R

RABACH J. – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

RABAS Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

RABASOVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

RABŠTEJNEK František – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • V roce 1910 nemocen.

RÁC Jan – Holešice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • V roce 1945 stál o obnovy družstva
 • v roce 1948 člen představenstva
 • povoláním horník

RACEK A. – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

RADA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

RADA František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893

RADA Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 17.listopadu 1927 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

RADKOVIČ Pavel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891

RAIN Jindřich – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1910

RAINHOLD Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

RAISER Josef – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Někdy psán také Josef Raizr.
 • Člen Hornické federace (1907-1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen pokladníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.

RAISER Karel – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic. Někdy psán také Karel Raizr.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník na důvěrné schůzi 18. listopadu 1906 v Ledvicích v hostinci Ferdinanda Šnábla, kde byla založena místní organizace ČFVO Ledvice. Přistoupilo 40 zakládajících členů, na schůzi zvolen důvěrníkem ČFVO Ledvice. Tehdy bydlel na adrese č.p. 206.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909-1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků.

RAITROVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka. Někdy psaná Rajtrová.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906
 • V roce 1909 zvolena za místojednatelku.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místojednatelku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za jednatelku.

RAJCHOVÁ Anastázie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.5.1909

RAJNOHA F.

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.
 • Odešel pracovat za hranice do Weyer a/d Erns.

RAJSLER August

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Aktivní byl již během první hornické stávky na severu v roce 1882.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník a přítel anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Společně s Tomešem Kašemzatčen a vězněn.
 • Nemohl sehnat práci, dostal se na černé listiny, a tak jezdil po světě a živil se hrou na kolovrátek.
 • V roce 1897 byl již skoro slepý.

RAJTER Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

RAMBOUSEK – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • V noci před 1.májem vytloukl okna továrny Sladkého v Ústí nad Orlicí, později zatčen a odsouzen u soudu v Chrudimi.

RANDA Josef (1876 – 1929) – USA

 • Slovenský anarchista a žijící v USA v Chicagu.
 • Narodil se 19. 3. 1876 v Podkonicích na Banskobystricku.
 • Povoláním řezník.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.
 • Zemřel 3. června 1929.

RANDÝSEK Jan – Ostrava

 • Moravskoslezský anarchista z Ostravy.
 • Redaktor časopisu „Volnost“ (1897 – 1898) v Moravské Ostravě.
 • Bydlel na adrese Hlavní třída č. p. 39 v Moravské Ostravě.

RATAJ Petr – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

RAUS Václav (?-1910) -Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína. Bydlel v Centrum kolonie.

RAZÍM VINCENZ – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1904 – 1905 člen správní rady

REČ M. – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ odbočka v Náchodě.
 • Přednáší na schůzích např. „Mládež a odvody“.

REDL František – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

REDLÍK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

REH Otto Jan – Praha

 • Pražský anarchista a esperantista.
 • Bydlel na adrese Karlova č. p. 28, Karlín, Praha.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Padl na frontě 1.světové války.

REICHERT – Chrastava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

REICHERT – Miletín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

REICHL Václav

 • Severočeský anarchista.
 • V roce 1906 příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla, na kterého ČFVO a hornické spolky organizovali podpůrbou akci.

REIL Alois – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1905
 • povoláním tovární mistr

REINDL Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Manželka Marie Raindlová (Hájková), bezvěrecký sňatek 1914. 
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Duchov a člen bezvěrecké skupiny ČAF.

REINDLOVÁ Marie – Duchcov

 • Severočeská anarchistka z Duchcova. Manželka Jana Reindla za svobodna Hájková, bezvěrecký sňatek 1914. 
 • Členka bezvěrecké skupiny ČAF v Duchcově.

