V

VACEK Augustin – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako předseda

VACEK Josef – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako účetní

VACEK František – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako člen výboru
 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

VACEK – Maffersdorff u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VACEK August – Police nad Metují

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • člen Občanského vzdělávacího spolku „Proletář“ v Polici nad Metují
 • v roce 1897 předseda spolku

VACEK Josef – Police

 • Anarchista z Police z Vysočiny.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

VACEK Matěj – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist. Povoláním horník.
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius III. Během nemoci finančně podporoval kamaráda Františka Fialu v roce 1907.

VACÍN František

 • Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

VACÍNOVÁ Teresie – Růžodol u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

VÁCLAVA Karel – Dvůr Králové nad Labem

 • Východočeský anarchista ze Dvora Králové nad Labem.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen a pokladník spolku Klub mládeže Ratolest, odbočka Dvůr Králové nad Labem.
 • Bydlel na adrese Městská Podstráň č.p. 1007, Dvůr Králové nad Labem.
 • Člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 člen ústředí DTJ
 • v roce 1911 předseda celé DTJ

VÁCLAVÍK Josef – Hrádek/Horní Růžodol u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním tkalcovský dělník
 • v roce 1897 pracoval u firmy Sigmund Golschmidt v Hrádku, kde vypukla stávka v květnu
 • příjmal příspěvky na podporu stávkujících
 • bydlel na adrese Nové náměstí č.p. 10 v Hrádku
 • později v Růžodolu u Liberce.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „ Proletář“ v Liberci.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Horní Růžodol.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1910, 1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Příspěvky na tiskový fond časopisu „Zádruha“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906. 
 • Účastník Sjezdu anarchistů českých v Praze ve dnech 29 – 31. 5. 1909, kde byl zvolen pokladníkem jednotného vězeňského fondu všech anarchistických organizací.
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č.p. 223 u Liberce.

VÁCLAVÍKOVÁ Zdeňka – Horní Růžodol u Liberece

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VÁCLAVÍKOVÁ Božena – Hrádek nad Nisou

 • Severovýchodočeská anarchistka z Jablonce
 • členka a dlouholetá funkcionářka Čtenářsko vzdělávacího spolku „Květ“ v Hrádku nad Nisou
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 7. února 1902 policejní razie v Hrádku u Liberce (13.února na Žižkově a v Žitavě) zatčeno 13 anarchistů z Hrádku vesměs členu spolku „Květ“, odvedeni do vazby do Liberce, bez živitele 10 žen a 13 dítek
 • pověřena koordinací peněžných sbírek pro rodiny uvězněných anarchistů
 • bydlela na Novém náměstí č.p. 10 v Hrádku

VÁGENKNECHT J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VÁGNER

 • Severočeský anarchista a horník. V roce 1906 pracoval na dole Johana. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VÁGNER Arnold

Severovýchodočeský anarchista z Weisbachu u Frýdlantu. Člen spolku ve Weisbachu u Frýdlantu.

VÁGNER František – Most 

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na měsíční schůzi 18. srpna 1895 přijat za člena
 • 31. srpna 1895 referent přednášky spolku

VÁGNER František (1861 – 1926) – Teplice/Duchcov

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Narodil se 3. dubna 1861 v Roztoklátu u křivoklátu
 • Aktivním příslušníkem hnutí byl i jeho bratr Karel Vágner souzený v procesu v červnu 1885
 • V roce 1878 přichází do Trnovan u Teplic. 
 • členem Čtenářské besedy v Teplicích
 • Odborného hornického spolku v Duchcově
 • V červnu 1884 se František Vágner zúčastnil v lese nad Hrobem tajné konference, na níž bylo kromě volby agitačního výboru usneseno založit tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké u Liberce
 • v roce 1887 mezi obžalovanými, obviněnými z tajného spolčo-vání, byl také František Vágner. Stejně jako v předchozích vyšetřováních, však úřady nebyly schopny prokázat jeho vinu a nakonec ho osvobodili.
 • Usadil se v Proboš-tově u Teplic, kde žil i jeho švagr Dominik Špergl, a ve smyslu svého poslání získával členy tajné organizace. A již 15. listopadu 1887 vytvořil první základní výbor.
 • V roce 1897 zakládá Místní hornicko–hutnický svaz v Mostě
 • Redakce časopisu „Nový věk svobody“.
 • na počátku 20. století odchází s hornickým transportem do Vestfálska a odtud do Belgie, kde přečká také 1. světovou válku
 • domů se vrací po vzniku ČSR
 • zemřel dne 3. března 1926 v Hornickém domě penzionistů v Unčíně u Krupky

VACHEK Jan –

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • cihlářský dělník
 • pracoval v Kaiserově cihelně
 • v roce 1896 sbírka kolegů po dobu nemoci

VAIC Vít

 • Anarchista.

VAIS Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za člena výboru

VAJS Václav – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za předsedu
 • Někdy uváděn jako Václav Weis.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

VAJDYŠ Václav – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru – revisor účtů
 • Západočeský anarchista z Literbachu na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Člen a předseda Všeodborového spolku Pokrok v Literbachu, součást ČFVO.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za předsedu
 • bydlel na adrese: Ratt č.p. 215

VAJDYŠ František – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za místopokladníka

VAJDYŠ – Mariánské Radčice

 • Severočeský anarchista z Mariánských Radčic u Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

VAJNER Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1897 člen představenstva

VAJNER František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

VAJVAR Josef – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávacího spolku Kniha.
 • V roce 1909 spolku věnoval knihy.

