II.pololetní sjezd ČFVO 1906

II.pololetní sjezd České federace všech odborů (ČFVO) se sešel 22. července 1906 v Lomu. Na sjezdu bylo zastoupeno 28 místních organizací. Sjezd proběhl klidně a hladce, většinou se podávali zprávy o proběhlé činnosti. Za poslední období pořádala ČFVO průměrně 6 veřejných schůzí každý týden. Sjezdu se účastnil také Karel Toman, který se vrátil ze své cesty ze zahraničí a byl sjezdem zvolen jednatelem ČFVO s týdenním příspěvkem 8 korun, které byly hrazeny z prodeje Nové Omladiny. Sjezd ohlásil, že ČFVO sdružuje 120 místních organizací a čítá 4000 řádných členů. Většinu členů ČFVO tvořili severočeští anarchističtí horníci, konkurenční sociálně demokratické odbory Unie horníků rakouských ve stejnou dobu čítala pouze 1747 členů z valné většiny tvořené havíři německé národností, naopak u ČFVO tvořili člení skoro výhradně jen česky mluvící horníci.

Toman Karel (1877-1946)