Deputace anarchistů vyslána táborem lidu k ministru orby ve věci bratrských pokladen 7.července 1906

Deputace delegovaných táborem horníků 16.června 1906 v Mostě, které se účastnilo asi 20 000 havířů, byla složena výhradně z anarchistických hornických předáků Františka Kubínka, Josefa Písařoviče, Antonína Řehoře a Františka Podolky.

Anarchističtí delegáti na cestu do Vídně obdrželi peníze od Báňského společenstva skupiny II pro horní revírní okresy Chomutov-Most-Teplice. Návrh na proplacení cesty podal báňskému společenstvu František Kubínek. Peníze obdržel Antonín Řehoř v obnosu 280 korun, každý z anarchistických delegátů obdržel 70 korun na cestu do Vídně.

Deputace anarchistů byla předvedena dne 11.července 1906 poslancem Freslem k ministru orby hraběti Auerspergovi, kterému poslanec Fresl vysvětlil důvody návštěvy deputace. Pak se ujal slova anarchista František Podolka a podal ministru orby širší vysvětlení. Ministr orby vzal stížnost na vědomí a vyjádřil se, že je o tom potřeba obšírněji pojednat se sekčním šéfem, horním radou Hornhofem, ke kterému deputaci poslal. U horního rady referovala anarchistická deputace přes tři hodiny. Anarchisté mu vysvětlovali, jak se ustanovení jak stanov bratrské pokladny o nemocenském pojištění, tak i o bratrských pokladnách neshoduje se zákonem, a bylo poukázáno na článek 84. odstavec 7, jenž je v rozporu se zákonem. Dále anarchisté poukazovali na stav jmění bratrské pokladny a požadovali provedení technicko-matematické pojistné bilance atd. Anarchisté se odvolávali především na to, že „každá bratrská pokladna musí mít fond, který v případě zastavení dolování musí dostáti pensijním povinnostem, stejně tak povinnostem týkajícím se vyplácení reservního podílu zdravým členům, na který mají nárok“. Tak, aby se neopakovala situace vytunelované Mirešovsko-Libušínské bratrské pokladny.

Rovněž mu bylo tlumočeno přání hornictva, aby k prohlídkám a smírčímu soudu byli přiděleni vždy lékaři z jiných okresů, jelikož havíři těm, kteří jsou ustanovení nyní, nedůvěřují.

Písařovič Josef (1871–1945)