Jarní sjezd České federace všech odborů 31.března 1907

Jarní sjezd České federace všech odborů byl svolán na 31.března 1907 do Duchcova. ČFVO jednalo o rozšíření své působnosti pro celé Rakousko. Hlavním důvodem rozšíření byl fakt, že podle vzoru ČFVO vznikla ve Vídni Unabhangige gewerkschaftlice Organization fur Niederostereich. Dále se pak jednalo o přeložení sídla ČFVO do Prahy. Sjezd přijal časopis Komuna za svůj publikační orgán, zatímco o Hornických listech bylo rozhodnuto, že se stanou publikačním orgánem zakládané Hornické federace. Řešili se také potíže Hornických listů, které laborovaly se značnými dluhy u tiskaře a podíl na tom byl přiřknut vydavateli a redaktorovi Rudolfu Mášovi. Rudolf Máša byl tudíž sjezdem odvolán, a místo něj zvolen Václav Krampera. Na sjezdu Alois Bašus navrhl, aby anarchisté na severu uspořádali výstavu mrzáků, tedy skutečných lidí, kteří byli kapitálem připraveni o zdraví. Po delším jednáním, však byl tento návrh zamítnut. Probírala se také družstevní otázka, a sjezd rozhodl, že ČFVO bude všemožně podporovat kooperativní a konzumní spolky.