ČESKO-SLOVENSKÉ ODBOČKY INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD (IWW)

UNIE ČESKÝCH KOVODĚLNÍKŮ IWW č.9. V NEW YORKU

Schůze odbývala každý druhý a čvrtý pátek v měsíci. Scházela se v hostinci pana J. Němečka v č. 406 E 73 ulice. V první polovině roku 1913 tajemníkem J. Suk, po něm přebírá František Růžička.

ČESKO – SLOVENSKÁ ODBOČKA IWW č. 242 V STAUNTON

Scházela se každou druhou neděli v měsíci v hostinci Ignáce Tilla. V úrvní polovině roku 1913 tajemníkem Petr Ivan, poté Karel Kyonka. Vroce 1913 předsedou Konrád Kurník.

ČESKO – SLOVENSKÁ ODBOČKA IWW č. 240 V DILLONVALE

Scházela se první sobotu v měsíci v hostinci p. Charváta. V roce 1913 tajemník B. Hřídel. Dne 13.července 1913 pořádala místní IWW benefiční výlet s hudbou ve prospěch rodiny Bernáškové.

HORNICKÁ ODBOČKA IWW č. 236 V BRADLEY

Konala své schůze každou první neděli v měsíci ve spolkové místnosti Mezinárodního spolku „Volnost“ v Bradley. V roce 1913 tajemník Václav Kanderlík.

ČESKO – SLOVENSKÁ ODBOČKA IWW č.3 V CLEVELANDU

Skupina odbývala schůze vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci. Scházela se v hostinci pana Kebla na rohu Dollof a McBride street. V první polovině rodku tajemníkem František Fencl, po něm tajemníkem Rudolf Matyáš. Během roku 1913 se ve funkcích vystřídali další členové: předsedou J. Novák, tajemníkem František Fencl, pokladník Stanislav Matyáš. Dalším členem J. Divoký.

KLUB „KOVODĚLNÍK“ IWW V ELIZABETH

V roce 1913 dopisovatel Karel Dvořák.