VÁL Jan – Žíželice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VÁLA Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v  1901 – 1902 člen představenstva

VALACHOVIČ M. – Růžodol u Mostu

 • Severovýchodočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupila i jeho manželka.

VALÁŠKOVÁ Anna – Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Liberce. Účastnice hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Členka Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

VALDMANN Josef – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách

VALDMANN František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Někdy uváděn také jako František Valtmann.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Spolku Omladina v Duchcově, v roce 1906 součást ČFVO.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

VÁLEČKA Leo – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • V roce 1881 odsouzen na 4 roky vězení z velezrady za propašování časopisu „Freiheit“ vydávaného Johanem Mostem.

VÁLEK Josef – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel Politického spolku Vílém Körber v Praze.

VALENTA Šimon (1850 – 1904) – Osek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen Dělnického vzdělávacího spolku Rozkvět v Oseku

VALENTA V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Distribuoval německy psaný časopis anarchisty Pierra Ramuse „Wohlstnd fur Alle (Blahobyt pro všechny)“, jak oznamují Hornické listy. objednávky časopisu přijímal na adrese Kohlgasse 21, II, 15, Vídeň V.

VALENTA František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním mužský krejčí.
 • Bydlel na adrese Teplická třída č.p. 235 v Duchcově.

VALENTA Antonín – Kamenné Žehrovice

 • Středočeský anarchista z Kamenných Žehrovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího spolku Jungman v Kamenných Žehrovicích.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VALENTA Josef – Beroun

 • Středočeský anarchista z Berouna.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Beroun.
 • Příspěvek na náhrobek anarchisty Josefa Marka.
 • Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Přihlášen do seznamu Federace bezvěrců ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VALENTA Antonín – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

VALENTOVÁ Marie – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

VALENTOVÁ Františka – Beroun

 • Středočeská anarchistka z Berouna. Manželka anarchisty Josefa Valenty.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VALEŠ František – Hostomice/Praha

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním cihlář.
 • V roce 1910 se stěhuje někam k Praze.
 • Člen Všeodborový hornicko hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ (1896-1914).

VALTER Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí. Na jeho valné hromadě 23.2.1908 hlasoval pro přistoupení spolku do Hornické federace při ČFVO.
 • Člen Hornické federace a České federace všech odborů.
 • V roce 1908 zastával funkci jednatele Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí a místní skupiny Hornické federace.

VALTER Vilém – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzena dne 10. 11. 1904 k 6 měsícům vězení
 • do vězení nastoupil v dubnu 1905
 • vyzva v „Omladině“ k podpoře a finančním sbírkám

VALTR – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond

VÁŇA Arnošt – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni a kovodělník.
 • Redaktor časopisu „Nový Kult“ ve Vídni.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1910, 1912 – 1914).
 • Snažil se založit nedaleko Vídně anarchokomunistickou koloniii.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Bydlel na Nordvesthahnstrase.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň II. okrsek
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Vídeň II. okrsek
 • bydlel na adrese: Nordwestbahnhofstrasse 27-III-9
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VÁŇA – Ledvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Osvěta“ pro Ledvice a okolí

VANCL Alois – Hrádek u Liberce/Martinice

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku nad Nisou.
 • V roce 1911 se přestěhoval do Martinic.
 • V roce 1913 další stěhování do Náchoda.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.

VANDÍREK Václav – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za předsedu
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • na ustanovující schůzi 22.března 1908 zvolen ředitelem
 • v roce 1908 – 1910 ředitel
 • v roce 1912 – 1916 ředitel
 • povoláním horník

VANDÍREK Josef – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen přísedícím členem výboru

VANĚK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891

VANĚK Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • člen smírčího soudu, zvolen na měsíční schůzi v únoru 1891

VANĚK Václav – Libkovice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

VANĚK Antonín – Stará Boleslav

 • Středočeský anarchista a dělník ze Staré Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakladatel skupiny ČFVO v Staré Boleslavi, za to propuštěn z práce.

VANĚK Antonín – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VANČURA – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1897 pomohl finančně anarchistovi Josefu Nyplovi

VANÍK Václav – Most (1862-1897)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním horník
 • zemřel 5.června 1897 při důlním neštěstí
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na výborové schůzi 9.května 1897 dána penežní podpora 5 zlatých

VANKE Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen členem výboru
 • na výborové schůzi 28.září 1891 zvolen náměstkem knihovníka

VAŇOUREK Josef – Lipětín/Kanada

 • Severočeský anarchista z Lipětína.
 • Člen spolku Omladina v Lipětíně.
 • V roce 1910 emigroval do Kanady do Sydney Mines.
 • Pracoval na dole Domonion Goal Company Canadien, o čem podal zprávu v Hornických listech.

VAŇOUS

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VÁPENÍK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891
 • na mimořádné valné hromadě 5.srpna 1894 zvolen přísedícím členem výboru
 • na výborové schůzi 18.srpna 1894 zvolen knihovníkem
 • na měsíční schůzi 7.července 1895 zvolen při doplnovací volbě za člena výboru
 • na výborové schůzi 20. října 1895 vyslán jako delegát k 3-leté slavnosti Vzdělávacího spolku v Ledvicích
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na výborové schůzi 21.června 1896 zvolen za delegáta k základní slanosti Spolku Omladina v Hostomicích u Bíliny
 • na měsíční schůzi 2. srpna 1896 zvolen jako delegát na spolkovou slavnost Spolku Omladina v Záluží u Mostu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 10.ledna 1897 zvolen za člena zábavného komité
 • na výborové schůzi 9.května 1897 dána penežní podpora 5 zlatých
 • na měsíční schůzi 3.října 1897 obdržel 2 zlaté za obcházení členů k valné hromadě

VAVERKA Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Dělnického všeobecného vzdělávacího spolku Májoslav v Ervenicích,
 • v roce 1908 jednatel spolku.

