U

UHER Josef – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru – náhradník

UHLÍK Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – hutnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

UHLÍKOVÁ Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 3.5.1903

UHR (?-1908)

 • Severočeský anarchista. Povoláním horník. Pracoval n dole Gisela. Manželka Maruše Uhrová.
 • Zemřel 1908.

UHROVÁ Maruše

 • Severočeská anarchistka. vdova po Uhrovi zemřelému v roce 1908.

ULRICH Josef – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu. Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

UNGERMAN Václav – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 – 1901 a 1903 člen představenstva

UNGROVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

UNŠOVSKÝ – Prošvice u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce

URBAN L.

 • Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho. Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

URBAN František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova. Povoláním horník.
 • V roce 1908 pracoval na dole Nelson III.
 • Řečník na slavném riesenburském tábořé horníků svolaném v roce 1903 anarchisty za účasti 30 000 horníků a jejich rodin proti bratrské pokladně.
 • Projev přednesl v Mostě.
 • Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků a Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Novokooperačního spolku v Nové Vsi (1908).
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

URBAN Vojtěch – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za místopokladníka

URBAN J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

URBANEC František – Červený Kostelec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

URBÁNEK Jan – Most/Nová Ves u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na členské schůzi 3. dubna 1893 zvolen za člena „poradního komitétu“, který měl na starost vybrat dárky pro dítka pod „Májový stromek“
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen knihovníkem
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě knihovníkem
 • na měsíční schůzi 1. dubna 1894 zvolen za člena komíté pro májová stromek
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za účetního
 • na měsíční schůzi 7.července 1895 zvolen za delegáta na dvoletou slavnost Spolku Farberc
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za účetního
 • na měsíční schůzi 5.dubna 1896 byli zvoleni delegáti do tzv. křížové organizaci a zvolen za delegáta k Spolku Omladina v Souši
 • na výborové schůzi 19.července 1896 vyslán do Komořan
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za druhý místopředsedu
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité
 • na výborové schůzi 19.září 1897 zvolen za revisora spolkové knihovny
 • na měsíční schůzi 3.října 1897 obdržel podporu 5 zlatých

URBÁNEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za revisory účtů ve výboru
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • v únoru 1894rezignoval na clena zábavného komité
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité

UREŠ Václav (1859 -?) – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • Narodil se 19.3.1859 v Bzděkově u Březnice v okresu Blatná
 • do Hostomic v roce 1893
 • V roce 1907 pracoval na dole Friedrich Kleinschacht.
 • Pro anarchistické aktivity na dolech šikanován vedením závodu, byla mu dávana nejhorší a málo placená práce. Potom co si společně s dalším anarchistou Františkem Krausem šli stěžovat na správcem dolu, dostali 14 denní výpověď.
 • V roce 1921 již hornický penzista, i tak pracoval jako dělník u Josefa Veselého ve Světci
 • manželka Marie Urešová, narozena 18.1.1862 ve Věšíně u Březnice, do Hostomic r. 1893
 • děti: Marie (1897), Vincenc (1901) a Antnoie (1903)
 • v roce 1921 bydlel v Úpořské č. 180 v Hostomicích

URSIČ Karel – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Omladina“ v Duchcově
 • v roce 1902 jednatel