DŮVĚRNÉ SCHŮZE NAKLADČŮ UHLÍ SVOLANÉ ANARCHISTY V ÚSTÍ NAD LABEM 4.9.1908

Ve čtvrtek 4.září 1908 odbývala se v hostinci „Marienberg“ velice zdařilá důvěrná schůze nakladačů a nakladaček uhlí, na které promlouval anarchista Václav Krampera z Duchcova. Den na to konala se druhá schůze, na které německy promlouval známý anarchista Rudolf Grossmann (1882–1942), známý pod pseudonymem Pierre Ramus, který do Čech zavítal na pozvání českých anarchosyndikalistů, aby svojí agitační činností pomohl rozšířit hnutí mezi německy mluvící část dělnictva. Ramus v řeči 2 a čtvrť hodiny trvající vysvětlil dokonale význam odborových organizací.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

Pierre Ramus – Rudolf Grossmann