VÁVRA Josef – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 člen představenstva

VÁVRA Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VÁVRA – Machendorf u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspevky na tiskový fond „Zádruhy“.

VÁVRA Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VÁVRA Jan – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VÁVRA – Hořice

 • Východčeský anarchista z Hořic.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VÁVRA František – Třebochovice pod Orebem

 • Východočeský anarchista z Třebechvic pod Orebem u Hradce Králové.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO v „Nové Omladině“.

VÁVRA Václav – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu (1910).
 • Člen Potravního družstva „Volnost“ v Lomu.
 • V roce 1910 nemocen.
 • Později cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně (1913-1914).

VÁVRA Jan – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan
 • Dne 17. března 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

VAVROCH J. – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

VAVROCH – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna u Kladna (1906).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen ČFVO Smečno.
 • Delegát na sjezdu ČFVO v roce 1905
 • v roce 1905 řečník na schůzích za ČFVO na Kladensku

VAVŘÍN Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VEBER Bohumil – Horní Růžodol

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VEBER V. – Horní Růžodol

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

VEBER Josef – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

VEBER František – Zvodava

 • Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového splku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

VEBEROVÁ Teresie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

VEDRAL – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

VECHA

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

VEIS Václav – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • v roce 1904 předseda

VEISS Vilém – Krupka

 • Severočeský anarchista z Bohosudova u Krupky. Povoláním horník.
 • V roce 1908 pracoval na dole Dobelhof III.
 • Člen Spolku osazenstva Dobelhof III, v roce 1908 zastával funkci jednatele.
 • Spolek se scházel v hostinci „Fortuna“ v Bohosudově.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

VEJLUPEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891, v březnu 1892 obdržel peněžní podporu 5 zlatých

VEJPRAVA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen Volné organizace v Horním Lomu
 • v roce 1905 předseda

VEJSER Arnošt – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

VELECH Václav – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1902 svatba s Magdalenou
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

VELECHOVÁ Magdalena – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1902 svatba s Václavem Velechem
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

VELIČKA – Velká Hrabová

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VENCL Václav – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista z Záluží u Mostu
 • v roce 1921 bydleli v Záluží č. 43, dům patřil Potravnímu družstvu „Budoucnost“

VENCL František – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Dříve v Háji u Duchcova
 • Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914)
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 151 hlasů

VENCL J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville. Předplatitel Hornických listů.

VENCLÍČEK Antonín – Kopisty

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • zakládající člen Skupiny Volných myslitelů v Kopistech dne 11.prosince 1921
 • na ustanovující schůzi zvolen za člena výboru

VENCLÍČEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

VENCLOVÁ Františka – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • členka Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 zvolena pokladnicí Duchcovské federace
 • bydlela v Háji u Duchcova č.p. 36
 • manžel František Vencl

VENCLOVSKÝ František – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista z Ledvic, později se přestěhoval do Hrdlovky u Duchcova.
 • V roce 1909 bydlel v Ledvicích č.p. 139.
 • Příslušník anarchistické a animilitaristické mládeže.
 • V roce 1908 během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů byla u něj provedena domovní prohlídka, policie důkazy proti němu nenašla, a tak nakonec nebyl obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908. Žaloby byla nakonec stažena pro nedostatek důkazů.
 • Na základě konference anarchistické mládeže, která rozhodla o vydávání vlastního časopisu anarchistické omladiny, pověřen společně s Václavem Draxlem obstarat vydávání tohoto listu s názvem „Mladý průkopník“ a byl delegován jako člen přípravného výboru.
 • Člen Klubu mládeže Ratolest. Redaktor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Nová ves u Duchcova – Hrdlovka č. p. 36.
 • Při svém pobytu v Ledvicích bydlel na adrese Ledvice č.p. 139.
 •  Člen Volné Myšlenky v Ledvicích.
 • V roce 1908 zvolen místostarostou Volné myšlenky v Ledvicích.
 • Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908. 
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, pověřen koordinací sbírky. Peníze mely být zasílany na jeho adresu.
 • V roce 1910 se přestěhoval na adresu Nová Ves č.p. 36 u Duchcova.

VENGEROVIČ

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a kalendářů ČAF.

VEPŘÍK Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 10 dní těžkého žaláře

VERUNĚK František – Nová ves – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova.
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce.

VESELÁ Augustýna – Želénky

 • Severočeská anarchistka ze Želének u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VESELÁK Josef – Katzekubl u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru jako výběrčí pro Katzekubl

VESELÝ J. – Louka u Litvínova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku horníků obojího pohlaví v Louce u Litvínova
 • v roce 1905 jednatel
 • bydlel na adrese: Louka č.p. 74
 • provozoval hostinec „U Veselého“ na stejné adrese, kde měl spolek svoji místnost a kde se místní anarchisté scházeli

VESELÝ František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za prvního předsedu

VESELÝ František – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VESELÝ Jan – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VESELÝ Jan mladší – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VESELÝ – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga.
 • Předplatitel časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VESELÝ

Anarchista. Padl na frontě 1. světové války.

