v roce 1875 dne 10. ledna stává jeho jednatelem
 • poté za prací do Vídně
 • V roce 1882 se podílí na vydání a rozšiřování solidárního letáku na podporu zatčených českých socialistů
 • Ve Vídni se podílí na vydávání „Dělnických listů“, které vychází v letech 1881 až 1884
 • do USA prosinec 1882
 • ve dnech 14. až 16. října 1883, coby delegát českých anarchistů účastnil Kongresu v Pittsburgu
 • člen Mezinárodní dělnické asociace česká sekce International Working People’s Association (IWPA)
 • tajemník české sekce IWPA
 • redaktor chicagského anarchistického časopisu „Budoucnost“
 • zatčen dne 8. května 1886 za Haymarket
 • uvězněn na 6 měsíců.
 • Od roku 1893 socIÁLNÍ demokrat
 • zemřel 27.dubna 1907 v Clevelandu

MIKULA Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Spolupracovník Tomeše Kašeho a Františka Hajšmana.
 • Člen duchcovské skupiny Severočeské hornické federace – SHF (1903 – 1907), nevstoupili do ČFVO.
 • Svolavatel schůze, která rozhodla o založení časopisu „Hornické listy“ v Duchcově.
 • Člen Volného sdružení českých horníků. Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906.
 • Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Duchcov. Konferenci předsedal.
 • Delegát na konferenci Volného sdružení českých horníků dne 9.12.1906 v Duchcově, konferenci předsedal a byl napsán jako její svolavatel.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Uhlená č.p. 178 v Duchcově.

MIKOVEC Kašpar – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 9. října 1892

MIKOVEC Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • Člen volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908.

MILÁČEK Jan – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Odsouzen v Liberci na 4 roky těžkého žaláře za velezradu, bylo mu tehdy 20 let.
 • Jako důkaz při tomto politickém procesu posložila rakouskému represivnímu aparátu zpěvní kniha jeho kamaráda Bohuslava Hátla jako hlavní důkaz šíření anarchismu.

MILEC Josef – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za přísedícího člena výboru

MILITKÝ Antonín – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

MILER František – Krupka/Bohosudov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického Novokooperačního družstva „Budoucnost“ v Krupce
 • v roce 1904 člen představenstva družstva

MILTNER Václav – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za místodůvěrníka

MILTNER František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • někdy psán Mildner
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za druhého předsedu
 • v roce 1895 druhý předseda
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892)

MILLEROVÁ Marie – Anglie

 • Česká anarchistka žijící v Anglii v Londýně.
 • Předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Přihlásila se z Anglie do Federace bezvěrců při ČAF.

MILITICKÝ František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a jednatel Vzdělávacího spolku Omladina pro Čechy (1893) v Liberci.

MILÝ Eduard (1859 – 1923) – USA

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen v Milíně u Příbrami
 • vyučen typografem a sazečem
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)
 • redaktor časopisu „Volné listy“ v New Yorku
 • člen anarchistické skupiny Bezvládí v New Yorku
 • redalce anarchistického časopisu „Volné Listy“ v New Yorku

MINAŘÍK Adolf – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MINAŘÍK Antonín – Ervenice/Chudeřice

 • Severočeský anarchista z Ervenic. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen za revisora účtů.
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na soud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.
 • V roce 1906 pracoval jako horník na dole Centrum v Chudeřicích. Předtím bydlel v Ervenicích.

MINAŘÍK František – Chudeřín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Vzdělávacího spolku obojího pohlaví v Chudeříně
 • v roce 1904 jednatel spolku
 • 12.3. 1905 projev co řečník na veřejné schůzi anarchistů

MINAŘÍK František – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MINAŘÍK František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914). Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

MIŇOVSKÝ Jaroslav – Praha

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový Kult“ (1897).

MIŇOVSKÝ Václav – Praha

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový Kult“ (1897).
 • S dalším anarchistou Aloisem Věkoslavem Haberem v roce 1894 souzen za zpívaní revolučních písní.
 • Povoláním pasíř – výrobce ozdobné bižuterie.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

MIRVALD Josef – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen knihovníkem

MIRVALD Bohumil – Krásné Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně

MLEJNEK Eduard – Liberec/Jablonec n/Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vyučený zámečník a kovodělník.
 • Byl zapletený i do případu tajné anarchistické tiskárny v Hluboké roku 1885. 
 • Účastnil se schůzky anarchistů ve Vyskeři, která se měla konat 15. a 16. Srpna 1885.
 • Bydlel v Rochlicích č. 358-IV , poté v Ludmilině ulici čp. 3. v Liberci.
 • V červnu roku 1886 odstěhoval do Jablonce nad Nisou.

MLYNÁŘOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 6.6.1909

MLÝNEK

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 organizoval sbírku na anarchistu Josefa Pačese

MODRÁČEK František

 • Pražský anarchista, později přešel k sociální demokracii. Zakladatel časopisu „Volné listy“ v Praze.

