O

OBST Josef – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1907
 • povoláním obchodní jednatel

OCÁSEK Ferdinand – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v roce 1911 zástupce ředitele
 • v roce 1912 . 1914 přísedící člen představenstva
 • povoláním horník

OČENÁŠEK Josef- Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pokročilost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1902 revisor

OKTÁBEC Jan – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

OLDŘICHOVÁ Marie – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

OLERAJTOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za jednatelku.

OLIČ Josef – Chudeřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1902 člen představenstva

OLIVA V. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

OLMER – Mitweida

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

OLT Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • někdy psán jako Václav Old
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za revisora účtů.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za členy výboru

ONEILOVÁ Marie – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA.
 • Poslala v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.

ONDŘÍK – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

OPAT – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě prvním místopředsedou)

OPATRNÝ František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 první knihovník
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen dozorčí rady

OPATRNÝ Václav – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Kopistech (1902)
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

OPATRNÝ Rudolf – Ervenice/Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Ervenic(1908), v roce 1910 v Dolním Jiřetíně.
 • Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích, v roce 1908 předseda spolku.
 • Povoláním horník v roce 1910 pracoval na dole Humbiold II a zvolen za staršího v bratrské pokladně.

OPLT J.

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.

OPLT Václav – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Kladenska, pobýval v Hnidousích a Vinařicích.
 • V roce 1906 až 1908 pobýval v Motyčíne č.p. 176.
 • Povoláním strojník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen skupiny ČFVO Kladno.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Kladensko.
 • V roce 1907 soud, ČFVO mu hradila výdaje spojené s procesem z vězeňského fondu
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen místostarostou celé odborové federace.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF, kalendářů ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Na sjezdu ČFVO vypracoval informační příručku pro nově příchozí členy, text byl otištěn na stránkách časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

OPOČENSKÝ Gustav Roger (1881 – 1949) -Krouny u Vysokého Mýta

 • Východočeský anarchista a přítel Jaroslava Haška.
 • Narodil se 12. 4. 1881 v obci Krouna u Vysokého Mýta.
 • Zemřel 4. 9. 1949 v Praze.

OPOČENSKÝ Stanislav – Peřimov

 • Východočeský anarchista z Peřimova.
 • Povoláním obchodník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

OPOLSKÝ Jan – Nová Paka

 • Východočeský anarchista z Nové Paky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

ORLÍK Jan – Zábřeh, Slezsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

ORT Václav – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za předsedu
 • spolek při založení čítal 33 členů
 • Středočeský anarchista ze Sobotky, působil pak především v Praze. Nějaký čas pobýval také v emigraci ve Švýcarsku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1895 tzv. „Vosí hnízda“. Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu ČFVO „Omladina“.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Sobotka
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Sobotka
 • povoláním obuvník
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

ORT – Horní Růžodol u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

ORTL – Havrany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • člen filiálky spolku v Havranech, v roce 1895 důvěrník filiálky

OSTROVID – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník. Pracoval na dole Julius III u Mostu v roce 1908. 
 • Člen Hornické federace. Psal články do Hornických listů.

OSTRÝ – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

OTAVA Josef

 • Anarchista a básník.

OTMAR – Víska

 • Člen České federace všech odborů (1903-1904)
 • V roce 1907 pořádal sbírky pro vězeňský fond ČFVO

OTT Antonín – Praha/Vršovice

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odpovědný redaktor časopisu „Nová Omladina“ – publikační orgán ČFVO.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen místopředseda Všeodborového sdružení dělníků – OCHRANA (1910 – 1914).
 • Člen, předseda, jednatel Politického spolku Vilém Korber v Čechách.
 • V roce 1907 založena na poradě pražských anarchistických organizací a spolku Protivolební agitační komise, zvolen členem výboru komise.
 • Přednášející na anarchistických schůzích a demonstracích.
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Organizace sbírky na náhrobek Josefa Marka.
 • Bydlel na adrese Vršovice č. p. 111 v Praze.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)
 • zpracovával dotazníky ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • svolavatel Anarchistického sjezdu 24-26.prosince 1906 v Praze

OTT Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • od srpna 1901 kontrolor
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

OUTERSKÁ Marie – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena přísedící členkou výboru