Josef Hippolyte Havel (1871 – 1950)

Český anarchista Josef H. Havel se narodil 11. srpna 1871 v malé obci Dolní Bukovsko u Českých Budějovic. Narodil se v domě v dnešní ulici Jana Koláře č.p. 127, původní dům stále stojí. Malý Josef dostal jméno po svém otci Hypolitu Havlovi, místním tkalci. Maminka Anna rozená Zikešová byla také dolnobukovská rodačka. Děda Jan Zikeš byl krupař a babička Marie Zikešová rozená Langová byla porodní bábou, a tak to byla právě ona, koho malý Josef poprvé uviděl po svém příchodu na svět. Bydleli v Dolním Bukovsku č.p. 24. Druhý děda Ignác Havel byl soukeníkem v Pacově a babička se jmenovala Marie rozená Albrechtová. Za kmotry mu šel jejich soused František Zikeš z Dolního Bukovska č.p. 49 a jeho dcera Anna Zikešová. Měl staršího bratra Františka Havla narozeného 23.března 1869 a mladšího Karla Havla narozeného 31. října 1873.

Jeho otec byl Čech a maminka měla romský původ, což bylo hlavní příčinou jejich odchodu do Vídně. Studia absolvoval ve Vídni. Byl přítelem a láskou nejznámější anarchistky Emmy Goldman. Osobně se setkal také se slavným ruským teoretikem anarchokomunismu Petrem Alexandrem Kropotkinem, znal se v podstatě s anarchisty ze všech koutů světa, včetně těch z Japonska. Josef H . Havel se sám hlásil k anarchistickému komunismu a byl považován za anarchistického militanta a plodného publicistu.

Josef Hippolyte Havel (1871 – 1950)

Josef H. Havel patřil ke skupině vídeňských anarchistů, již v mládí byl několikrát perzekuován. Naposledy byl vězněn v roce 1894, kdy byl ve Vídni odsouzen k 18 měsícům vězení za přečin “rušení veřejného pořádku”. Tento trest dostal za účast na prvomájové demonstraci anarchistů ve Vídni v roce 1893, kde ho policie zatkla při přednášení projevu. 

V roce 1914 vydává český anarchista žijící v USA Josef H. Havel knihu Bakunin, další z jeho biografických počinů.

Po odpykání trestu je v roce 1895 soudně vypovězen z Vídně a hnán do své domovské obce u Tábora, zde se však dlouho nezdrží a vydává se do Prahy. V Praze je znovu zatčen za účast na demonstraci. Z Prahy vedou jeho cesty do Německa, kde přednáší a píše o anarchismu. Zde se má v roce 1896 poprvé setkat s Emmou Goldmanovou na veřejné schůzi anarchistů, i když se ještě nepoznají osobně. Emma tehdy přednáší projev na jednom z anarchistických mítingů v Berlíně. Mezitím se rozhodne přeci jen ještě jednou vydat do Vídně, aby zde navštívil svoji rodinu, která zde žije natrvalo, je však odhalen a zatčen policií za porušení podmínek zákazu pobytu a maření vypovězení úřady. Prohlášen byl dokonce za “duševně nemocného” anarchistu a zavřen do vězeňského blázince, až po zásahu psychiatra Dr. Richarda von Kraffta-Ebinga byl prohlášen za zdravého a převezen do normální věznice. Po propuštění na svobodu se definitivně rozhodne emigrovat z Rakouska – Uherska, nejdříve se zastavuje ve Švýcarsku, pak odjíždí do Paříže a obklikami se dostává nakonec do Velké Británie, kde se usazuje v Londýně, centru světového anarchismu, kam vedou cesty mnohých anarchistů z celého světa pronásledovaných režimy v jejich domovině. V Londýně se živí jako čistič bot a zametá chodníky.

V roce 1932 český anarchista Josef H. Havel sepsal a vydal svoji knihu Co je anarchismus? (What is anarchism?). Vyšla v angličtině a lze ji stáhnou v pdf formátu na internetu.