VESELÝ Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • od jara 1906 důvěrník ČAF Kladno
 • skupina vznikla na jaře 1906, zakladajících 10 členů, z toho jedna žena
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • bydlel na adrese: 8.ulice č.p. 969 na Kladně
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

VESELÝ Antonín – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • bylo u něj možno zakoupit lístky na akce Vzdělávacího spolku „Pokrok“
 • bydlel na: Všehrdova č.p. 923, Žižkov

VESELÝ František – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a důvěrník Skupiny anarchistické mládeže na Žižkově.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • zakládající člen Volné skupiny mladé generace na Žižkově, založena v polovině roku 1905, při vzniku 16 členů
 • zvolen důvěrníkem
 • v lednu 1906 skupina přejmenována na Skupinu mládeže ČAF na Žižkově, čítala asi 10 členů, čile kolportovala, například 1800 kusů broužurky Všeobecná stávka atd
 • bydlel na: Všehrdova č.p. 923, Žižkov

VESELÝ Stanislav

 • Anarchista a horník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

VESELÝ Štefan – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1903 člen představenstva

VESELÝ Alois – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1900 – 1901 člen představenstva

VESELOVSKÝ – Chudeřice

 • Severočeský anarchista z Chudeřic.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

VEŠKRNA Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892

VETCHÝ

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VĚTROVEC Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond ČFVO

VĚTROVEC Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 sbírka na vězeňský fond ČFVO

VĚTROVEC Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

VĚTROVEC Václav – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • svolavatel táboru lidu v Souši 3. července 1904 svolaný anarchisty, táboru předsedal dle shromažďovacího zákona

VĚTROVEC František – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1922 – 1926 člen představenstva
 • povoláním horník
 • Severočeský anarchista ze Souše. Povoláním horník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1910).
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.

VĚTROVCOVÁ Anežka – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena – knihovnicí

VEVERKA Václav – Vídeň

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

VEVERKA František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1900 – 1901 člen představenstva
 • v roce 1902 – 1905 ředitel

VEVERKA Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1897 člen představenstva
 • bytem v Lomu č.p. 285
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

VEVERKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • zvolen 1. jednatelem na ustanovující schůzi 1890
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891
 • na měsíční schůzi v srpnu 1891 zvolen revisorem pro volbu funkcionářů spolku a členem volebního komitétu
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen prvním jednatelem, dne 4. října 1891 funkci složil

VEVERKA Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat za člena na výborové schůzi 30.dubna 1893

VEVERKOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.5.1902

VIDOCH František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VICH František (1883 – 1952) – Záluží u Mostu/Želénky

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu, od roku 1909 v Želenkách
 • Narodil se 23.10.1883 v obci Zlonice u Slaného
 • manželka Františka roz. Vaňková ze Zlonic (vdova) se synem Josefem Vaňkem, zemřela 11.3.1948
 • děti: Libuše Víchová (1919)
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Želénkách
 • v roce 1921 v Zabrušanech č.p. 37
 • zemřel 18.10.1952, pochován v Zabrušanech

VIK J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VIKTORA Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

VILDA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na měsíční schůzi 7.září 1894 přijat za člena
 • na měsíční schůzi 2.prosince 1894 zvolen volebního odboru na valnou hromadu spolku (vystavování kandidátních listin atd)
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za druhého místopředsedu
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité
 • na mimořádné výborové schůzi 4 srpna 1895 vyslán jako delegát na spolkovou slavnost do Souše
 • na měsíční schůzi 6.října 1895 zvolena 4 členná deputace k Čtenářsko zabavnému spolku Omladina v Mostě a zvolen za jednoho z delegátů deputace
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za prvního místopředsedu
 • na měsíční schůzi 1. března 1896 bylo rozhodnuto, že spolek bude pravidelně vysílat delegáta na měsíční schůze ostatních spolků, přihlásil se pro Spolek Omladina v Souši

VILD – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VILDMAN Vilém – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen správní rady

VILDMAN Jan – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za knihovníka

VILHELM Matěj – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru.
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně, v roce 1907 předseda spolku Omladina.
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 63 u Mostu.

VINČÁLEK – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VINOPAL – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VINŠ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže. Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

VINTER E. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VIRT Jan – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Duchcově (1898 – 1899)
 • v roce 1898 člen představenstva

VISNER – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VÍŠEK Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. 
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen pokladníkem celé organizace.
 • Bydlel na adrese Střední ulice č.p. 684 v Duchcově.

VÍŠEK J. – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • V roce 1910 organizoval finanční sbírku na anarchistický vězeňský fond ve spolkovém hostinci Austria v Duchcově.
 • Kvitován na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy.

VÍT – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • distributor kalendářů ČAF.

VITÁČEK – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

VÍTEK Josef (1874 – ?) – Most/Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • nejdříve působil v Mostě, v roce 1901 v Mostě č. 735
 • narozen 12.2.1874 v Měcholupách č. 54
 • rodiče: Václav Vítek a Johana r. Jiřincoví z Čečovic
 • manželka Anna r. Fenslová (1874)
 • bezvěrecká svatba 22.4.1901 v Mostě
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň XIV
 • v roce 1906 pokladník
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

VÍTKOVÁ Anna (1874 -?) – Most/Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozena 8.3.1874 ve Vtelnu č. 55
 • za svobodna Anna Fenslová
 • rodiče: František Fensl z Lišinice č. 28 a Anna r. Grieslová z Havraně č. 26
 • manžel Josef Vítek (1874)
 • bezverecká svatba 22.4.1901 v Mostě
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň XIV
 • články do „Práce“

VÍTEK Jindřich – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat za člena na výborové schůzi 30.dubna 1893.
 • V roce 1909 zorganizoval sbírku na Hornické listy na Hornickém plesu.

