ČTVRLETNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉHO KLUBU V DRÁŽĎANECH (1880)

Český klub v Drážďanech konal 5.července 1880 čtvrtletní valnou hromadu za účasti 35 členů. Spolek čítal 46 řádných členů. Pěvecký odbor měl 12 členů. Spolková knihovna měla 139 děl. Spolková místnost v „Hotel Kaiserhof“. Do nového výboru zvoleni:

 • KALVA Václav za předsedu
 • ŠESTÁK Jan za místopředsedu
 • BLUMEL Josef za jednatele
 • SAKRYD František za jednatele a za člena zábavého výboru
 • HEJL Josef za pokladníka
 • SMUTNÝ W. za knihovníka
 • PETRÁŇ J. za náhradníka a za člena zábavého výboru
 • VESELÝ A. za revisora a za člena zábavého výboru
 • SMUTNÝ za revisora
 • SOUČEK Karel za archiváře
 • RAMBAS J. za zpravodaje pěveckého odboru a za člena zábavého výboru
 • BODLÁK za člena zábavého výboru