V Londýně se Josef H. Havel seznamuje s ruskou anarchistkou Emmou Goldmanovou a vzniká mezi nimi silné pouto přátelství, jenž je pojí po zbytek života. Seznamují se v London Autonomie Club, na jedné z přednášek. Havel je v této době aktivní v různých londýnských anarchistických kroužcích. V 90. letech jejich přátelství přeroste v lásku, žijí spolu ve volném vztahu dle anarchistických zásad, milují se a aktivně pracují pro anarchistické hnutí, jezdí na agitační turné po Evropě. Ani po skončení jejich vztahu se nerozchází, stýkají se nadále, spolupracují spolu a udržují kamarádské vztahy. 

Český anarchista Josef H. Havel je autorem úvodní eseje knížky sepsané Emmou Goldmanovu Anarchismus a další eseje v anglickém originále nazvané Anarchism and Other Essays. Vyšla v roce 1911 v New Yorku.

Na konci roku odjíždí Josef H. Havel z Londýna společně s Emmou Goldmanovou do Francie, kde oba pomáhají s organizací anarchistického Mezinárodního Anti-parlamentního kongresu, který má proběhnou v září roku 1900 v Paříži. Jak Emma Goldman, tak také Josef H. Havel se kongresu aktivně účastní a jsou podepsání pod několika prohlášeními. Josef H. Havel vystupuje jako zvolený delegát českých anarchistů v Americe a zároveň jako delegát anarchistických skupin z Londýna, které ho na kongres původně vyslaly. Po pařížském světovém kongresu anarchistů doprovází Emmu Goldmanovou na její lékařskou stáž do Švýcarska. Pak se spolu vrací do Paříže, kde stráví dalších 10 měsíců. Později pak odjíždí společně s Emmou do USA.

V roce 1916 začíná vydávat český anarchista Josef H. Havel anglicky psaný anarchistický časopis „Revolt“. Přinášíme fragment obálky časopisu.

Josef H. Havel byl redaktorem známého chicagského anarchistického časopisu “Arbeiter – Zeitung” vydávaného německými anarchisty, dále pak “Revolutionary Almanach“ (1914) a sám vydával anarchistický list “Revolt” psaný v angličtině. (1916). Pomáhal a psal také do časopisu vydávaného jeho přítelkyní Emmou Goldman “Mother Earth”, jenž začal vycházet v roce 1906. 

V roce 1901 se v Chicagu setkává osobně s ruských anarchokomunistou P. A. Kropotiknem při jeho přednáškovém turné po Spojených státech.

Po atentátu na amerického prezidenta rukou anarchisty Leona Franka Czolgosze následuje perzekuční vlna zaměřená proti celému anarchistickému hnutí. Josef H. Havel je zatčen policií dne 6. září 1901 a uvězněn společně s dalšími chicagskými anarchisty, jmenujme S.Janovského, Josefa Kučeru či jeho anarchistického kolegu a přítele Leonarda D. Abbotta. S posledně jmenovaným se setkal například v nakladatelské komitétu a po jeho smrti adoptoval jeho dceru Berenice Abbott, aby neskončila v dětském domově.

Berenice Abbott

Napsal biografii své přítelkyně anarchistky Emmy Goldmanové, dále pak sepsal biografii další jeho přítelkyně a americké anarchistky Voltairine de Cleyre, kniha byla vydána v říjnu roku 1928. Sepsal také biografii Francisca Ferrera, jenž vyšla v listopadu roku 1928. Josef H. Havel je autorem úvodní eseje knížky sepsané Emmou Goldmanovu Anarchismus a další eseje v anglickém originále nazvané Anarchism and Other Essays.

V New Yorku ve čtvrti Greenwich fungovala na adrese Mark´s Place č. 6 v rámci Ferrerova Centra tzv. Moderní škola. Na škole působili vedle českého anarchisty Josefa Hyppolita Havla, také například známí ruští anarchisté Emma Goldmanová či Alexander Berkman, ale také další český anarchista Josef Kučera.