VÍTEK František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

VITELI F. – Konobrž

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Konobrži
 • v roce 1924 zvolen za revisora účtů

VITÍK Václav – Heindrof/Liberec/Weisbach u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Heindorfu (Hejnice), dnes součást Liberce
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • organizoval v místě sbírky na Agitační fond (1907)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér Májovéhp čísla anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

VIZINA Antonín – Třebechovice pod Orebem

 • Východočeský anarchista z Třebechovic pod Orebem u Hradce Králové.
 • Povoláním strojník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

VLACH Petr – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na měsíční schůzi 7.září 1894 přijat za člena
 • na měsíční schůzi 2.prosince 1894 zvolen volebního odboru na valnou hromadu spolku (vystavování kandidátních listin atd)
 • na mimořádné valné hromadě 2.června 1895 zvolen za přísedícího člena výboru
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru

VLACH Josef – Červený Kostelec/Hořice/Horní Růžodol u Liberce

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Později se stěhuje do Hořic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Havlíčkova ulice č. p. 802 v Hořicích.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • od července 1906 důvěrník Volné skupiny ČAF Hořice
 • bydel na adrese: Havlíčkova č.p. 802
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • v roce 1905 oznámení o založení družstva anarchistů: Družstvo obuvnické a krejčobské v Horním Růžodole u liberce
 • adresa: Horní Růžodol č.p. 164
 • přihlášky směřovany na jeho adresu

VLACH Josef – Smečno

 • Středočeský anarchista a horník ze Smečna na Kladensku.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

VLACH Karel – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Volné organizace v Horním Lomu
 • v roce 1905 věnoval psací potřeby

VLACH Karel – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku. Povoláním horník.
 • V roce 1908 vystoupil z katolické církvě.
 • Člen Hornické federace, v roce 1908 důvěrník místni skupiny Hornické federace ve Smečně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

VLACH Karel – Nová Ves – Hrdlovka

 • Severočeská anarchista z Nové Vsi – hrdlovky,
 • V roce 1909 mu zemřela žena Barbora Vlachová

VLACH – Praha VI

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VLASÁK – Liberec

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 pracoval v dílně p. Hausera v Liberci
 • mezi kolegy organizoval sbírky na stávkující krejčí v Jablonci nad Nisou (1897)

VLČEK Antonín – Most/Lom/Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1908 člen představenstva
 • v roce 1909 místoředitel
 • v roce 1910 – 1912 ředitel
 • bytem v Lomu č.p. 186, poté 41
 • Někdy psán také Antinín Wlček.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečnil na 1 .máji 1906 v Souši.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru.
 • V roce 1910 zvolen za ředitele Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • Později zvolen za ředitele anarchistické Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích.
 • Knihovník Veřejné lidové knihovny Čelakovski v Lomu v roce 1907.
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1908 a 1909 přísedícím představenstva
 • bydlel v Lomu č.p. 42
 • na valné hromadě 18.července 1915 zvolen ředitelem až do roku 1933

VLČEK Josef – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 náhradník ve výboru

VOBORNÍK – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO Most dne 29. července 1906.
 • Na ustanovující schůzce ČFVO informační přednáška o ČFVO.

VOBOŘIL – Grunwald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VOCÍLEK Václav – Ledvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • bydlel v Ledvice č.p. 13

VOCÍLEK Jan – Třebušice (?-1907)

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů v letech 1904 až 1907
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius V v Kopistech
 • Zemřel při důlním neštěstí dne 11.srpna 1907

VOCÍLKA Antonín – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 člen výboru
 • povoláním kovář

VODÁK Jan (1863-?) – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Chicaga. Do USA imigroval 1880 a občanství získal v roce 1883. Manželka Josefina Vodaková. Měli potomky John, Otto, Wilham, Emilia.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1884 -1886).
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Bydlel na adrese W. Street 396, Chicago.

VODIČKA Alois

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • za prací do Německa
 • povoláním tkadlec

VODRÁŽKA Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

VODRÁŽKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

VODRÁŽKOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.3.1903

VOHÁNKA František – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech.
 • V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, a poté vzniklé Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny Hornické federace v Komořanech,
 • v roce 1908 zvolen za důvěrníka místní organizace.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech
 • v roce 1904 předseda
 • bydlel na adrese: Komořany č.p. 23

VOHÁNKA Gustav (1876-1908)– Most/Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 15.1.1876 v Mostě
 • otec: Joseg Vohánka
 • manželka Josefa r. Aubrechtová, narozen 15.6.1877 ve Volduchách u Rokycan
 • bezvěrecká svatba 16.10.1901 v Mostě
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 druhý pokladník
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Zemřel v roce 1908.
 • Povoláním horník.

VOJÁČKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.2.1905

VOJNA František – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za místopokladníka

VOJTĚCH Bohumil – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen místojednatelem

VOJTÍK Valentin

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 přéspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

VOJTÍŠEK Josef – Praha/Vinohrady

 • Severočeský anarchista z Duchcovska, poté působil v Praze.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Souzen v procesu s anarchisty z tzv. Vosích hnízd.
 • Minimálně od roku 1908 pobývá v Praze na Královských Vinohradech.
 • Povoláním skladník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.

