Členská schůze odbočky Sdružení československých horníků v Mostě 26.června 1926

Odbočka Sdružení československých horníků v Mostě konala v sobotu 26.června 1926 v klubovně Hornického domu svoji pravidelnou členskou schůzi, která začánala ve 20 hodin s obvyklým programem.

Výbor žádá členstvo, aby se schůze v plném počtu zúčastňovali. Zvláště v nynější kritické době, kde v celém světě pozorujeme sesilující reakci proti pracujícímu lidu namířenou. Nestačí býti pouze matrikovým členem, je třeba organisačního života činně se zúčastňovati“

Za odbočku Kvapil