ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÍ SPOLEK „OMLADINA“ V SOUŠI U MOSTU

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Souši (německy Čauš), dnes zaniklá obec, která musela ustoupit těžbě uhlí působil anarchistický spolek:

Čtenářsko-zábavní spolek »Omladina» v Čouši u Mostu. Spolek založen v prosinci 1893 se 101 členem. Výborové schůze třetí neděli v měsíci. Měsíční schůze čtvrtou neděli v měsíci. Valná hromada a výroční slavnost založení vždy v prosinci; kterou neděli, stanoví spolek.