VOKÁČ Jan – Most/Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen náhradníkem ve výboru na ustanovující schůzi 1890
 • na pololetní valné hromadě 15. března 1891 zvolen předsedou
 • Povoláním horník.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářú ČAF. Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.

VOKÁČ František – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen odborného spolku v roce 1901 mu byla ukradena legitimace jistým Josefem Peleškou

VOKÁČ – Plzeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VOKAS Jan – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za místopředsedu
 • poděkování „Kuřáckému klubu“ v Růžodole za dárky pro dítky (1896)

VOKURKA Alois – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

VOLÁK J.

 • Severočeský anarchista a horník. Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

VOLÁKOVÁ Marie

 • Severočeská anarchistka. Podílela se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu). Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčena a odsouzena, obviněna z nabádání horníků k zastavení práce.

VOLDŘICH Josef – Nové Verneřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1903 kontrolor

VOLEJNÍK – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

VOLEK Josef – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • 1902 člen dozorčí rady

VOLF František – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za účetního

VOLF František – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.

VOLF František – Praha

 • Pražský anarchista. Povoláním tkadlec.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. 
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

VOLF – Žďár u Mladé Boleslavi

 • Středočeský anarchista ze Žďáru u Mladé Boleslavi.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VOLF Čeněk (1878 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Někdy psán i jako Wolf Čeněk
 • narozen 6.4.1878 v Záhořanech v Milevsku
 • do Lomu 1898
 • manželka Alžběta Volfová, nar. 2.8.1878 v Zbraslavicích u Kutné Hory
 • děti: Josefa (1902) v Lomu, Ludvík (1903) v Lomu a Václav (1905) v Lomu
 • Člen Hornicko – huntinckého spolku pro oboje pohlaví v Lomu.
 • V letech 1908 – 1909 zvolen za předsedu hornicko – hutnického spolku.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Po založení Zemské jednoty horníků v roce 1909 se stává také členem.
 • V roce 1914 nezaměstnaný
 • v roce 1921 důlní tesař na dole Marie v Lomu
 • v roce 1921 bydlel v Jauresově ulici č. 120 v Lomu

VOLF Ondřej – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen spolku Omladina. v 90 letech pdspizen na 6 měsíců těžkého žaláře.

VOLF Jiří – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodčeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Zemřel na následky nelidského věznění za 1.světové války.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy na severovýchodě.

VOLF Václav – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906.
 • V ČFVO Hrádek zvolen důvěrníkem.
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hrádek u Liberce
 • od července 1906 důvěrník ČAF Hrádek u Liberce
 • bydlel na Rossengasse v Hrádku
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

VOLFOVÁ Marie

Anarchistka. Psala články v časopise „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

VOLMA Josef – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

VOLMA Mat. – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za správce spolkového domu.

VOLENTA František – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

VOHRYZKOVÁ Marie – Praha/Žižkov

 • Pražská anarchistka a manželka Karla Vohryzka.
 • Pomáhala s vydáváním anarchistických časopisů ČFVO.
 • Bydlela v Riegrově ulici č.p. 42 na Žižkově

VOMÁČKA Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za přísedícho člena výboru
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VONDRA J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VONDRÁČEK František – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

VONDROUŠ Eduard – Hořice

 • Východčeský anarchista z Hořic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Hořice.
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VONDROUŠOVÁ Anna – Hořice

 • Východčeská anarchistka z Hořic.
 • Manželka anarchisty Eduarda Vondrouše.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VONDROVÁ Vilemína – Osek

 • Severočeská anarchistka z Oseka.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VONDŘICH B. Eduard – Ostrava

 • Moravsko-slezský anarchista z Moravské Ostravy.
 • Povoláním horník,
 • Spolupracovník anarchisty Martina Vágnera.
 • Vydavatel satirického dělnického časopisu „Bič“

VOPAT Josef – Hořany u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hořanech u Mostu
 • na valné hromadě 28.ledna 1923 zvolen za místopředsedu

VOPAT Martin – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1898 místoředitel
 • v roce 1900 – 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 ředitel
 • v roce 1905 ředitel
 • bytel Lom č.p. 332

VOPAT František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1903 člen dozorčí rady
 • v roce 1904 místoředitel

VOPAT Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na pololetní valné hromadě 19.února 1893 zvolen místopředsedou
 • na výborové 23.července 1893 zvolen jednatelem za odcestovalého Antonína Pospíšila
 • v srpnu 1893 vyslán jako delegát do Duchcova
 • penežní podpora v nezaměstnanosti v srpnu 1893
 • vyslán jako delegát na slavnost Odborného spolku do Záluží u Mostu dne 26.prosince 1893
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za prvního místopředsedu
 • na měsíční schůzi 1. dubna 1894 zvolen za člena komíté pro májová stromek
 • na měsíční schůzi 3. června 1894 vyslán jako delegát na 2-letou slavnost Dělnického spolku pro zaopatřování potravin a bytů Jednota v Horním Litvínově
 • na mimořádné výborové schůzi v červenci 1894 zvolen do tříčlenné výjednívací komise pro domluvení nové spolkové místnosti v hotelu „U Modré hvězdy“)

VOPĚNKA Jan

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen jednatelem ČFVO.
 • Na jezdu ČFVO zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.

