DUCHCOVŠTÍ ANARCHISTÉ ANTIMILITARISTÉ PŘED SOUDEM 6.9.1908

Kamarádi Josef Froněk a František Novák z Duchcova před soudem. V sobotu 6. září 1908 stáli před soudem v Mostě jmenovaní kamarádi, obžalovaní pro zločin pobuřování a svádění ve vojenské službě stojících mužů k odepření poslušnosti. Těchto „zločinů“ za vinu jim kladených měli se dopustiti tím, že vyrobili a 1. května letošního roku nalepili letáky, v nichž upozorňovali – byl tehdá právě čas odvodů – mládež na povinnosti, jež je na vojně čekají a vyzývali ji, aby v určitých případech vojenskou povinnost odepřela.

V obžalovacím spise se dělá nálada proti obžalovaným tím, že jsou známi jako horliví přívrženci „teoretického anarchismu“, který se zanáší úmysly odstraniti státní moc v jakékoli formě, právě tak jako militaristickou organisaci. Obžalovaní prý v intencích své strany chtěli využitkovat tehdejších odvodů, aby vzbudili u mládeže odpor k vojenskému povolání a službě.

Líčení bylo prohlášeno za tajné, takže byli k němu připuštěni jen svědci, které si souzení kamarádi jmenovali. Následkem toho množství kamarádů k líčení se dostavívších – sami měšťácké noviny je odhadují na 200 – čekalo po celou dobu přelíčeni před soudní budovou.

Obžalovaní kamarádi prohlásili, že se necítí býti vinnými. Přiznali však, že letáky sepsali, rozmnožili a nalepili. Vysvětlovali také svoje anarchistické stanovisko, své názory na nynější společnost a příčiny, které je nabádají k tomu, že jsou antimilitaristy a že konali antimilitaristickou propagandu.

Jako svědek byl předvolán také vojín Jan Trejbal, který je také obviněn, že se účastnil zhotovování letáků, bude však souzen před vojenským soudem. Byl předveden vojenskou patrolou. Na otázku předsedy soudu, co ho pohnulo k činům za vinu mu kladeným, když ví, že bude trestán, poněvadž porušil přísahu složenou na prapor, odpověděl Trejbal hrdě, že mládeži je třeba vysvětlovat škodlivost militarismu bez ohledu na to, bude-li člověk trestán čili nic!

Výrokem poroty byli obžalovani kamarádi uznáni vini jen přečinem rušení veřejného pokoje a řádu a soud vyměřil Froňkovi trest 4nedělního a Novákovi 14denníh0 vězení.

Je zde třeba poukázat na ohavný zlořád rakouského soudnictví, který dovoluje nejbezuzdnější úřední zvůli. Oba kamarádi, odsouzeni teď ke 2, resp. 4 týdnům vězení, byli držáni plné čtyři měsíce ve vyšetřovací vazbě. Byli tedy vyšetřovací vazbou potrestáni krutěji než skutečným trestem. A přes to, že již si vlastně trest několikrát odbyli, musí teď ještě sedět 2 a 4 týdny dík nesmyslným soudním řadům, které dovolují státnímu zastupitelstvu, řídicímu se vůlí policie, držet ve vyšetřovací vazbě nejnevinnějšího člověka, jsou-li přesvědčeni, že ho nemohou potrestat řádnou cestou.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

antimilitaristický znak českých anarchistů