DLOUHO JSME TRPĚLI (Josef Boleslav Pecka)

(na melodii „Pod našemi okny . . .“)

Dlouho jsme trpěli 
bez vší příčiny,
dlouho pouta vlekli,
ač jsme bez viny.
Jen volných chcem druhů,
[: žádných pánů, sluhů :]
k hanbě svobody.

Dost jsme pracovali
pro vás, boháči.
Kůže jsme vám stlali,
sobě bodláčí.
Pracujíce, žíti,
[: z práce zisk chcem míti :]
dle práv lidskosti.

Stále jsme shýbali
hřbet před vrchností,
a na sebe brali
pánů necnosti.
Dělnické však hnutí
[: k zápasu nás nutí :]
pro věc svobody.

Dosti lkání, nářku,
o té bídě své.
Chystej se již lide —
mamom k boji zve.
Sketou, kdo jest vzadu,
[: zlou jest síla hladu :]
když se rozbouří.  

Již se blíží jitro,
bude brzo den,
kdy lid pracující
bude vykoupen.
Vzhůru, proletáři,
[ vítej rudou záři :]
zlaté svobody.

J. B. Pecka.