MOGOS

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

MOJŽÍŠ – Želénky

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • distribuce protináboženské brožury ČAF (1906)
 • Účastník anarchistické konference 1.3.1908 v Mostu.

MOLCAR Martin – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za revisora účtů

MOLLER Antonín – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 7 dní těžkého žaláře

MOLLER Arnošt – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

MONGER Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 9. října 1892

MONTIS František – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Divadelní ochotník divadelního kroužku Mladá síla. Režiroval hry.

MORA František

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond pro oběti stávky (1904)

MORA Vojtěch – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a místopředseda Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen předsedou.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

MORAVEC Karel – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni (1893 – 1895).

MORAVEC Václav – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína.
 • Předplatitel Hornických listů.

MORAVEC Jan – Chudeřín

 • Severočeský anarchista z Chudeřína. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).

MORAVEC František (1873 -?) – Most/Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • nejdříve v Mostě, pak se stěhuje do Lomu
 • narozen 9.1.1873 v Sedlišti č. 37
 • otec Vojtěch Moravec a Barbora r. Klusová
 • manželka Marie r. Šlechtová
 • bezvěrecká svatba 9.8.1900
 • svědci: Václav Krhounek a Karel Elsnic
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1903 člen dozorčí rady
 • v roce 1900 v Mostě č. 597

MORAVCOVÁ Marie (1881 – ?) – Most/Lom

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Narozena 3.1.1881 v Trnávce č. 32, za svobodna Marie Šlechtová
 • rodiče: Václav Šlechta a Barbora r. Šlechtová
 • manžel František Moravec
 • bezvěrecká svatba 9.8.1900 v Mostě
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8. 1908
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za pokladnici.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za pokladnici.
 • V Mostě provozovala obchod, ve kterém mimo jiné prodávala také chléb z anarchistického družstva Dělnické pekárny FEDERACE z Libkovic.

MORÁVEK Bartoloměj – Hamry u Tanvaldu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 peněžní podpora v nemoci od místních anarchistů
 • poděkování otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 jednatel spolku v Hamru
 • Východočeský anarchista z Hamrů u Tanvaldu. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

MORÁVEK Antonín – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MORÁVEK Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MOTTL – Souš/Chudeřín

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911, v té době Chudeřína
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

MOTTL Josef – Červený Kostelec/Náchod

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce, od roku 1911 z Náchoda.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), poté Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Náhradník na delegáta na sjezdu ČAF za východčeský kraj (1914).
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

MOTYČKA František – Hulváky u Ostravy

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

MOUČKA Jan – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se odstěhoval

MOUDRÝ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Sbírka na fond časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

MOUCHA Josef – Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen místoknihovníkem.

MOUCHA Václav – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

MOULE Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 první jednatel

MOULIS J. – Nová Ves na Plzeňsku

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany

MOULIS Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

MOZER – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

MRÁČEK

 • Severočeský anarchista. V roce 1907 zaslal solidární finanční příspěvěk na pronásledovaného anarchistu Adolfa Charváta a jeho děti.

MRÁČKOVÁ Marie (1857 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • za účast na tajné schůzi dne 1.11.1891 popohnán před soud
 • soudní proces začal 13.1.1892 za urážku císaře a rouhání bohu
 • především za zpěv písně „Buď práci čest“ a „Píseň žen“
 • v roce 1892 bydlela z Letňan
 • manželka obuvníka

MRNKA Antonín – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu na Litvínovsku. Syn Jaroslav Mrnka.

MRNKA Jaroslav (1922-1965) – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu na Litvínovsku. Narodil 2. srpna 1922 v Růžodole na Litvínovsku. Stejně jako jeho otec Antonín byl anarchista, krátce po válce ho toto přesvědčení dovedlo – jako mnoho dalších levicových intelektuálů – do komunistické strany. Za války studoval Mrnka na lounské obchodní akademii, stal se zakládajícím členem místní surrealistické studentské skupiny. Spolu s malířem Kamilem Linhartem nebo mystikem Františkem Chaunem vytvářeli první „happeningy“, při nichž se recitovaly básně a sestavovaly živé obrazy. Od roku 1953 do roku 1957 pracoval Jaroslav Mrnka jako zpravodaj ČTK v Berlíně. Přátelství s německými spisovateli Günterem Grassem, Heinrichem Böllem a Bertholtem Brechtem mu umožnilo poznat řadu soudobých německých spisovatelů a v Čechách pak pomohl prosadit řadu jejich knih a napsal k nim předmluvy. Z pobytu v Německu vytěžil také svou první cestopisnou knihu Zázrak bez naděje (1959). Z dnešního pohledu výrazně ideologicky ovlivněná kniha se stala jedním ze signálů politického uvolnění a získala výroční cenu nakladatelství Mladá fronta. Krátce poté Mrnka odešel z ČTK a pracoval v časopise Kultura. V tomto období napsal další knihu cestopisných reportáží Italské capriccio (1962) a spolu s fotografem Janem Paříkem a spisovatelem Josefem Bruknerem připravili knihu fotografií a slovních impresí Orbis pictus (1964). Zemřel 25.9.1965 v Praze.

