DOPIS VĚZNĚNÉHO ANTIMILITARISTY VÁCLAVA HRABĚTE (1908)

Václav Hrabě, nováček, který odepřel vojenskou povinnost, píše svému příteli z tridentského vězení:

„Jak jsem Ti již doma říkal, že zbraně za žádných okolností se nedotknu, také jsem dne 12. října 1908 tuto odmítl. Hned jsem byl vsazen do žaláře a 16. října 1908 pod ochranou dvou vojínů s nasazenými bodáky do Tridentu dopraven. Mají asi o mne starost, abych se neztratil. Jsem zavřen v jedné světnici ještě s jinými 14 vojíny ode všech rakouských národností. Jinak se mi tu ani nestýská, ale jsem mrzut, že nevím ještě, jaký trest mně za poslední čin vyměřen bude. Naše domácnost vyhlíží asi takto: Předně, aby nás žádný neukradl, jsme zavřeni na tři zámky; místnosti zřízeny jsou velmi elegantně: máme pokoj, jídelnu, ložnici a záchod v jedné místnosti. To Ti snad stačí, abys si mohl udělati představu . Strava se dostane, tak co nám schází?“

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)