Veřejná schůze lidu svolaná anarchisty 31.května 1908 v Růžodole u Mostu

O bratrské pokladně a organizaci horníků promluvil anarchista Václav Krampera. Poté vystoupili se svojí řečí anarchisté Brožík, Pichl, Pištura a další. Byla odhlasována resoluce, ve které se apelovalo, aby byla zahájena akce veřejných schůzí v celém severočeském revíru, aby nejdéle do příštího 1. máje byl zorganizován boj za požadavky horníků. Podobné resoluce byly již odhlasovány na táborech horníků svolaných anarchisty v Oseku, Lomu a jinde.

Václav Krampera (1878 – 1936)

Anarchistický 1.máj 1908 v Lomu

První prvomájový tábor se konal v Lomu s účastí asi 3000 lidí. Hlavní projev zde měl anarchista Václav Krampera, který na něm promluvil o významu prvního máje a o hornických záležitostech, o významu tohoto svátku pro horníky v severočeské uhelné pánvi pak zvláště. Poukázal na neodvratné hornické požadavky, které docházejí nutnosti, jako je nutná denní strava a odpočinek k žití a v jejichž znamení se horníci mají dnešním dnem podat ruce k vzájemnému slibu solidarity. Anarchista Vojtěch Šmíd ve svém projevu zdůraznil požadavky horníků a přímo žádal přítomné horníky, aby projevili své rozhodnutí, že příštího prvního máje nebudou více fárat za těchto pracovních, hospodářských a sociálních poměrů, za kterých fárají dnes. Lotrovsky lehkomyslné dolování, zkrácení pracovní doby, minimální mzda a veřejné zlodějství v bratrské pokladně byly požadavky, na kterých se horníci na anarchistickém táboru v Lomu na prvním májí 1908 dohodli a za které si slíbili vést boj do nadcházejícího máje. Mimo těchto řečníků vystoupili na lomském táboru také další anarchisté jako Beran, který mimo jiné poukázal také i na místní otázky vydíraného českého lidu v boji za spravedlivé školství. Dalším. kdo vystoupil, byl anarchista Tvrdík, a to k otázce mladých horníků. Apeloval na solidaritu starších horníků s těmi mladšími. Další proslov měl anarchista Kovařík, který přítomným připomněl, že je potřeba podporovat probíhající boj běháčů na dole Jan v Lomu, s čím přítomní souhlasili. Po něm si vzal slovo anarchista Inemann a nakonec několika přiléhavými slovy tábor ukončil anarchista Čermák.

Anarchistické 1.máje 1908 v Ervenicích, Mostu, Záluží, Krásném Březně a Chabařovicích

Další prvomájové akce anarchistů proběhly v Ervenicích, Mostu a Záluží u Mostu, kde se taktéž uskutečnily hojně navštívené tábory lidu. V Krásném Březně u Ústí nad Labem svolali zdejší anarchisté veřejnou schůzi, na které promluvil anarchista Hynek Holub o významu prvního máje tak rouhavě, že přítomný vládní komisař schůzi anarchistů rozpustil. V Chabařovicích svolali místní anarchisté také svoji veřejnou schůzi, na které promluvil pozvaný anarchista Alois Bašus, předák České federace všech odborů a člen Hornické federace.

Anarchistický 1.máj 1908 ve Zvodavě na Sokolovsku

Na Sokolovsku ve Zvodavě svolali anarchisté na 1.máje 1908 veřejnou schůzi, na které promluvil duchcovský anarchista Václav Draxl o významu prvního máje, hornických záležitostech a odborové organizaci. Dle svědectví Hornických listů: „Účast byla do posledního místa. V delší řeči poukazoval kamarád Draxl u všech třech bodů na nutnou součinnost každého dělníka za svoje osvobození, v jehož znamení první máj slavíme. S velkým zájmem byl referát kamaráda Draxla přítomnými sledován a potleskem přijat.“ Po Draxlovi přišel se svým proslovem anarchista Fišer, poté byla schůze ukončena a přítomní se vydali demonstrativním průvodem do Sokolova, kde byla demonstrace ukončena poté, co prošli celým městem.

Veřejná schůze horníků proti zdražování piva v Zabrušanech 1908

V neděli shromáždili se anarchističtí horníci na veřejní schůzi z obcí Želenky, Zabrušany, Všechlapy, Straky a Štěrbiny, aby protestovali proti zdražení piva. Na shromáždění se usnesli všichni společně zdražené pivo nepít. Odsoudili jednání pivovarníků a hostinců, které se postavily zdražením piva na stranu kartelářů a pivovarníků. Shromáždění horníci se usnesli, aby anarchistické spolky žádné zábavy nepořádaly a pokud budou hostinští zábavy pořádat, ignorovali je, dokud pivo nezlevní. Hostinec pana Macha v Zabrušanech pivo nezdražilo, a anarchisté ho doporučili k návštěvě, ale ani u něj pro úplný bojkot pivo nepili, a dali si raději minerální vody nebo ovocného vína. A jak píší Hornické listy: „Všichni pokrokoví občané do jmenovaných obcí zavítavší hostince , kde je zdražené pivo, nenavštěvujte a tím náš boj posilněte. – Jinak bychom byli nuceni jména takových poškozovatelů uveřejňovati. Shromáždění se konečně usnáší, aby spolky v místnostech, kde je pivo zdražené, spolkové schůze obmezily a při schůzích členové pivo nepili. Bude-li dělnictvo severské dle tohoto způsobu všude jednati, zvítězíme.“ České národní spolky se schůze horníků neúčastnily.