REINEL Viktor – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • horník
 • v roce 1922 a 1923 člen dozorčí rady
 • povoláním pekařský dělník
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1908 a 1909 člen dozorčí rady
 • bydlel v Libkovicích č.p. 103

REISER Karel – Osek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnický kooperační spolek v Oseku (1901 – 1903)
 • v roce 1901 kontrolor

REJHA Antonín – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Dcery Květomila a Jarmila Rejhové.
 • V roce 1902 na vojenském cvičení, podpora rodině od libereckých anarchistů
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.
 • Jako bezvěrec popotahován úřady, zažádal o mohamedánskou víru, aby jeho děti nemuseli chodit na hodiny náboženství.
 • Zakládající člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Na ustanovujícím sjezdu ČFVO 27. listopadu 1904 v Lomu zvolen oblastním důvěrníkem pro severovýchod.
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č. p. 223 u Liberce.
 • V roce 1910 provozoval živnost – vlásenářství v Horním Růžodole č.p. 225 společně s R Nucem.

REJMAN J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

REJMAN J. – Libošovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

REJS – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuce kalendářů ČAF.

REJSEK – Radostín

 • Anarchista z Radostína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Radostín.

REJZEK Václav – Turnov

 • Východočeský anarchista z Turnova. Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).
 • Člen spolku „Klub mládeže Ratolest“ odbočka v Turnově.
 • Vyrobil a distribuoval antimilitaristické odznaky.
 • Bydlel v Radostíně u Sychrova na Turnovsku.

RELWINEL Štěpán – Bílá Třemešná

 • Východočeský anarchista z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem.
 • Člen a jednatel Občanské besedy Svornost v Bílé Třemešné.

RENDL Václav – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Volný duch“ (1895).
 • Bydlel na adrese Královská třída č. p. 114, Praha – Karlín.

RENČ Karel – SMečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

RENČ Jan – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen ČFVO Smečno.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Psal články a zprávy do Hornických listů z Kladenska.

RENČ – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem. Povoláním horník.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

RESL Alfonz – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

RESLER František – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

RESLER A. – Hamry

 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

REZEK Josef – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Povoláním brusič skla.
 • V roce 1908 zatčen za nošení antimilitaristického odznaku, odveden na četnickou stanici, odznak mu byl zabaven, sepsán protokol a byl propuštěn.
 • Místní sociální demokracie proti němu štvala pro jeho anarchistické přesvědčení a jeho nevoli vstoupit do sociálně demokratických odborů, snaha ho vyhodit ze zaměstnání.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku všeodborově kooperativního v Košťanech
 • v roce 1905 předseda

REZEK Václav – Grunwald (Mšeno nad Nisou)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 vyráběl odznaky, brože, jehly, knoflíky
 • speciální odznaky ma 1.máje

REZLER – Železný Brod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

REŽ M. – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Lipětíně
 • v roce 1905 jednatel

REŽNÝ Jan – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

RIDL Václav – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Někdy uváděn také jako Václav Riedl.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen jednatelem.
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

RIDVAN Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

RIEGR Václav – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

RICHTER Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

RICHTER J. – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

RICHTER Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • V roce 1882 odsouzen z velezrady na 1 rok vězení za to, že nechal vytisknout 50 000 letáků.

RICHTER Vilém – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za člena širšího výboru
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.

RICHTERA – Suchá

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

RICHTERA – Nerešov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

RICHTERA – Husovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

RIS František – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen pokladníkem.

RITTER Ferdinand – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   (přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892)

ROH – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Divadelní ochotník divadelního kroužku Mladá síla.

ROHLÍK J.

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcovska.
 • Pracoval na dole Henriette (Petr a Pavel) v roce 1907, stěžoval si na nedostatečné bezpečnostní opatření, na netěsnící svítilny, jednu přinesl jako důkaz i do redakce Hornických listů, byl za to popotahován, že chtěl okrást důlní společnost.

