Hnutí anarchistických horníků proti zvýšení platů závodních lékařů v roce 1909

Anarchistické horníky nebo též jak se někdy označovali neodvislí socialisté ze Zemské jednoty horníků v roce 1909 pobouřilo nehorázné jednání bratrské pokladny, která zvýšila mzdy závodním lékařům, kvůli čemu zvýšila členské příspěvky do bratrské poklady v době, kdy správy dolů snižovaly mzdy horníkům pro „krizi v hornictví“. Zvýšení prošlo a hlasovali pro něj dělničtí delegáti z řad sociální demokracie, kteří tak opakovaně zradili zájmy dělníků, kterými se tak zaštiťovali.

V neděli 9.dubna 1909 svolali anarchisté tři obrovské protestní tábory v Mostě, Lomu a Duchcově za velké účastí hornictva, na kterých bylo dosouzeno jednání správního výboru bratrské poklady v Mostě. Na všech třech táborech anarchisté referovali za všeobecného souhlasu česky i německy. Na táborech byla přijata následující resoluce:

Dnešní shromáždění horníků na táboru dne 9.dubna 1909 (v zahradě v „Austrii“ v Duchcově) konaném, protestuje s důrazem proti poslednímu usnesení představenstva a správního výboru bratrské pokladny ze dne 15. a 16. února 1909 v Mostě, jež vešlo v platnost, aniž by se bral ohled na sankci řádné valné hromady bratrské pokladny.

Vzhledem k nesplnění dlouholeté žádosti horníků o zvýšení jejich provise, ježto stav finanční bratrské pokladny – ačkoliv jmění res. Fondů, jak známo, dosahuje výše 20 milionů korun – prý nedostačuje, nevidíme nutnost a shledáváme za nepřípustné, aby lidem, kteří velmi často proti naším zájmům protivné stanovisko zaujímají a do těchto fondů ani haléřem nepřispívají, tak skvělá budoucnost se zajišťovala, zvláště uváží-li se, jak se nám v celé uhelné pánvi v dnešní době systematicky a bezdůvodně ustavičně mzda snižuje, není tudíž správné, by správní výbor a představenstvo v této kritické době rozdávalo dary statisícové.

V důsledcích těchto důrazně vyzýváme veškeré zástupce horníků, by bez rozdílu přesvědčení na valné hromadě bratrské pokladny usnesení toto zrušili již z toho předpokladu, že horníky v budoucnosti vyvodily by se velmi smutné důsledky ježto by nám příspěvky, jež nyní dosáhly již nesnesitelné výše, znovu o mnoho zvýšeny byly.“