VOPIČKA František – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zatčen na 1 .máji 1906 v Lomu, avšak na nátlak demonstrujícíh, kteří obklíčili četníky propuštěn, avšak druhý den ho přišla poclie zatknout do jeho bytu. Stanul před soudem a odsouzen na 3 týdny žaláře.

VOREL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen členem zábavného výboru spolku
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891
 • na měsíční schůzi v srpnu 1891 zvolen revisorem pro volbu funkcionářů spolku
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen místopokladníkem
 • v říjnu 1891 odcestoval z Mostu, vzdal se funkce a členství, opětovně přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 5.února 1893 zvolen revisorem účtů
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě revisorem účtů

VOREL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru

VORTEL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

VOŘÍŠEK Gustav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1905 místoředitel

VOŘÍŠEK – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond

VOSTRÝ Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • v roce 1901 bytem Most č. 678

VOSTRÝ Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • v roce 1899 člen výboru a účetní spolku

VOŠMÍK – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Háje u Duchcova (1906).
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

VOSMÍK Josef – Zálužany u Chabařovic

 • Severočeský anarchista a horník ze Zálužan u Chabařovic.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.

VOSMÍK Václav – Zalužany/ Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • ustanovující schůze 16. srpna 1903 založena SFH Zalužany, zvolen důvěrník místní skupiny
 • později z Bohosudova u Krupky.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen stávkového výboru při hornické stávce v roce 1900 za anarchistické horníky.

VORLÍČEK Antonín – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za prvního knihovníka
 • v roce 1895 knihovník

VORLÍČEK – Beroun

 • Středočeský anarchista z Berouna.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VOŘECH Antonín (1876 -?) – Kutršice/Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Kutršic na Mostecku.
 • Narozen 7.2.1876 v Hrdlí u Litoměřic
 • matka Marie Vořechová
 • v roce 1908 vdovec
 • druhá manželka Josefa Nová, narozena 24.1.1880 v Nebřezíně u Kralovic, rodiče František a Anna Nový
 • svatba 5.5.1908
 • svědci: František Brandl a Josef Táborský
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1908 bytem Duchcov č. 345

VOSTÁREK František – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

VOTAVA Jan (1887 – 1907) –

 • Jihočeský anarchista a básník
 • narozen 14.května 1887 v Záhorčí u Chelčic
 • Jako patnáctiletý napsal almanach Z nejmladších, autorem prózy Když vzpomínalo mládí (mezi roky 1901 – 1905), jehož vydání bylo zkonfiskováno
 •  Krátce byl novinářem Času a Revue revuí, jeho články otiskli také ve Stráži Lidu či Českém slově. Zapojil se také do anarchistického hnutí
 • publikoval v anarchistickém tisku Práce, Komuna, Volné myšlenky, Matice svobody aj
 • zemřel 26.srpna 1907 na tuberkulózu
 • pohřeb 28. srpna 1907 v Neustupově u Mladé Vožice

VOTAVA Jan – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech.
 • V roce 1909 zvolen do výboru spolku.

VOŽECH Karel – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen Spolku volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, v roce 1908 jednatel.

VOŽECH Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • zatčen 7. srpna 1904 v redakci „Omladiny“

VRABEC – Regensburg

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

VRABEC – Kupferberg

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VRABEC Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za náhradníka ve výboru
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VRABEC František

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen spolku Omladina.
 • Redaktor časopisu „Omladina „ (1892 – 1893).

VRABEC V. – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 podpora od místních anarchistů

VRÁNA František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • člen smírčího soudu, zvolen na měsíční schůzi v únoru 1891

VRÁTNÍK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na výborové schůzi 9.května 1897 přijat za člena
 • na společné spolkové zábavě 11. června 1897 zvolen za spolek do společného komité k ostatním spolkům co pořadatel
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen za místopokladníka
 • v roce 1897 bydlel na adrese Teplická silnice č.p. 864 v Mostě

VRÁTNÝ Václav – Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník z Libkovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla.
 • Na zasedání zvolen do předsednictva jako zapisovatel.
 • Člen Hornické federace, poté Zemské jednoty horníků (1909 -1914.)

VRBA František – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen do funkce druhý jednatel

VRBA Alois – Ostrava

 • Moravskoslezský anarchista z Ostravy.
 • Redaktor časopisu „Volnost“ v Moravské Ostravě (1898).
 • Bydlel na adrese Pivovarská č. p. 6 v Moravské Ostravě.

VRBA – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista a cihlář z Liberce.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Liberec.

VRBA Václav – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Po stávce anarchistickýc horníků v roce 1906 zatčen četník, po udání stávkokazů.

VRBA Jakub – Všechlapy

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

VRBENSKÝ J. – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista a živnostník z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na tisový fond časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

VRBICKÝ

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VRBNICKÝ Rudolf – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen spolku Klub mládeže Ratolest a důvěrník odbočky na Ústeckoorlicku.

VRBSKÝ Jan – USA

 • Český anarchista žijící v USA z New Yorku.
 • redaktor časopisu „Volné listy“ (1893 – 1917) v New Yorku.
 • Člen anarchistické skupiny „Samospráva“ v New Yorku.
 • Bydlel na adrese Johnson Ave 79, Brooklyn E. D., New York.

VRCHOSLAV Emil – Červený Kostelec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Odborného spolku dělnictva textilního v Červeném Kostelci
 • na ustanovující schůzi 28.února 1897 zvolen jednatelem

VRKOSLAV Rudolf – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

VRŠIČ Kryštof – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.