MRŠTINA Jan – Úpice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Úpice, založena v červenci 1906, při vzniku 15 členů
 • v roce 1906 důvěrníkem ČAF Úpice
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

MRKVIČKA Rudolf Václav – Adamov

 • Jihočeský anarchista z Adomova u Českých Budějovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

MUDRA – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za člena výbora

MÜHLFELD Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Pěvecko vzdělávacího spolku Lidumil.
 • V letech 1908 – 1909 zastával funkci jednatele spolku.

MUELLER Josef – USA

 • Český anarchista žijící v USA z New Yorku.
 • Člen anarchistické skupiny „Bezvládí“ v New Yorku (1890 – 1917).
 • Redakce časopisu „Volné listy“ v New Yorku (1893 – 1917) vydávané skupinou Bezvládí.
 • Člen Industral workers of the world – IWW. Bydlel na adrese 506 E. 70 St., New York.

MULLER J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

MULLER Rudolf – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

MULLER Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1906 člen dozorčí rady

MULLER František – Brighton

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v červenci 1906 se na stránkách „Práce“ loučí slovy: „Všem přátelům, s kterými jsem se nerozloučil, volám hřímavé „Na zdar!“
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ ( 1908 – 1914) – orgán ČAF.

MULLER Adolf – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • v roce 1901 bytem v Mostě č. 678

MULLER Karel – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1913 – 1921 kontrolorem

MULLER Václav – Chudeřín

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Vzdělávacího spolku obojího pohlaví v Chudeříně
 • v roce 1904 předseda spolku

MULLER Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 3.července 1892

MULLER Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • členem od 1890

MÜLLER J. – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

MÜLLER František – Praha/Pankrác

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a předseda anarchistického Vzdělávacího spolku Volný ruch pro Prahu a okolí (1900).
 • Bydlel na adrese Pankrác č. p. 104 v Praze.

MULLER Václav – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1900 člen představenstva

MÜLLEROVÁ Marie – Praha/Žižkov

 • Pražská anarchistka a publicistka.
 • V anarchistickém hnutí se pohybovala již kolem redakce Nového Kultu, jeden čas i důvěrná přítelkyně Stanislava Kostky Neumana.
 • Od roku 1905 družka Michaela Káchy.
 • Ke konci roku 1906 se objevuje v redakci Práce. Pomáhala v redakci časopisu „Práce“ (1905 – 1908) – publikační orgán ČAF.

MULSMULLER Antonín – Chudeřín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • 12.3. 1905 projev co řečník na veřejné schůzi anarchistů

MUNK Hugo – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za revisora účtů

MUSIL Filip – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacá besedy „Nová Stráž“ v Lomu
 • v roce 1901 předseda spolku
 • povoláním horník
 • bydle na adrese: Lom č.p. 5
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen účetním ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

MUSIL Filip – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Lipětín
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Lipětín
 • bydlel na adrese: Lipětín č.1
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1906 sbírka na podporu propuštěných horníků na dole Prinz Evžen u Mostu
 • distribuce protináboženské broužury ČAF (1906)
 • v roce 1904 účetní ČFVO

MUSIL Filip – Kanada/USA

 • Český anarchista žijící v USA. Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v červenci 1906 emigroval do Kanady
 • na stránkách „Práce“ se loučí slovy: „Kamarádům, s nimiž jsem se nemohl rozloučiti před svým odjezdem do Ameriky, volám: Nashledanou v boji pod naším praporem!“
 • v roce 1906 ve městě Michel B.C.

MUSIL František – Duchcov/Kanada

 • Severočeský anarchista z Duchcovska. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Souzen v procesu proti anarchistům z tzv. „Vosích hnízd“ v roce 1899.
 • Později emigroval do Kanady.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 1914) – orgán ČAF.

MUTINA – Velká Hrabová

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

MUŽÁK Hynek – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

MUŽÁKOVÁ – Doubí

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • příspěvky na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

MUŽÍK Jan – Plzeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Všeodborového dělnického spolku v Plzni (založen 1904)
 • v roce 1904 předseda

MUŽÍK Bedřich – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místopokladníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36.

MUŽÍK Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

MUŽÍK Jan – Plzeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Všeodborového dělnického spolku v Plzni (založen 1904)
 • v roce 1904 předseda

MUŽÍK Jan – Erlach

 • Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu. Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkujcí. Ručil za sbírku.

MUŽÍK Václav – Hořany

 • Severočeský anarchista a horník z Hořan. V roce 1909 pochoval syna. V roce 1907 pracoval na dole Washington.

MUŽÍK – Hroby

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobů.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

MIKYSKA Leopold – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel „Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách“.