ROKOS František (1880 – ?) – Libkovice/Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 24.5. 1880 ve Velkých Miloticích u Pelhřimova
 • povoláním obuvník
 • později horník
 • v roce 1921 dělník na dole Jan II v Lomu
 • manželka Anna Rokosová, nar. 19.11.1887 v Kletečné u Humpulce
 • děti: Rudolf (1909) v Libkovicích, František (1910) v Libkovicích, Milada (1912) v Libkovicích
 • dne 20.11.1913 do Lomu
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • horník
 • bydlel v Lomu č.p. 134
 • na mimořádné valné hromadě 25. srpna 1918 zvolen na člena představenstva, dále pak v letech 1919 – 1929
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v  druhé polovině 1911 člen představenstva
 • bytem Libkovice č.p. 104
 • Manželka zemřela v roce 1908.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • V roce 1921 bydll v Hornické ulici č. 189 v Lomu

ROMEŠ Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • na valné hromadě 6.září 1914 zvolen členem správní rady
 • povoláním kočí
 • v roce 1915 – 1924 člen správní rady

ROSÁK Karel – Brandýs nad L./Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Svornost“ v Brandýse nad Labem
 • v roce 1892 místopředseda spolku
 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • V roce 1898 pobýval v Červeném Kostelci, kde se živil jako obchodvedoučí.
 • Narodil se v Brandýse nad Labem a dlouhou dobu pobýval v Mostě než se odstěhval do Liberce v roce 1895. 
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ v Mostě (1893 – 1894).
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci.
 • Člen „spolku Omladina“ v Mostě a poté v Liberci.
 • Člen v Pěveckém vzdělávacím spolku Kruh
 • kontrolor ve Výrobním společenství pekařském (1897)
 • Dělnické jednotě pro severní Čechy na Liberecku.
 • Vězněn v letech 1893 – 1894.
 • Na severu bydlel na adrese Jezerní č. p. 36 v Mostě.
 • Na Liberecku bydlel v Rochlicích.
 • V roce 1898 soudně vypovězen z Liberce a odešel do Červeného Kostelce.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

ROSENBAUM – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

ROSENKRANZ – Varnsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

ROSENZWEIG Josef (1977 – 1944) Judr – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 24. sprna 1887 v Neustupově na Benešovsku do rodiny místního židovského obchodníka v Neustupově č.p. 63
 • v roce 1897 začal studovat gymnázium v Hradci Králové
 • v roce 1905 ukončil gymnázium v Praze
 • v roce 1906 nastoupil právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, studia ukončil v roce 1910
 • v Praze bydlí na adrese? Havlíčkova č,p. 40 na Vinohradech
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • v roce 1906 spoluzakládá novou pražskou skupinu ČAF složenou výhradně z mládeže, na záčatku měla 11 členů a jednalo se především o studenty pražské filozofické fakulty
 • redaktor anarchistického časopisu „Práce“, „Klíčení“, „Omladina“, „Nová Omladina“, „Proletář“, „Chuďas“ a „Komuna“

ROSKOVEC František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 10 dní těžkého žaláře

ROTTA – Želénky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Želének u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908. 
 • Člen redakční rady anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

ROTTER Josef – Ústí nad Orlicí

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Ústí nad Orlicí
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Ústí nad Orlicí
 • důvěrníkem do jara 1906, poté odcestoval do ciziny
 • bydlel na adrese: Staré nádraží
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

ROTEK

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

ROTH Rudolf – Rychnov nad Kněžnou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

ROUB K. – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

ROUBIC Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

ROUBAL K. – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

ROUBAL Josef – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 příspěvek na anarchistický vězeňský fond

ROUBAL Jan – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • V roce 1906 pracoval na dole Washington u Třebušic, kde mezi horníky organizoval sbírku na akce proti brtarské pokadně.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.

