W

WÁGNER – Haindorf u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Haindorfu u Liberce.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF /1904 – 1914).
 • Člen Spolku dělnická jednota pro Haindorf. Přednášky např. „Sugesce a hypnosa“.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

WÁGNER František

 • Severočeský anarchista a horník, bartr Martina Wágnera.
 • S bratrem působil jeden čas na Ostravsku, kde se snažili rozšířit anarchistické myšlenky mezi havíři.
 • Redakce časopisu „Hlídka na Ostravsku“ (1908) v Moravské Ostravě.
 • Redakce časopisu „Odborné listy“ na Ostravsku.
 • Člen a předseda odborného hornického spolku Prokop v Ostravě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

WÁGNER Martin (1855 – 1934) – Ostrava

 • Severočeský anarchista a horník, bartr Františka Wágnera.
 • Narodil se 11.11.1855 v Březových Horách u Příbrami
 • S bratrem působil jeden čas na Ostravsku, kde se snažili rozšířit anarchistické myšlenky mezi havíři.
 • Redakce časopisu „Hlídka na Ostravsku“ (1908) v Moravské Ostravě.
 • Redakce časopisu „Odborné listy“ na Ostravsku.
 • Člen a předseda odborného hornického spolku Prokop v Ostravě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Bydlel na adrese Moravská Ostrava č. p. 1120.
 • 15 března 1934 v Ostravě

WACHALEC František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

WALDA J. – USA: New Bedford

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

WANDERER Emanuel – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a místopředseda Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

WASTL Josef – Neukirchen

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • příspěvek na anarchistický vězeňský fond (1897)

WAŠÁK Josef – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za člena výboru

WÁVRA František – Vídeň

 • Vídeňský anarchista.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

WEBER – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

WEIDERSBERGER – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

WEILICH

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor anarchistických časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

WEINERT František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

WIENERT Vilém – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

WEINFURTER Čeněk – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1915 člen představenstva
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V letech 1906 pobýval v Moravské Ostravě.
 • Člen a předseda „Odborného hornicko – hutnického spolku“ v Lomu.
 • Člen Vzdělávacího spolku „Mladá síla“, v roce 1909 zvolen předsedou.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), odbočka SČH v Lomu.
 • V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen do ústředního výboru do kontrolní komise. Odmítl vstoupit do KSČ a držel se revolučně syndikalistických pozic.
 • Na VII. sjezdu SČH, který se konal ve dnech 6. až 7. 2. 1926 v Mostě zvolen tajemníkem celé SČH.
 • Celoroční řádná valná hromada Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích proběhla v neděli dne 5. 4. 1925 v hostinci „U Lípy“ v Lomu, kde bylo sídlo tohoto nejúspěšnějšího výrobního anarchistického družstva fungujícího od roku 1908.
 • V roce 1925 zasedl ve výboru pekárny a stal se předsedou dozorčí rady.
 • Bydlel na adrese Osecká ulice č. p. 391 v Lomu u Duchcova.

WEIS Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za místojednatele

WEIS Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • na valné hromadě 31. srpna 1913 zvolen členem správní rady
 • V roce 1914 člen správní rady
 • v roce 1915 – 1921 člen správní rady
 • povoláním horník

WELEK Josef – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • 1901 revisor účtů
 • v roce 1902 člen představenstva

WENZL Josef – USA

 • Česko-americký anarchista a horník, nejspíš pocházel ze severu. Předplatitel anarchistického časopisu Hornické listy (1909)

WILD B. – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1910).
 • V roce 1910 místní výberčí členských příspěvků ZJH. Příspěvky vybíral v hostinci pana Brože každou první neděli v měsíci.

WILDE J. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • někdy psán též Villde

WILHEM Jakub

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve společně se svojí chotí a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

WILHEM Matěj – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve společně se svojí chotí Josefou Wilhelmovou a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Sestra Antonie Wilhelmová, bratr Jakub Wilhelm.
 • Člen anarchistických družstev v Oseku a Záluží u Mostu.

WILHEMOVÁ Josefa (?-1910) – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista z Růžodolu u Mostu. Manžel Matěj Wilhelm.
 • V roce 1906 veřejně vystoupila z církve společně se svým chotěm a oznámili to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Členka anarchistických družstev v Oseku a Záluží u Mostu.

WINZHEIMER – USA: Bridgeport

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů

WÍTEK – Machendorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

WINTR

 • Severočeský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 speciální zpravodaj a distributor časopisu ČFVO „Nové Omladiny“, v té době také časopis stávkového výboru. Zatčen 30. srpna 1906.

WITNER Josef – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1900 pokladník
 • od půlky roku 1901 ředitel

WOKURKA Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

WOLLENBERG – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na Dělnické listy

WOLF  František – USA: New York/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů

WOLF Jan – Kopisty

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Lidumil“ v Kopistech
 • v roce 1904 jednatel
 • v roce 1905 předseda

WOLF Vincenz – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1908 a 1909 přísedícím představenstva
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

WOLF – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

WOLFEL Petr

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový věk svobody“.

WORLE – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů

WURSTIAL Jan – Praha

 • Pražský anarchista. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nuselské listy“ (1906) v Praze Nuslích.