FRANTIŠEK OPLT Z JENIŠOVA ÚJEZDU SE VZDAL HONORÁŘE ZA DISTRIBUCI HORNICKÝCH LISTŮ VE PROSPĚCH RODINY PO ZEMŘELÉM ČLENU (1921)

Na valné hromadě místní odbočky Sdružení československých horníků v Jenišově Újezdu odbývané 4. prosince 1921 byl za sluhu a distributor „Hornických listů“ vzdal honoráře ve prospěch rodiny po zemřelém kamarádu a spolupracovníku Ondráčkovi. Hornické listy k tomu píší: „Spolkovému sluhovi a kolportérovi Františku Opltovi stanovena odměna 50 Kč, které se jmenovaný zříká ve prospěch vdovy M. Ondráčkové, jejíž muž následkem těžkého úrazu na dole „Venuše“ zemřel, zanechav zde 4 nezaopatřené dítky. Čin tento jest důkazem nezištnosti jmenovaného.“