DŮVĚRNÁ SCHŮZE ANARCHISTŮ NA TÉMA „PROČ SE ORGANIZUJEME?“ V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 11.10.1908

V neděli 11. října 1908 odbývala se v Dlouhé Třebové důvěrná schůze našimi kamarády svolaná s programem: „Proč se organisujeme?“ Promluvil kamarád M., který vysvětlil, že se sdružujeme dnes proto, bychom dobyli větší mzdy, zkrácení doby pracovní, dále proto, bychom odstranili kapitalismus, militarismus a klerikalismus, toho trojjediného boha mamonu. Kapitalismus chceme odstraniti proto, že nás vysává a přivádí na žebrotu, třídě lidi na pány a otroky, klerikalismus chceme odstraniti proto, že nás olupuje a buduje stávkokazecké organisace proti organizacím našim a šíři tisk proti našemu. Militarismus chceme odstraniti proto, že jest věrným sluhou kapitálu a tudíž proti nám. Konečně se organisujeme proto, bychom získali dělnictvu továrny, stroje, dopravní prostředky, uhelné doly atd. a pro zemědělce půdu. Řeč byla za napjaté pozornosti vyslechnuta a přijata se souhlasem. Potěšili jsme se všichni, když jsme seznali, že se účastníci schůze skládali téměř výhradně z mládeže. Podobných schůzi bylo by třeba, odbývati na celém okolí Třebovském a Ústeckém. Ke slovu se též přihlásil kamarád Vávra a jiní, kteří všichni odsuzovali jednání zdejších klerikálů. Jejich práce se skládá ze štvaní a nadávání na socialisty a anarchisty, kupování andělíčků do kaple s touhou, míti jíž v Dlouhé Třebové faru a kuchtu s hezkým kaplánkem. Pak by se jim už ta kořalenka hezky bumbala.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)