ČFVO Karlín: Proti vyhoštění S.K.Neumana z Řečkovic (1906)

„Účastníci recitačně-hudebního večera karlínskou skupinou Č.F.V.O. na počest kamaráda Stanislava Kostky Neumanna 19.srpna 1906  pořádaného, připojují se na na iniciativu kamaráda Julia Poláčka k protestům v listech našich již uveřejněných, proti nezákonnému vypovězení kamaráda Stanislava Kostky z Řečkovic.

Jest ostudou a nesmazatelnou hanbou samosprávy obce, že se našli bezpáteřní šosáci s pokryteckou morálkou, kteří dovedli pod nátlakem kněžoura, byrokrata, učitele-zpátečníka a houfu svíčkových bab z obce vyštvati českého básníka a poctivého člověka.“

Za Skupinu České federace všech odborů

Důvěrník Bedřich Sojka

Prohlášení místní skupiny ČFVO Karlín byli publikováno na stránkách Nové Omladiny dne 22.srpna 1906, číslo 51.

Stanislav Kostka Neumann