ROUBÍČEK – Hoření Slivno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

ROUBÍČEK Josef – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista a truhlář z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO.
 • V roce 1906 důvěrník skupiny ČFVO v Nuslích.
 • Člen a předseda Všeodborového spolku Volnost v Nuslích, součást ČFVO.
 • Předseda a jednatel Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách (1904 – 1907).
 • Iniciátor obnovy anarchistického hnutí po I. světové válce.
 • Člen Volného sdružení anarchistů (1923 – ?) Redaktor a vydavatel časopisu „Bezvládí“ (1923) v Praze.
 • Bydlel na adrese Havlíčkova č.p. 298, Praha – Nusle a Svatoslavova č. p. 370.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Účastník Sjezdu anarchistů českých v Praze ve dnech 29 – 31. 5. 1909, kde byl zvolen pokladníkem společného agitačního fondu fondu všech anarchistických organizací.

ROUBYL Rudolf – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

ROUČKA Václav – Lom/USA

 • Severočeský anarchista z Lomu, v roce 1906 emigroval společně s Karlem Kratochvílem do USA a usdili se v Clevelandu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Dne 9. 4 . 1906 odveden na vojnu, na protest si při přísaze na uniformu připnul rudý květ v černém kruhu a odmítl přísahat, s odůvodněním, že je bezvěrec. Za tento antimilitaristický protest dostal 3 dny ostrého vězení.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • na sjezdu ČFVO v roce 1905 zvolen hlavním pokladníkem ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

ROUČEK – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportáž brožur ČAF

ROUČEK – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

ROUDENSKÝ Josef – Nová Ves – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Pokladník místní skupiny Hornické federace v Nové Vsi roku 1908. 
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

ROUDNICKÁ Anna – Libkovice

 • Severočeská anarchistka z Libkovic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ROUDNICKÁ Anna – Mariánské Račice

 • Severočeská anarchistka z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ROUDNICKÝ Václav – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista z Mariánských Račic u Libkovic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ROULICH Václav – Vinařice

 • Středočeský anarchista z Vinařic u Kladna.
 • Člen a předseda místní odbočky Všeodoborového sdružení dělníků „OCHRANA“ (1910 – 1914).

ROUSEK Václav – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

ROUŠEK Antonín (1874 -?) – Červený Kostelec

Český anarchista

ROUŠ Jaroslav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ROUTENSKÝ – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Uspořádal sbírku na anarchistu Václava Štrobla.

ROUŽIL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru

ROZLÍLEK – Teplice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

ROZMANN A. – Svatava u Sokolova

 • Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

RUBÁČEK Jan – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

RUBEŠ Antonín (1872 – 1898)

 • Severočeský anarchista, básník a horník z Koštan u Teplic.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisů „Omladina“ a vydavatel „Nové Omladiny“ (1893 -1894).
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Zemřel na tuberkulózu 17. 6. 1898 ve věku 26 let a pochován v Koštanech.

RUDOLF

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

RUDOLFOVÁ Marie – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchistka a činovnice v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • členka místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupila roku 1912
 • povoláním tovární dělnice

RULF J. – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za místopokladníka

RULÍK Josef – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se odstěhoval

RUTTA Jaroslav (1884-?) – Praha/Žižkov

 • Narodil se v roce 1884 na Žižkově
 • manželka Anna Ruttová (1886)
 • povoláním nářadník
 • člen Vzdělávacího klubu Pokrok na Žižkově
 • v roce 1904 a 1905 jednatel spolku
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen ČFVO Žižkov

RŮŽEK Bartoloměj – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 9. října 1892

RŮŽEK Fridrich – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na měsíční schůzi v srpnu 1891 zvolen revisorem pro volbu funkcionářů spolku a členem volebního komitétu
 • německý delegát za spolek na Slavnosti 2 let Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích 8. listopadu 1891

RŮŽEK Josef – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za knihovníka

RŮŽEK – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

RŮŽEK Antonín – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

RŮŽIČKA Jan – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27. srpna 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen ředitelem družstva

RŮŽIČKA Dominik – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se odstěhoval

