DĚLNICKÁ BESEDA V BOHOSUDOVĚ

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Bohosudově, dnes součást Krupky působil anarchistický spolek:

Dělnická Beseda v Bohosudově odbývá vždy první neděli každého měsíce měsíční, druhou neděli výborovou a třetí neděli rozhovorní schůzi. Valné schůze odbývají se každého půl roku. Místnost v hostinci »U černého koně“.