III.sjezd České federace všech odborů 1905

Další v pořadí již třetí, tzv pololetní III. sjezd České federace všech odborů (ČFVO) proběhl za necelé tři měsíce od předchozího, dne 4.června 1905 v Lomu. Přítomni byli delegáti z 16 organizací Most, Lom, Horní Lom, Libkovice, Lipětín, Louka, Chudeřín, Bohosudov, Ervenice, Hostomice Chotovinky, Záluží, Kopisty, Nová Vest u Duchcova, Osek a Smečno. Třetí sjezd ČFVO mohl konstatovat příliv nových členů, kdy se členská základna rozrostla na 1516 řádných členů. Na postu starosty vystřídal Františka Podolku Alois Bašus z Lomu. Na sjezdu byla přijata také změna stanov a přijato rozšíření působnosti ČFVO na celé Rakousko. Novou významnou posilou ČFVO se stala Federace stavebních dělníků z Vídně, která v roce 1905 čítala na 150 členů a pomalu se rozvíjela.

ČFVO