NAKLADATELSTVÍ ZÁDRUHY

PŘEHLED PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ZÁDRUHY

Publikace lze objednat e-mailem na spolekzadruha@riseup.net nebo zprávou přes FB Zádruha – historický spolek. Platba převodem na účet spolku: 1024164477/6100 (Equa bank). Poštovné podle váhy zásilky.

NOVINKY:

 • PETR KROPOTKIN: VĚDECKÝ ZÁKLAD ANARCHISMU“ (30 Kč). Autor v jednom ze svých nejzákladnějších děl pokouší dokázat, že jeho (anarchokomunistické) pojetí anarchie představuje nutný důsledek všeobecného velkého probuzení se přírodních věd, které se událo během 19. století. Edice: Teorie
 • „ZAPOMENUTÉ VERŠE: BÁSNĚ ČESKÝCH PROLETÁŘEK, II.DÍL (100 Kč). Druhý díl edice „Zapomenuté verše“ přibližující zapomenutou tvorbu starých anarchistů a příslušníků dělnického hnutí. Tentokrát výhradně věnováno tvorbě žen. Edice: Literární řada
 • „SLÁVA HERLAS: SOCIÁLNÍ OTÁZKA A JINÉ ESEJE“ (50 Kč). Zapomenutý český anarchista a antimilitarista „ztracený“ na frontě první světové války. Biografie a jeho tvorba. Edice: Postavy.
 • „VOLTARIAINE DE CLEYRE: PŘÍMÁ AKCE“ (50 Kč). Přední a velice populární postava amerického anarchismu. Byla ve styku s českými anarchisty v USA, s Josefem Kučerou jistý čas žili ve volné lásce. Reprint českého vydání z roku 1913. Edice: Teorie

KNIHY:

 • „PETR KROPOTKIN: ANARCHISMUS JEHO FILOZOFIE A IDEÁL“  (200 Kč). Vydání předního Kropotkinova díla historicky poprvé v českém jazyce. Edice: Teorie
 • „PETR KROPOTKIN: BLAHOBYT VŠEM“ (250 Kč). Vydání předního Kropotkinova díla po 120 letech v českém jazyce. Edice: Teorie

DŘÍVE VYDANÉ:

 • „BEZVLÁDÍ: HOVORY SE STARÝMI ANARCHISTY (70 Kč). Dobové články českých anarchistů zabývající se anarchistickou teorií. Edice: Teorie
 • JOSEF B. PECKA: PRŮPNÍK ANARCHISMU (50 Kč). Biografie slavného českého anarchisty Josefa B. Pecky, kterého si sociální demokracie tak ráda přisvojovala. Doplněna o jeho písně a básně. Edice: Postavy
 • MASAKR LIDU VE VÍSCE U LIBERCE – 1896 (50 Kč). Letos je výročí 125 let střelby do stávkujících ve Vísce u Liberce. Edice: Stávky a boje
 • „ELISEÉ RECLUS: ANARCHIE“ (35 Kč). Úvod do anarchistických myšlenek z pera francouzského anarchisty, vědce a redaktora. Do češtiny přeložil Václav Kroužilka v roce 1896. Edice: Teorie
 • „P.KROPOTKIN: KOMUNISMUS A ANARCHIE“ (40 Kč). Významná Kropotkinova publikace osvětlující principy anarchistického komunismu. Publikována v roce 1901. Edice: Teorie.
 • „ZAPOMENUTÉ VERŠE: OD NEZNÁMÝCH ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ (1880 – 1914) (70 Kč). Sbírka básní neznámých autorů generace anarchistických buřičů. Edice: Literární řada.
 • „MYLNÁ UČENÍ A KLAMNÉ CESTY PARLAMENTNÍ LEVICE“ (40 Kč). Napsal anarchista Jan Nekvasil z New Yorku v roce 1896. Anarchistická kritika marxismu a státotvorné levice. Proč se anarchisté neúčastní voleb? Edice: Teorie
 • „ANARCHISMUS PODMÍNKA INDIVIDUÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SVOBODY“ (30 Kč). Napsal přední anarchista František Josef Hlaváček v roce 1893. Edice Teorie.
 • „ANARCHISTA MUČEDNÍK LADISLAV BRUNCLÍK“ (30 Kč). Příběh libereckého anarchisty umučeného v policejní vazbě v roce 1901 a jeho bratra Arnošta. Publikace přibližuje činnost anarchistického hnutí na Liberecku v letech 1882 až 1901. Edice: Postavy
 • KLADNESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1893“ (35 Kč) Přibližuje stávkové hnutí horníků a hutníků na Kladně. Stávka probíhala dva týdny od 9. – 23.června 1893. Stávkovalo na 9000 zaměstnanců dolů a hutí. Edice „Stávky a boje“.
 • PRVNÍ SEVEROČESKÁ HORNICKÁ STÁVKA 1882“ (20 Kč). Příběh první generální stávky v severních Čechách. Edice „Stávky a boje“.
 • MOSTECKÁ STÁVKA 1906 – ANARCHISTIČTÍ HORNÍCI V BOJI“ (100 Kč). Příběh hornické stávky na Mostecku organizované anarchisty. Stávkovalo na 17 000 horníků. Edice „Stávky a boje“.
 • „ŠIBENICE PRO ANARCHISTU!“ (30 Kč) Příběh popravy příbramského anarchisty Antonína Hoffmanna v Praze roku 1895. Edice: Postavy
 • „TOMEŠ KAŠE – PRŮKOPNÍK ANARCHISMU HORNICKÉHO SEVERU“ (100 Kč) Příběh o životě duchcovského anarchisty. Doplněna o jeho povídky. Edice: Postavy
 • KOMUNISTICKÝ ANARCHISMUS A MARXISTICKÝ SOCIALISMUS“ (20 Kč). Český anarchista Václav Kudlata osvětluje rozdíl mezi komunistickým anarchismem a marxismem na základě rozhovoru. Sepsáno v roce 1897.Edice Teorie.
 • „ANARCHISMUS NA ŽIŽKOVĚ“ (50 Kč). Přiblížení historie anarchismu v této pražské čtvrti za c.k. Rakouska.
 • TAJNÁ TISKÁRNA V HLUBOKÉ 1885“ (30 Kč). Příběh tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberce z rou 1885 a jeho strůjců Josefa Pačese, Jana Rampase, Kryštofa Černého a dalších.
 • HYNEK HOLUB – VZPOMÍNKY NA NESTORA SEVEROČESKÉHO ANARCHISMU“ (40 Kč). Vzpomínky na předního duchcovského anarchistu jeho dcerou a vnučkou. Edice: Postavy
 • LADISLAV KNOTEK“ (35 Kč) Vzpomínky na čelního představitele českého anarchosyndikalismu a redaktora anarchistických periodik. Edice: Postavy
 • FRANTIŠEK VÁGNER – Z POČÁTKŮ HORNICKÉHO HNUTÍ NA SEVERU“ (20 Kč). Vzpomínky veterána anarchistického hnutí a odboráře F. Vágnera.
 • CO JSOU A CO CHTĚJÍ ANARCHISTÉ“ (20 Kč). Překlad Karla Vohryzka od belgického anarchisty Georga Thonara vysvětlující základní pojmy anarchismu. Edice: Reprint
 • ABECEDA SYNDIKALISMU“ (20 Kč). Český překlad Georgese Yvetoda od duchcovského anarchisty Aloise Šefla. Edice: Reprint Teorie
 • „ANARCHISMUS A KLAMNÉ DŮVODY JEHO ODPŮRCŮ“ (20 Kč) Vydáno českými anarchisty v USA v roce 1894. Edice Teorie.
 • ZNIČENÉ ŠTĚSTÍ: ALOIS ŠEFL. (Kč 35 Kč) Povídka z hornického života z roku 1922. Napsal duchcovský anarchista, redaktor a spisovatel Alois Šefl. Edice: Literární řada
 • VERŠE PRO KUCHAŘKY BEZ DOMOVA“ (50 Kč). Benefiční sbírka básní současných autorů a autorek. Edice: Literární řada
 • UŽ TO NEJDE ANI POZNAT: VLADANA FUCHSOVÁ“(50 kč). Sbírka básní současné autorky. Edice: Literární řada
 • KOCOVINY MORÁLNÍ I JINÉ: TOMÁŠ HRADILÍK“ (50 Kč). Sbírka básní současného autora. Edice: Literární řada
 • SNADNÝ JAKO HRAČKA: ARAN CARRIEL“ (20 Kč). Dvojjazyčné portugalsko-české vydání sbírky básní s předmluvou a rozhovorem s autorem, jinak významným brazilským undergroundovým hudebníkem. Edice: Literární řada
 • NOČNÍ CHOD“ (25 Kč). Benefiční sbírka básní současných autorů a autorek. Edice: Literární řada
 • LISTOPAD: ALOIS VĚKOSLAV HABER“ (Kč 20 Kč). Sbírka básní předního českého anarchisty. Edice: Reprint. VYPRODÁNO!
 • FRANTIŠEK DLOUHÝ – Z POHNUTÝCH DOB“ (30 Kč). Vzpomínky na zapomenutého anarchistu a štvance Františka Dlouhého. Edice: Postavy. VYPRODÁNO!
 • ANARCHISTIČTÍ KOMUNISTÉ KU PROLETARIÁTU“ (10 Kč). Prohlášení zásad Mezinárodní dělnické jednoty v USA z roku 1895. Edice: Teorie. VYPRODÁNO!
 • ABECEDA ANARCHISMU“ (Kč 20 Kč). Brožura sepsaná předákem českých anarchosyndikalistů Karlem Vohryzkem. Edice: Reprint, Teorie. VYPRODÁNO!