Ř

ŘEBENÁŘOVÁ – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu. V roce 1908 svobodná.
 • Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

ŘEHÁK František – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

ŘEHOŘ Štěpán ml. – Bílá Třemešná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

ŘEHOŘ Antonín (1875 – 1938) – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Záluží u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby.
 • Dne 11.července člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO za severovýchod.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za starostu celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen starostou celé odborové federace.
 • V roce 1907 bydlel na Žižkove č.p.1119 v Praze.

ŘECHTÁČEK František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Živil se jako kapelník. Hrával na anarchistických akcích, bez nároku na honorář ve prospěch uvězněných, na podporu spolků, nezaměstnaných či na podporu vydávání anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1900 pobýval na Kladně. Během stávky nepracoval a hrál zdarma pro stávkující horníky v hostinci „U Grunetů“.

ŘEŘICHA Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1904 – 1905 člen představenstva

ŘEŘICHA Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku obuvníků v Jablonci nad Nisou
 • v říjnu 1896 svatba s Annou Odcházelovou, blahopřání od jabloneckých anarchistů v „Proletáři“
 • povoláním obuvník

ŘEŘICHOVÁ Anna – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v říjnu 1896 svatba s Josedem Řeřichou, blahopřání od jabloneckých anarchistů v „Proletáři“
 • za svobodna Anna Odcházelová

ŘEŘICHA Justián – Jablonec nad Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Redaktor časopisu „Předvoj“ (1899).
 • Bydlel na adrese Muhlfeldgasse č. p. 14, Jablonec nad Nisou „Česká beseda“.

ŘETICKÝ Václav – USA

 • Český anarchista a žijící v USA v New Yorku.
 • Člen anarchistické skupiny „Samospráva“ a „Bezvládí“ v New Yorku.
 • Redaktor časopisu „Volné listy“ v New Yorku (1893 – 1914).
 • Bydlel na adrese E 87 th st. 246, New York.

ŘEZÁČ Jan – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

ŘEZÁČEK Josef – Háj u Duchcova/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1900 člen představenstva
 • v roce 1901 – 1902 místoředitel

ŘEZÁČEK Jan – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1902 revisor

ŘEZANKA Václav – Chabařovice

 • Severočeský anarchista a horník z Chabařovic.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen jednatelem.

ŘEZÁNKA (?-1909) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a obuvník z Duchcova. Provozoval obuvnickou živnost v Tělocvičné ulici v Duchcově.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Zemřel v roce 1909, vdova Anna Řezánková.

ŘEZÁNKOVÁ Anna – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova. Provozovala obuvnickou živnost v Tělocvičné ulici v Duchcově.
 • Členka Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Zemřel v roce 1909, vdova Anna Řezánková.

ŘEZNÍČEK Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

ŘÍHA – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

ŘÍHA Alois – Vídeň

 • Český anarchista a žijící ve Vídni.
 • Redaktor časopisu „Průboj“ ve Vídni (1914).
 • Příspěvek na tikosvý fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF.

ŘÍHA – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

ŘÍHÁK – Brno

 • Moravský anarchista z Brna.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908.

ŘÍMEK Antonín – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1910
 • povoláním tovární dělník

ŘÍMSOVÁ Marie (1834 – ?) – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“