RŮŽIČKA Antonín – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen přísedícího člena výboru

RŮŽIČKA Antonín – Všechlapy/Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1900 – 1901 člen správní rady
 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Červeném Kostelci v roce 1898.
 • Delegát na anarchistickém sjezdu v Jablonci n/N v roce 1899. 
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce z roku 1900 za anarchistické horníky.
 • Člen a předseda anarchistického spolku Mezinárodní jednota Hostomice.
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících

RŮŽIČKA Emanuel – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

RŮŽIČKA J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

RŮŽIČKA Josef (1878 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se v Ledči
 • otec František Růžička (1840) a Terezie r. Rundová (1850)
 • sourozenci Stanislav, Marie, Františka, Ludmila a Anotnína
 • na ˇ6ižkově hlášen od roku 1888
 • povoláním slévač, poté jako úředník
 • členem anarchistického spolku Vzdělávací klub Pokrok na Žižkově
 • na valné hromadě 11. ledna 1897 zvolen jednatel
 • podruhé pak 25. května 1897 a zastával tento post do 15. listopadu 1897 opět jednatelem
 • na valné hromadě 18. ledna 1898 a zastával jej do 9. srpna 1898 místopředsedou
 • 9. srpna 1898 jej navrhla na post předsedy spolků a on volbu přijal. Za předsedu byl opakovaně zvolen i 23. ledna 1899 a tak jej nakonec vykonával až do 26. července 1899.
 • České federace všech odborů (ČFVO)
 • Stál u zrodu Spolku Volných myslitelů pro Žižkov, Královské Vinohrady a Karlín.
 • Na valné hromadě konané 21. března 1911 byl zvolen předsedou spolku a zastával jej do 11. března 1913
 • od 12. března 1913 do 16. července 1913 místopředsedou

RŮŽIČKA – Ledvice

 • Severočeský anarchista. Povoláním horník. V roce 1908 pracoval na dole Frauenlob u Ledvic.

RŮŽIČKA – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • V roce 1908 odsouzen duchcovským hejtmanstvím na 5 dní těžkého žaláře za nošení antimilitaristického odznaku.

RŮŽIČKA Adolf – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

RŮŽIČKOVÁ M. – Dolní Jiřetín

 • Severočeská anarchistka z Dolního Jiřetína.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

RYBÁŘ Josef – Přívoz

 • Moravskoslezský anarchista z Přívozu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Na Ostravsku organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO (1907)

RYBÍN Josef – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 jednatel

RYBKA A. – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

RYBOŇ

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

RYČKOVÁ Josefa – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za přísedícího člena výboru

RYČL Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 1.ledna 1893

RÝDL Václav – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a revisor Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

RÝDVAL Josef – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

RYDVAN – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

RYCHLÝ Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

RYCHLÝ František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

RYCHNOVSKÝ

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

RYCHTERA Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za revisora účtů ve výboru

RYPÁČEK František (1880 – 1914)

 • Český anarchista a žijící v USA z Clevelandu, původem z Duchcovska. Narodil se 1.října 1880. Do USA imigroval v roce 1905. Manželka Anděla Rypáčková (1889), do USA za ním přijela v roce 1908. Narodili se jim dvě dcery Anna a Vlasta.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ – publikační orgán ČAF v Americe.
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914), „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Hornické listy“.
 • Nejdříve bydlel v Croton 3704, SE, Clevelnad, Ohio, USA, poté v Chicago Ward 12, ve 30 letech do Cicera u Chcaga. Zemřel 2.dubna 1914.

RYPÁČEK M. – USA

 • Český anarchista a žijící v USA z Clevelandu, původem z Duchcovska.

RÝPL – Plzeň

 • Západočeský anarchista z Plzně.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Příspěvky na tiskový fond časopisu „Mladý Průkopník“.
 • Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka.

RYS – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

RYSKA František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

RYŠAVÝ Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

RYŠAVÝ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).