Byl dobrým přítelem spisovatele Eugena O´Neilla, který mu ve své knize The Iceman Cometh věnoval postavu Huga Kalmara.

V roce 1910 Josef H. Havel adoptuje společně s přítelkyní Sadakichi
Hartmannovou dívku Berenice Abbottovou, o kterou se starají v letech 1910 až 1919, a z které se později stává slavná fotografka. Od roku 1910 pracuje v newyorské Moderní škole a je přední postavou Ferrerova centra, ve kterém společně s ním působí také Emma Goldmanová či Alexandr Berkman.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V redakci pomáhá kanadskému anarchistovi Marcusovi Grahamovi s vydáváním časopisu “Free society”. Psal články do anarchistického listu „Regeneración“ vydávaného mexickými anarchisty.

Josef H. Havel přestože je bouřlivák se nakonec také ožení, bere si
americkou anarchistku Polly Hollidayovou, se kterou si otevře těsně před vypuknutím první světové války v roce 1914 vyhlášenou restauraci na Washington square ve čvrti Greenwich Village v New Yorku. V této čtvrti tehdy bydlí hodně anarchistů, radikálů a umělců. Na otevření “Polly´s restarurant” se podílí také jeho švagr a také anarchista Louis Holliday. Jeho žena Polly Holidayová byla redaktorkou anarchistického časopisu “The Masses” (Masy). Restaurace se stane místem setkávání anarchistů, ale především českých imigrantů a stane se známá jako “česká” restaurace. Levná jídla a možnost potkat známe umělce a intelektuály přitahuje bohatou klientelu. Josef H. Havel v restauraci pracuje jako kuchař a číšník, u bohatší klientely si neodpustí narážky a pokřiky “buržoazní prasata”. Jeho žena Polly má na starost finance. V letech 1913 až 1918 funguje v prostorách restaurace “Liberální klub”, který zdarma vaří pro členy klubu, zároveň zde probíhají četné akce klubu od výstav výtvarného umění, taneční zábavy či pokrové turnaje.

Těsně před vypuknutím první světové války v roce 1914 si český anarchista Josef H. Havel společně se svojí ženou anarchistkou Polly Hollidayovou otevírá vyhlášenou restauraci na Washington square ve čvrti Greenwich Village v New Yorku.

V roce 1914 se Josef H. Havel podepisuje společně s řadou významných postav anarchistického hnutí z různých zemí pod Mezinárodní anarchistický manifest proti válce, jehož znění bylo otištěno v češtině třeba v anarchistickém časopise “Volné listy” v New Yorku.

Volné listy byly vydávány českými anarchisty z New Yorku skupinou Bezvládí.

V roce 1920 se z New Yorku přestěhuje do volnomyšlenkářské zemědělské Ferrerovy kolonie Stelton v New Yersey, ve které editoval v novinách s podtitulem “Cesta ke svobodě” v roce 1924.

Podílel se a sepsal řadu anarchistických letáků, článků do novin a
několik brožur a knížek. V roce 1914 vydává knihu Bakunin, další z jeho biografických počinů. V říjnu 1925 napsal společně s Annou Sasnovskou brožuru “The anarchist conference discussions on propaganda and press“. V roce 1932 například vydal svoji knihu Co je anarchismus? (What is anarchism?). Nebo například knihu o Gándhim s názvem Gandhi´s Ideal v červenci 1930.

Na sklonku života se z něj stává bezdomovec. Ze silného muže a
“anarchistického šviháka” se stává podivínem, jenž provokuje kolemjdoucí výstředními kousky a urážkami. Zprvu simulované “šílenství”, se brzy stane skutečností. Umírá v psychiatrické léčebně dne 13. března 1950.

Odchází jedna z dalších významných postav českého anarchismu, Josef Hyppolite Havel umírá ve věku 71 let v New Yersey. Přítel mnoha významných postav světového anarchistického hnutí a anarchista do posledního dechu. Vysokoškolští studenti z Yalské univerzity na jeho počest nazvou svůj levicově zaměřený studentský časopis “The Hyppolitic”.