VRŠOVSKÝ Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1897 místoředitel
 • bytem Lom č.p. 218

VRŠOVSKÝ – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Háje u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

VUCH Vojtěch – Sobědruhy

 • Severočeský anarchista ze Sobědruh u Teplic. Někd psán také Wuch. Povoláním horník.
 • Delegát anarchistických horníků v báňském společenstvu. Řečník na veřejné schůzi teplických anarchistů v Trnovanech v hostinci „U belgického dvora“ dne 16.června 1906, několikatisícový s ekonal ve stejný den v Mostě proti bratrské pokladně.
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906.
 • Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Teplice.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Bydlel v Sobědruhách č.p. 89. (Soboten)

VUNSH Václav – Praha/Žižkov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VYČICHLO Václav (1880-1930) – Duchcov/Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova. V roce 1910 v Lomu.
 • Narodil se 18.5.1880 v Bílém Podolí u Čáslavi
 • manželka Anna Vyčichlová z Čáslavska
 • svatba 13.4.1903 v Semtěši
 • V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči, kde byl zvolen za hornického delegáta za anarchisty ve volbách do báňského společenstva.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Požadavky stávkujících vedení závodu tlumočil právě Václav Vyčichlo. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Záslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkujííc solidárně přidali do požadvků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcící a propuštěné Volným sdružením českých horníků.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místostarostou ČFVO.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Na zasedání zvolen do předsednictva jako předseda.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Člen a jednatel Politického klubu dělnického, v roce 1906 součást ČFVO.
 • Člen Hornické federace, v kde zastával funkci pokladníka.
 • Poté člen Zemské jednoty horníků.
 • Správce vězenského fondu na severu, sbírky pro pronásledované anarchisty.
 • Po dobu uvěznění Václava Krampery v roce 1908 zastával pozici šéfredaktora Hornických listů, jinak člen redakční rady Hornických listů.
 • Na starost příjem objednávek a peněz za pohlednice, brožury atd.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1910 zvolen za předsedu Všeodborového kooperativního spolku v Lomu.
 • Člen Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu
 • v roce 1911 předseda, v Lomu č.70
 • Zemřel 10.3.1930 na rozedmu plic, pohřeb 13.3.1930, pochován v Duchcově

VYDRA Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • v roce 1901 místoředitel

VYDRA Jan – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

VYDRA František – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek. Někdy psán také František Widra.

VYDRA Karel – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Předseda anarchistického spolku Mezdinárodní jednota Hostomice.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeoborového odborného hornicko hutnického a vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomících (založen 1892)
 • v roce 1902 jednatel
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících

VYDRA Vincenc – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

VYHLÍDKOVÁ Bohuslava

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VYHNAL

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

VYHNÁLKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

VYKUTIL Josef – Liberec/Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1897 se stěhuje z Liberce a loučí se s anarchistickými kamarády v časopise „Proletář“
 • později v Náchodě
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • na počátku roku 1897 se z Liberce odstěhoval

VYKYSAL A. – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Volné Myšlenky v Ledvicích.
 • V roce 1908 zvolen starostou Volné myšlenky v Ledvicích.
 • Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908.
 • Bydlel na adrese Ledvice čp. 13.

VYKYSAL František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně, na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.

VYNŠ Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

VYSKOČ Josef – Litice/Lom

 • Západočeský anarchista a horník z Litic na Nýřansku u Plzně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Důvěrník ČFVO Litice.
 • Člen a důvěrník Všeodborového spolku Volný duch obojího pohlaví v Liticích, součást ČFVO.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen Hornické federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Plzeň.
 • V roce 1910 správcem veřejné knihovny v Lomu.
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomne federativní organizaci horníků bez politické strany
 • na konferenci zapisovatel
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VYSKOČ Vavřina – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA. Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

VYSKOČILOVÁ Marie

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1905 umřel manžel

VYSKOČILOVÁ Berta – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.2.1906

VYSOKÝ František – Rychnov nad Kněžnou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

VYSUŠIL Karel – Most/Duchcov/Ústí nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • zvolen 1. místopředsedou na ustanovující schůzi 1890
 • od 21.prosince 1890 předseda spolku
 • na měsíční schůzi 3.prosince 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za revisory účtů ve výboru
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 pověřen vyjednáním nové spolkové místnosti
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen do desetičlenného zábavného komité
 • v únoru 1894 rezignoval na clena zábavného komité
 • na výborové schůzi 18.února 1894 složil funkci revisora
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena 4.členné deputace na anarchistickou konferenci 26.1.1896 v Mostě
 • na výborové schůzi 11.dubna 1896 vystoupil ze spolku (poslal dopis)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Duchcově (1898 – 1899)
 • v roce 1898 ředitel
 • Severočeský anarchista z Ústí nad Labem. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. §
 • Souzen v procesu s anarchisty z tzv. Vosích hnízd.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Ústí nad Labem
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Ústí nad Labem
 • bydlel na adrese: Krásnobřezenská třída č.p. 65
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

VÝŠEK Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914), na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen pokladníkem.
 • Pověřen výběrčím členských příspěvků od členů Ochrany, ty mu měly být zasílany nebo osobně zaplaceny na adrese Duchcov č.p. 684.

VYTOUCHOVÁ Anna – Vídeň

 • Vídeňská anarchistka.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VYTOUCHOVÁ Julia – Vídeň

 • Vídeňská anarchistka.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

VYŽĎURA – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist. Povoláním horník.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.